Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
Póluseltolódás >
< 142 >
2002. február
-
longint

ZetaTalk: Mágneses megragadás


A magyarázat a lassuló forgásra, amely egy teljesen megálló forgáshoz vezet az eltolódás előtti héten, az, hogy az X-bolygó mágnesesen megragadja az Atlanti-hasadékot, így a Föld nem fordul túl ezen a megragadáson. Hogyan lehetséges ez a lassuló forgás a távolból, amikor az X-bolygó, 2002 elejére, alig mozdult még túl pályájának felező-pontján, ahol mindvégig időzik, mielőtt az áthaladását megtenné? Az úgy 9 nap-plútónyi táv, ahol idejének legnagyobb részét tölti, megközelítőleg az, ahol ma is halad, azonban a forgás-lassulás már elkezdődött. A válasz az, hogy a mágneses mező széles a kiterjedésében, sokkal nagyobb, mint azt az emberiség képzeli, amikor a bolygók vagy a Nap mágneses mezejét írja le. Ezeket mindig úgy írják le, hogy alig nyúlnak túl az adott bolygón illetve a Napon, holott a Nap befolyása odáig kinyúlik, ahol az X-bolygó siklik a két fókuszpontja között, és túl azon. sci.astro viták során a Nap naprendszerbeli befolyásának tárgyalásakor, részletezve lett, hogy még a Plútó is a Nap markában van ebben a tekintetben. Míg a gáz-bolygók, a Jupiter és a Szaturnusz ellenállásban vannak a Nap mágneses orientációjával, ez azért van, mert ezek részecskéket áramoltatnak északról dél felé, és ő maguk nem rendelkeznek mezővel. Így, a Nap mezején belül lévén, az X-bolygó igenis befolyásolja a Földet, még olyan távolról is.

Emlékezzünk, hogy mi itt változásról beszélünk, amely észrevehető, mivel ez megváltoztatja az egyensúlyt. Eképpen, az X-bolygó közeledte megváltoztatta a Föld mágneses egyensúlyát, hogy így egy néhány másodperces lassulás történik, évente, még most is. A dolgok rendjében, nem sokkal, de ez ki fog nőni percekre, majd órákra, azután pedig napokra, ahogy az eltolódás közeledik, végül pedig, egy egy napon belüli megálláshoz vezet, egy héttel az eltolódás előtt. A Föld Nap körüli pályája és a Föld egy napos forgása exkluzívak. A pálya a vonzás dolga egy egészként ehhez vagy ahhoz a környezetben, így a Föld mozogni kezd és mozognia kell a Nap körül, miután a közvetlenül a Napba való haladást blokkolja a repulziós erő. A forgást mint napi elfordulást a mag vezérli, mely elmozog, mivel egyes részei efelé vagy afelé vagy ettől vagy attól elfelé akarnak mozdulni, és folytatódik, mivel a mag ugyanazon a helyen találja magát, ahonnan el akart menekülni épp egy nappal ezelőtt! Folyékony lévén, a mag szabadon mozoghat, és túlfutja a céljait. Ezért, a Nap körüli pálya folytatódik a forgásmegállás hetében. A lelassulás mértéke exponenciálisnak, vagy parabolikusnak tekinthető, hogy 2002 során még csak perceket okoz, de 2003-ban hónapok alatt órákká és napokká válik. Ekkorra, mindamellett, olyan sok minden fog történni a világban, hogy az emberiség nagy része ezt a legkisebb gondjának fogja gondolni, és aligha figyel fel rá.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com