Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
Póluseltolódás >
< 173 >
2003. február
-
longint

ZetaTalk: Szabad szemmel
Megjegyzés: a 2003. február 1-i élő ZetaTalk IRC chat alatt íródott


Valóban, ahogy a dátum, amikor az X-bolygó csak a nappali égbolton lesz majd látható - avégett, hogy az Orion és a környező csillagképek a Napban lesznek - közeledik, egyre láthatóbbá válik az éjszakai égbolton. Jelenleg, az éj koromsötétje nyújt a legalkalmasabb időpontot a befelé tartó bolygó és annak holdakból és porból álló komplexumának megfigyelésére és lefényképezésére. És a láthatóság és a tiszta égbolt, valamint a hely függvényében - hogy közvetlenül fölfelé esik-e, hogy a fényelhajlásnak kisebb jelentősége legyen -, és minőségi felszerelés mint pl. látcső használatával, az X-bolygó komplexum látható lehet az éjszakai égbolton már a miáltalunk megadott dátum előtt is. Nagy mértékű eltérések vannak a láthatóságban, annak révén, hogy a megfigyelő hol tartózkodik; hogy fény- vagy atmoszférikus szennyezés árnyékolják-e a látóirányt, és hogy a megfigyelés szöge milyen, vagyis hogy fölfelé vagy a horizont felé történik-e a nézés.

A legjobb tanácsunk a megfigyelési alkalmaknak a gondos szemmel követése, hogy hozzászokjatok a komplexum egy amatőr felszerelésben megfigyelhető méretéhez és kinézetéhez, és a környező csillagokhoz képesti mérethez. Helyezzétek a számotokra ismerős csillagképeket a képeken látható csillagok mellé, találjátok meg a helyet, ahol ez a komplexum épp akkor leképezésre került, és nézzetek rá rendszeresen az éjszakai égen. Ahogy közeledik a dátum, a 7 hét az áthaladási pont előtt, kezdeni fogtok látni valamit az égen, amit azelőtt nem! Valami vöröses, valami ami mozog az éjszaka folyamán, nem úgy, mint a csillagok, amikhez vonatkoztattok.

Ez a része az égboltnak fényszennyezésbe fog húzódni akkorra, a Föld pozíciója végett, amiért keringési mozgásával a Nap és az Orion közé helyezkedik. Így, az egészet komplikálni fogja a fényszennyezés, de ugyanakkor olyan nagyon fog növekedni, olyan gyorsan, hogy ez egy vezérfonal lesz a szabad szemmel figyelőknek, hogy ők az X-bolygó komplexumát látják. Napi ellenőrzések révén, akkor, megfigyelvén ezt a komplexumot ott, amerre a koordinátáink jelezni fogják, hogy haladnia kell, ezt a komplexumot fogjátok látni a nagyon korai pirkadatban, mígnem elérkezik az az időszak, amikor már a nappali égbolton is látható lesz. Ezért, azok, akik a legkorábbi indikációra várnak, hogy ez valóságos, a saját erőfeszítésük révén eljuthatnak ebbe a körülménybe. Nekik kéznél lesznek az információk, összehívhatják a szomszédaikat és a barátaikat a kora reggeli észlelési összejövetelre, és semmi másra nem lesz szükségük ehhez. Vegyétek az irányításotok alá a folyamatot, saját magatok, ez a mi tanácsunk, mivel a dezinformációs duzzasztógát csak növekedni fog, amint az idő egyre közelebb kerül.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com