Póluseltolódásvisszakövetkező

A zéták beszélnek róla, hogy az emberiség többsége Millenniumi tagadásban van; hogy a Föld kataklizmikus változásokat fog megélni, ami a Nancynek adott Zéta vízióban be lett mutatva; hogy ezeket a változásokat egy óriási üstökös Periodikus áthaladása okozza, amelynek Időkerete előre kiszámítható; hogy a Föld magán viseli a Múltbéli kataklizmák, a Vándorló pólusok, és a Legutolsó póluseltolódás nyomait, amely a Mamutokat fagyasztotta meg villámgyorsan, és az Aszteroida-forgalomét; hogy megfelelő távcsövekkel és a zéták Koordinátáival az Üstökös látható, különösen 2002 őszére Amatőr távcsövek esetében, 2003 áprilisára pedig Szabad szemmel, de a Láthatósági tényezőit, és azt, hogy ez Nem egy csillag, és hogy Vörös fényt ad ki, ami Földrajzi szélesség szerint változó, figyelembe kell venni; hogy Létezik bizonyíték, és az óriás üstökös már Előre jelzi közeledtét olyan hírnökökkel, mint a Zöld Meteoritok, az Űrszemét, az Új hold, az Örökfagy földrengések, a Holdudvar és a Fekete víz; hogy miért biztosak a zéták abban, hogy 2003 lesz az év, ám nehéz Pontosnak lenni. A zéták szerint a Millennium-láz ellenére a kormányok nem fogják Kihirdetni a szükségállapotot; hogy az Egyértelmű Jelek ellenére, mint amilyen a Föld Lassuló forgása, amely megmutatkozik a Trendek adataiban, de Nem nyilvánvaló, különféle Hamis riadók lesznek, mint a NEAT V1, és egy 2MASS-tagadás, bár az 1997 XF11-es és a 2002-NT7-es aszteroidák rejtett figyelmeztetés voltak, a Lee üstökös viszont egy koncesszió, A mag, és más hasonló filmek pedig üzenetek, és hogy egy Új Játékterv van érvényben; hogy a vezetés Elfojtja a Szót, és eltitkolja az igazságot Kataklizmikus álcák mögé bújtatva, mint amilyen a Lejjebb süllyedt légáramlás vagy a Napkitörések; hogy a ZetaTalk Egyenes beszéd, csakúgy, mint olyan szerzők könyvei, mint Velikovsky, Sitchin, és számos Próféta figyelmeztetése; hogy vannak Elveszett feljegyzések, megváltoztatott Naptárak és órák; hogy mért vannak látszólag Eltérő próféciák; hogy bizonyos jelek, mint a Torz békák, a Nagy madarak, és a növekvő előfordulású Mélységi földrengések, megmutatják magukat; hogy a hírek Érzelmi feldolgozása elengedhetetlen; hogy Ellenállás van, így a legtöbbször egy Árnyalt figyelmeztetés a legmegfelelőbb; hogy Rossz termés lesz három éven keresztül az eltolódáshoz érkezve, de ezeket nem Psi-Tech kórokozók okozzák; hogy Terménymódosítások, Háborús fenyegetőzések, és végül Étrendmódosítások fognak történni, és hogy Piaci összeomlás lesz, és Pénzügyi befagyasztás lehetséges különböző Hatásaival a csődnek.

A zéták beszélnek róla, hogy az Üstökös csóvája először végigsöpri a Földet Vörös porral és törmelékkel, Figyelmeztetve, hogy közel az eltolódás; majd a közeledő üstökös a Föld Forgásának megállását fogja okozni néhány napig egy Mágneses megragadás következtében, egy Hosszú nappalt ill. éjszakát váltva ki a Földön, mely Nyögni fog védekezésében; azután óriási Villámok fognak csapdosni a felső atmoszférában, és Vad szelek lesznek; hogy az égen képződő éghető anyagok Tűzesők formájában esnek le; azután, ahogy a Föld magja mágnesesen az óriás üstököshöz akar igazodni, a földrajzi Pólusok eltolódnak együtt Kontinentális szakadással, Hegyképződéssel bizonyos Hegységekben, és Süllyedő és emelkedő földrészekkel; hogy a Már létező lemez elrendeződés egy Merendezett drámát támogat; hogy gigantikus Árhullámok és Emelkedő vízszint ostromolják a partokat az Özönvízszerű dagálykor, bár a Vízmozgások már megkezdődnek, amikor megáll a forgás, és hogy Tengeri örvény alakulhat ki; hogy a lemezmozgások egy Süllyedő atlanti tengerfeneket okozhatnak kihatva a környező partvonalakra, és beszélnek egy Új földről az Antarktisz közelében, és hogy a Többi bolygóra mindez kevésbé fog kihatni. A zéták beszélnek arról, hogy a Forgás visszatér az eltolódás után egy napon belül; hogy a póluseltolódás új Sarkokat és egy új Egyenlítőt fog létrehozni, egy Új földrajzot; hogy a Föld Klímaváltozásokon fog átesni, hogy egy Új klíma alakul ki, és kevesebb Sivatag, de az Uralkodó szelek újraformálják magukat; hogy később az óceánok kiáradnak az Olvadó jégsapkák miatt egy Tengerszint emelkedéssel; hogy a Föld egy Újjászületést fog tapasztalni, ahogyan a múltban is; hogy az Újjászületés magjai a vadon területekben vannak, melyeket jelenleg tájvédelmi körzetekként tartunk fel, bár néhány faj Veszélyeztetett fajjá válik; hogy az élet feléled az Óceáni élettől kapott oxigéntől, és a Beltavak sok esetben virágozni fognak, és bár Nukleáris tél nem fog bekövetkezni, a Normális állapot visszatérése több évtizedig is eltarthat.

