Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
Póluseltolódás >
< 127 >
2001. június
-
ChiefSimi és longint

ZetaTalk: Lassuló forgás
Megjegyzés: a 2001-es sci.astro viták idején íródott. Az X-bolygó és a 12. bolygó egy és ugyanaz.


Létezhet-e, hogy a Föld lelassuljon forgásában, ahogy az X-bolygó közeledik, amikor a lakosság kimehet december 21-én éjfélkor, és a helyén találhatja az Orion csillagképet, évről évre? