Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
Póluseltolódás >
< 128 >
2001. június
2001. július
ChiefSimi és longint

ZetaTalk: Trendek adatai
Megjegyzés: a 2001-es sci.astro viták során íródott. Az X-bolygó és a 12. bolygó egy és ugyanaz.


Hogy megértsétek a trendeket, amelyek a teliholdak és a napéjegyenlőség dátumait és időpontjait tükröző táblázatokban bukkannak fel, gondoljatok arra, hogy csak a Haditengerészet adatait vizsgáljátok, és nem pedig csak a Hold és a Föld valóságos haladását. Nézzétek ezt a Haditengerészet szemszögéből, és hogy mivel lettek megbízva. Csakugyan, egy kicsivel több időre volt szüksége a lassuló Földnek, hogy a napéjegyenlőséghez megérkezzen. Ez egy szinkronizálási pont, éjfélkor történik, ezért nem lehet könnyedén elsimlizni, így tükrözi a tényleges, be nem jelentett lassulást, a mai napig is. Ez a Napéjegyenlőség trendvonala, több időt véve igénybe a megérkezéshez, és ez annál is nyilvánvalóbb, mivel ehhez csak egy tényezőt kell figyelembe venni: a Földnek a Nap körüli pályáját. A napéjegyenlőséget a Haditengerészet számítja ki, és ténylegesen csak minden negyedik évben mérik meg (a szökőév szinkronizálásának megfelelően). Ez azért van, mert a szökőéves ciklus betöltéséhez szükséges 4 év alatt, a napéjegyenlőség definíció szerint a földgolyó egészén történik, minden évben alkalmasint kb. 1/4 fordulóval számolva fordulónként minden évben egy adott tavaszi vagy őszi napéjegyenlőségre. Miért nem végeznek egy valós mérést, amint az végighalad a földgömb körül? Mert az egyenlítő legnagyobb része, vagy jó része, óceánon van. Annak a másodperc-töredéknek a pontos megmérése, ahogy a Nap az egyenlítő fölött delel, nagyobb stabilitást igényelne, mint amennyit egy hajó biztosítani tud. A hullámok hibákat okoznak, és ahhoz, hogy a hajó biztosan a pontos koordinátákon legyen, hajszálpontos vezérlő rendszerek kellenének, stb. Ezért a 4-ből 3 évig egy számított napéjegyenlőségre hivatkoznak. De azután minden negyedik évben ténylegesen megmérik a napéjegyenlőséget egy fix fizikai földi pozícióból, és ez az, ami késve érkezik (abban a fizikai pontban!).

A telihold másképp működik, mert itt két tényezőt is figyelembe kell venni, egyrészt a Holdnak a Föld körüli pályáját, másrészt pedig a Föld forgását, így ez összetettebb, és az átlag közönségnek nehezebb követnie. Említettük, hogy azért, hogy kicsit előre beállítsák az adatokat, hogy a Föld lassulása kevésbé legyen nyilvánvaló, a Haditengerészet lerövidítette a Telihold periódusokat az adat-táblázataiban, és ez röviddel az X-bolygó létezésének 1983-as megerősítése után kezdődött. Ezt az elő-beállítást úgy végezték, hogy a lassuló Föld kevesebb napot töltött el két telihold között, a táblázataikban, hogy így a Föld végső, tényleges lelassulása remélhetőleg passzoljon a táblázataikkal a nagyobb kíváncsiság és az alaposabb vizsgálódások idején. Azonban még ezt az elő-beállítási döntést megelőzően, mely egy jelentősen lassuló Föld előérzetére alapozódott, a Haditengerészet egy fokozatosan lassuló Földdel számolt. Ahhoz, hogy a Földről egy telihold legyen látható, a Napnak, a Földnek és a Holdnak úgy kell rendeződnie, hogy a Hold telibe kapja a Napot, és hogy ez a Földről is így látszódjon. Egy ilyen látványhoz, a Holdnak a Föld hátsó felénél kell lennie. A Föld fogásának lassulása idején, a Nap és a Hold a megszokott módon halad, nem lassulva. Ezért, a Hold időben helyezkedik úgy, hogy teliholdnak mutassa magát, ám a hely a Földön, amelyről azt jósolták meg, hogy a telihold onnan lesz látható, lehet, hogy nem lesz pozícióban, hogyha a Föld lassabban forog. Így a Földnek láthatólag több időbe telik, egy nagyon fokozatos lassulás esetén, hogy, egy adott földi helyre vonatkoztatva, megérkezzen oda, ahonnan a telihold látszódik. A plusz idő csak lehetővé teszi a Földnek, hogy a látványhoz helyezkedjék. Egy bizonyos pontján túl azonban ennek a lassulási folyamatnak, a teliholdat megfigyelni kívánók már nem kerülnek ehhez megfelelő pozícióba a megjelölt éjszakán. Először, a holdat az egyik horizonton lehet majd megfigyelni, majd azután a magasban, azután pedig a másik horizonton, de ekkor még mindig a megfelelő napon lehet majd látni. A teliholdat majdnem mindig éjszaka keresik vagy veszik észre, amikor nagy hatású. Nappal, a teljesség mértékét megzavarhatja a légkörben szétszóródó napfény. Ezért, szó szerint napi különbséget várva történt - a teliholdak megfigyelése között, hogy a telihold láthatóan olyan sokkal korábban érkezik meg -, ahogy az adatokat a táblázatban elő-beállították.

Az X-bolygó 1983-as tényleges felfedezéséig, nagy vonakodás volt, a felfedezés esetlegessége folytán, afelől, hogy megváltoztassák-e az előre jelzett dátum/idő táblázatokat. A csillagász közösség fokozott pontosságot követel, és amennyiben a meghamisított adatokra fény derül, a bizonyítékot nem lehet megtagadni vagy eltussolni. Azonban pánik uralkodott, az X-bolygó körüli eltitkolás kieszelésének napjaiban, és bizonyos lépéseket foganatosítottak, amelyek bizonyságot adnak erre a pánikra.

  1. Az előre jelzett telihold és napéjegyenlőség adatokat megmásították, hogy tekintettel legyenek a lassuló Földre, és hogy a táblázatokat szinkronba tegyék a Föld és a Hold aktuális helyzetével - ez nem kézenfekvő, hacsak valaki nem követi a trendeket.
  2. Szökő másodperceket vagy azokból másodperc-töredékeket illesztettek be a főórába, hogy látszólag fenntartsák a Földön a 24 órás napot - ez sem nyilvánvaló, hacsak valaki nem egy aprólékoskodó óra-leső.
  3. Felajánlottak egy magyarázatot arra, hogy miért kezdődött el az X-bolygó kutatása legelőször is, különböző perturbációs tényezőknek egy ködös matematikai korrekciójaként - melyek közül egyik sem érthető egy gondolkodó ember számára, minthogy a zavarások még mindig ugyanúgy léteznek, mint azelőtt.
All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com