A zéták beszélnek arról, Hogyan készüljünk fel, hogy milyen Első lépéseket kell meghozni, és hogy Milyen gondolkodásmód szükségeltetik arra a Legszörnyűbb napra, és milyen általános Biztonsági intézkedések végezhetők el, ám India népének miért kell Felkészülnie a halálra; beszélnek a várható Földrengések és Vulkánkitörések szigorúságáról, és hogy hogyan Éljük túl a rengéseket, a Hirtelen eltolódást, és a Dühöngő vizet; hogy meddig fog tartani a Homály, a Tengerszint-emelkedés és a Légkör-veszteség; hogy hogyan tolódnak el az Évszakok, és mikor kell Újratelepíteni a kerteket; hogy melyek a Biztonságos helyek és a Biztonságos építmények; hogy mit nyújtanak a száraz tómedrek, mint amilyenek a Sós Medrek; hogy nem minden víz lesz Biztonságos ivóvíz; hogy bár a Nukleáris készletek helyi veszélyforrást jelentenek, a Szennyezők szét fognak szóródni; hogy időben fel kell készülnünk, hogy elkerüljük a Pánikot az utolsó pillanatban, bár az Előkészületek mértéke, és a Család és barátok beavatásának ideje különbözni fog, és hogy Visszaszámláló jelek fogják bejelenteni, hogy az Eltolódás órája elérkezett, és Bizonyság állapítható meg. A zéták beszélnek róla, milyen lesz az élet a Földön az Újidőben; hogy Mi fog túlélni, és hogy a póluseltolódás egy Nagy Kiegyenlítő; hogy Mennybéli mannát fognak találni néhány helyen; hogy Kormányzati összeomlás lesz, de lesznek Túlélők, és köztük felelős emberek, akik Mások támaszaként fognak tevékenykedni; hogy világszerte lesznek Elpusztított városok, ahol még a Gépesítés is megáll, de Új energiaforrások fellendülést fognak tapasztalni, és még az Internet is működőképes lesz, ám a részvények és a papírpénz Értéktelen papírrá válnak.

A zéták beszélnek arról, hogy mese-e vagy igazság, hogy a póluseltolódást planetáris Örvénylés okozza; hogy kell-e majd a Földnek Sarki hőhullámot vagy Eltolódási szétolvadást tapasztalnia; hogy lehetséges-e beavatkozás, vagy a Kataklizmák elkerülhetetlenek és a Vágyálmok haszontalanok; hogy a 12. bolygó vajon mindig az Orion felől közelített-e meg minket; hogy miért tűnik a 12. bolygó egy Rebellis bolygónak; hogy vannak-e 12. bolygóbéli holdak; hogy pontos-e a Maya naptár; hogy a bolygók együttállása fog-e póluseltolódást okozni 2000. május 5-én; hogy létezett-e Atlantisz és Mu földje; hogy megtörtént-e az Özönvíz, és miért számított erre Noé; hogy miért történt a Zsidók kivonulása Egyiptomból, és hogyan volt vezetve Mózes; hogy az olyan Mesék, mint a Vörös-tenger kettéválasztása, vagy Jónás és a cet póluseltolódásokat írnak-e le; hogy miért vannak Elsüllyedt utak Bermuda közelében; hogy miről árulkodnak a Régi térképek; mi köze van a Loch Ness-i szörnynek, a Jetinek és a Brainerd-tónak a póluseltolódásokhoz; hogy a Hale-Bopp-e a millenniumi üstökös, vagy hogy a Shramek-objektum valóságos-e; hogy okoznak-e földrengéseket és vulkáni aktivitást Elektromágneses impulzusok, és hogy egy Aszteroida becsapódás szolgálhatna-e geológiai bizonyítékul.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com