Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
Póluseltolódás >
< 38 >
1995. július
-
longint

ZetaTalk: Villámlások


Az elektrosztatikusság nem fog növekedni az óriás üstökös közeledése során, sem utána, viszont az áthaladás idején a villámlás majdhogynem folyamatosnak fog tűnni néhány helyen. Az emberek számára ismerős az ívkisülés, ahol két pólus vagy pont elektromosan töltött, majd hirtelen a köztük lévő levegő egy kisebb villámcsapással telik meg - durr. Ez az, természetesen, ami a villámot okozza először is, a villamosságnak egy természetes vezetők közötti egyenlőtlen eloszlása, egy felhőkbeni felgyülemlés és a föld alatti talajvíz-rendszer között. Mitől találja meg a villám az útját? Egy kevéssé értett útvonalat használ, melyet szubatomi részecskék alakítanak ki, elektromos hullámoknak egy fajtája, amit még nem mértek meg a Föld emberi tudósai. Ezek kisugárzódnak bármely magasan töltött mezőből, és amikor összeérnek, az ívkisülés immár lehetséges.

Az útvonal a Föld és az elhaladó bátyja, a 12. bolygóként ismert óriás üstökös között rendkívül töltött lesz egyes pontokon, és mert a Föld felső atmoszférája mozgásban lesz, az üstökös csóvájával bombázva, az elektrosztatikus töltés felgyülemlik. Ez pusztító lenne a Földre nézve, ha az elektrosztatikusság az elhaladó 12. bolygón gyülemlene fel, mely egy szörny a Földhöz képest, de az ellenkezője a helyzet. Az elektrosztatikusság a Földről halad a bátyja felé, és fantasztikus villám-mutatványokat okoz a felső atmoszférájában. Minthogy ez a bolygó elsősorban víz-bolygó, ez ritkán jelent veszélyt a lakosokra nézve. Ez az időperiódus, amikor elektromos töltés tud áthaladni, rövid, egy pár óra, és akkor történik, amikor a Föld lakosai lényegében az életükért küzdenek és így aligha tudnak figyelni erre. Hogyan tesz meg egy villámcsapás 14 millió mérföldet az űrön keresztül? Nem ezt teszi, nem ilyen formában. Az űrben, nem lévén vízpára sem más részecskék, amelyekkel kölcsönhatás lehetne, nincs spontán fény- és hőkibocsátás, nincs villanás és sercegés, csak az elektromos részecskék átvonulása, a különböző szubatomi összetevők formájában, melyek egy elektromos áram alkotói.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com