Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
Póluseltolódás >
< 29 >
1995 júliusa előtt
95/07; 96/01,09; 97/03
ChiefSimi és longint

comet
ZetaTalk: Az üstökös látható

Megjegyzés: Az "üstökös látható" ZetaTalk fejezet 1995-ben íródott, így ennek tekintetbe vételével kell olvasni. Ez a befelé tartó bolygó az IRAS csapatának, teljes színkép keresést (beleértve az infravöröst) használva, 1983-ban egy 2-es magnitúdójú objektumként már látható volt. Az idő mennyisége végett, amit lényegében a két fókuszpontja között tölt el, egy infravörös képesség nélküli keresés egy 10-es magnitúdójú bolygót kell, hogy feltételezzen, és obszervatóriumi szintű távcső használatát igényli 2002 közepéig. 2001 elején három csillagvizsgálóban is megfigyelték egy 11-es magnitúdójú objektumként. 10-es magnitúdóra szintén kellene keresni, mivel a berendezések általában az csillagok által kibocsátott éles fényre vannak beállítva, nem a barna törpék tompa izzására. Lásd a Rogue Planet TEAM oldalát, ezekről a megkezdődött megfigyelésekről, melyek során obszervatóriumi szintű távcsövet használtak, 2001 elejétől. Amikor a zéták azt mondják, hogy csupasz szemmel látható, arra hivatkoznak, hogy a szem, távcsővel, vagy nagyító berendezéssel segítve, láthatja. A bolygó nem lesz látható berendezés segítsége nélkül 7 héttel az áthaladása előtt.


A 12. bolygó már látható az emberi szem számára, bár csak a művelt szem látná. Jelenleg a 12. bolygó fényességben körülbelül 2.0 magnitúdójú, és csupasz szemmel olyan nagynak tűnik, mint egy csillag. Nem ragyog a legtöbb csillag intenzitásával, de van egy tompa, szórt izzása. Olyan, mintha egy haldokló csillag utolsó zihálása lenne, egy gyenge, elmosódott, vöröses izzással. A szemetek átsuhanna rajta, ha a csillagok tűhegy-fényéhez hangolódott. Egy csillag fényes a közepén, és gyorsan csökken itenzitásában a folt szélei felé, amit ti csillagnak neveztek. Egy csillag fénye egyetlen pontból jön, és szétterül, a széleken kicsit kevesebb fénnyel, mint középen, aztán befele egyre fényesebb, de a közepén nagyon erőteljes. A 12. bolygó, közelebb lévén, nektek az egész felületéből bocsát ki fénysugarakat, így a fénye egyenletes minőségében mutatkozik meg. A távolságát nem lehet lemérni, de ahogy az idő halad, észre lehet majd venni, hogy más tárgy nem halad át előtte. A Comet Watch segíthet.

A közeli bolygóitok ismerős fényt vetnek vissza nektek, visszavert napsugarat, és így a szemetek felismeri őket annak, amik. Ahogyan néhány bogár rejtőzködik azoktól, akik zsákmányul ejtenék, a környező terep színeit véve fel, a 12. bolygó is, számotokra, az éjszakai égbolt ellenében éppúgy rejtőzködik. A megjelenése nem olyan, mint az ismerős objektumaitoké, amelyeket, felismerve őket, kiemelitek, amikor az eget pásztázzátok - a tűhegyek erőteljes középponttal, amelyek csillagok, egy szétrobbanó csillag szétszórt fényessége, vagy egy elhaladó üstökös jellegzetes elnyúlt csóvája. Míg jelenleg a mérete hasonló egy csillagéhoz, és a felületén szétterjedő diffúz fény kiterjedése és konzisztenciája még olyan is, mint ami a visszaverő bolygóitokon tapasztalható, mégis jelentős különbségek vannak, amelyek azt eredményezik, hogy a szemetek a beható megvizsgálás helyett elsiklik felette.

  1. Az összetétele nem a visszaverődő napfény összetétele, hanem majdnem kizárólagosan abban a színtartományban van, amit ti vörös fénynek neveznétek. Ezért a legjobb, ha vörös fényre szűrtök, és ezalatt azt értjük, hogy mindent kiszűrtök, kivéve a vörös fényt.

  2. Bár nagy bolygó, négyszer akkora, mint a Föld, és így nagyobb, mint a Mars vagy a Plútó, ezekétől jelenleg jóval nagyobb távolságban van, és ezért a láthatósága nem egyenértékű a Marséval vagy a Plútóéval.

