Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
Póluseltolódás >
< 141 >
2002. február
-
ChiefSimi és longint

ZetaTalk: Vörös fény
Megjegyzés: 2002. január 19-én, a sci.astro vitákon keltezett. Az X-bolygó és a 12. bolygó egy és ugyanaz.


Miként az elektron sem egyetlen részecske, hanem mintegy 387 részecskéből áll, hasonlóképpen a fényt sem egyetlen részecske képezi, mivel részecskék százai vesznek részt a fénynek nevezett jelenségben. Ennek nyilvánvalónak kéne lennie az emberek számára, hiszen a fény a szivárvány színeibe bomlik szét, és a tudósaik a vörös fény viselkedését vöröseltolódásként írják le, míg efféle viselkedést a fényspektrum más színeinek nem tulajdonítanak. Hogyan érinti ez a befelé tartó X-bolygó megtekintését, amely elsődlegesen a vörös fényspektrumban bocsát ki fényt, a körülötte lévő vörös porfelhőnek köszönhetően, amelyen a bolygóról elszabaduló minden fénynek keresztül kell haladnia? A vörös fény, és a színspektrumban a vörös fényhez közel eső fény könnyebben hajlik meg, mint más részecskék a fénycsoportban. Ezt az átlagember gyorsan megállapíthatja, ha összehasonlítja a kelő és nyugvó napot más égitestekkel, amiket az égen lát.

A kelő és nyugvó nap hatalmas, a napközbeni megjelenéséhez képest. Ez az elhajlott, máskülönben a szélek felé elszökő fénysugaraknak köszönhető, amelyek a légkör által visszahajlítva, úgy hatolnak be a szemlélő ember szemébe, mintha egy nagy narancssárga nap felől érkeznének. Napközben nem hajlítódnak el ilyen módon ezek a sugarak? De igen, azonban több tényező is van, amely a jelenséget hajnalban és alkonyatkor teszi szemmel láthatóvá.

  1. hajnalban és alkonyatkor, a néző és a Nap közötti szög olyan, hogy a sugaraknak nagyobb légtömegen kell áthatolniuk, ezért ilyenkor a vörös spektrumú sugarak nagyobb meghajlást szenvednek.

  2. más fénysugarakkal való versengés lecsökkentődik, így a vörös spektrumú sugarak kerülnek túlsúlyba, következésképpen a szem regisztrálja őket, mintsem hogy egy másik kép túlharsogná őket és a helyükre lépne.

  3. napközben, amikor a Nap a magasban van, a Napból érkező vörös spektrumú fény oldalra elhajlítódik, hogy így bármely, a megfigyelő szemébe jutó fénysugár más objektumtól látszik érkezni, nem a Naptól, és így ezek kimaradnak a számításból.

Ezért, az X-bolygó megfigyelésénél, különösen, hogy a befelé tartó bolygó a távolságának köszönhetően halvány és kicsi, a bolygót akkor a lehet a legjobban megfigyelni, amikor az égen valamelyik horizontnál helyezkedik el, és nem a magasban. Mint a kelő vagy a nyugvó nap esetén, hogy a vörös spektrumú fénynek lehetősége van szögben keresztülhaladnia a légkörön, a vastagabb atmoszférán való keresztülhaladás az X-bolygót képét is megnagyobbítja. A vörös spektrumban lévő, Föld felé közeledő, oldalra elhajló fénysugarak ekkor visszahajlítódnak, így az X-bolygó széléről érkezőnek tűnnek - egy illúzió, amely nagyobbnak tünteti fel azt. Az X-bolygó távolról való szemlélésére a vörös fénynek a Naprendszerben más tényezők általi behajlítása is befolyással van, és így a megadott RA és Dec koordináták egy irracionális módon látszanak váltakozni. Mi olyan koordinátákat adunk meg, amelyek a legjobban lehetővé teszik az ember számára, hogy megtalálja ezt a vörös bolygót, a következőknek a függvényében:

A tanács azoknak, akik megkísérelnék megpillantani, az, hogy a megadott pont körül keressék, csak a vörös spektrumban lévő fényre szűrjenek, különösen az infravörösre, és a látottakat hasonlítsák össze az elfogadott és kiadott csillagtérképekkel. A megadott Dec és RA koordináták elég közel vannak ahhoz, hogy ez az eljárás sikert hozzon, és részletezett koordinátákat adni ennek vagy annak a nézőnek, erre vagy arra a napra, nem javítaná nagy mértékben ezt a törekvést, mivel sok más tényező is játékban van. Következésképpen, abba fogjuk hagyni a részletezett koordináták ennyire előre történő megadásának gyakorlatát, mert a nézőközönség számában növekedni fog 2002 idején, és ezek a kérések elárasztanák a már így is kimerült Nancyt. Kövessétek a megadott irányelveket, és fordítsátok azokra az erőfeszítéseiteket, mintsem a Nancy felé irányuló kéréseitekre.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com