Az amatőr csillagász csalódott lesz jóval a millennium utánig, mert jelenleg a 12. bolygó mozgása az égen keresztül csak akkor látható, ha ismételt képeket készítenek róla, és azokat számítógéppel hasonlítják össze, és itt a nagyítás óriási kell hogy legyen. Ha csupasz szemmel nézünk az égre, a 12. bolygó még mindig mozdulatlannak tűnik. Az üstökös útvonala pontosan felénk irányul. A Napotokat célozza meg, ti pedig igen-igen közel vagytok a Napotokhoz. A Föld elmozdulása erre vagy arra az oldalra csekély, a dolgok rendszerében, az üstökösnek ezzel a legjobb esetben is csak alig érzékelhető imbolygást adva. A csupasz szem nem fog mozgást észrevenni ezen a 12. bolygón, egészen a kataklizmák évéig, már csak egy pár héttel az eltolódás előttig. Akkorra a mozgása el fogja árulni, hogy egy üstökös természetét hordozza magán. Az utolsó pár hét alatt, a hobbi csillagászok képesek lesznek mozgást felfedezni az égen haladó üstökösön, amit egy távoli csillag nem tenne. A távcsővel, és a készített és tárolt képek összehasonlítására képes számítógépes szoftverrel rendelkezők ezt tudni fogják, de el lesznek hallgattatva vagy le lesznek járatva a szokásos, a vezetői réteget védő módokon.

12. bolygó azonban egyre fényesebb lesz, úgyhogy egy most felvett kép, összehasonlítva egy majdan egy év múlva felvett képpel, kimutatna egy megnövekedett fényességet, ami egy távoli csillagtól nem várható. A csupasz szem nem venné ezt észre. A csupasz szem hozzávetőlegesen 1 évvel és 7 hónappal a kataklizmák előtt, vagyis 2001 végétől kezdődően fog megnövekedett fényességet érzékelni. Ezt a megjelenést a legtöbbek nem veszik majd figyelembe, akik a légkör torzítására fognak okként mutatni, vagy egy felrobbanó csillagnak fogják ezt magyarázni, amelynek fénysugarai a Földön most lettek láthatóak. A fényesség növekedése fokozatosan fog történni, így ha nem rendelkezik a kapacitással, hogy a fényesség idővel való változását érzékelje, és hogy a változásokat alaposan összehasonlítsa, a megfigyelő ezt sem bizonyítani, sőt egészen a legutolsó időkig, még gondolatilag észrevenni sem fogja tudni. Nagy teljesítményű berendezések képesek rá, és rögzítették is ezt a megnövekedett fényességet. A képeket számítógépes vizsgálattal kell összehasonlítani, de a nagyításnak nem kell óriásinak lennie, csak kicsinek. Ezeket az információkat itt megintcsak nem fogják nyilvánosságra hozni. Épp ellenkezőleg. Ezek az információk le lesznek tagadva, meg lesznek cáfolva azok által, akik a bizonyításhoz szükséges nagy teljesítményű berendezéseket az ellenőrzésük alatt tartják.

A csillagászat ugyanannyira van teóriákra alapozva, mint tényekre, aminek így is kell lennie, ha valaki oda néz, ahová nem mehet el és amit nem mérhet meg! Ennélfogva a csillagászok lényegében a legjobb feltételezésüket adják közre, és gyakran nem értenek egyet. Milyen mesze van egy objektum? Különböznek a vélemények. Ha egy objektum elhalad egy másik előtt, akkor az egy biztos vezérfonal, mert ez esetben az első objektum nyilvánvalóan közelebb van, mint a második. Mi az összetétele egy objektumnak? A kibocsátott sugarakat azon ismert tudományos tények tükrében analizálják, hogy milyen alkotókra bontható az anyag, azonban számos tudományos tényt az emberiség még szintúgy nem ért. A legjobb becslésüket végzik el, de gyakran annyira rosszul, hogy azok ijesztően félrevezetőek lesznek. Mi a csillagászoknak nem mondunk semmi olyat, amit ők maguk nem tudnak. Az övék egy olyan tudomány, amelyre igazán vonatkozik a szállóige - minél többet tudok, annál jobban tudom, hogy milyen keveset tudok!

Akiket elkedvetlenít az égboltra bámulás, és különösen, akiket elkedvetlenít a számtalan alternatív magyarázat arra, ami látható, emlékezzenek, hogy az üstökös közeledtét, a kataklizmák előtti utolsó évig, legjobban a Földnek az őrá adott válaszáról lehet lemérni. Ahogy azt már korábban elmagyaráztuk, a Föld magja már most válaszol, és ez a mérés már meg is mutatkozott, az óceánok emelkedő hőmérsékletében, világszerte. A következő tünet, amit keresni kell, az a megnövekedett vulkáni tevékenység, és a nagyobb erejű és gyakoribb földrengések, világszerte. Ez biztosan nem tulajdonítható az üvegházhatásnak. Amikor a Földre vörös por szóródik az üstökös csóvájából, amint az belép a Naprendszerbe és elhalad a Föld és a Nap között, akkor lesz az, amikor a tagadás többé nem lesz lehetséges. Ekkor azonban már csak napok lesznek hátra a kataklizmákig.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com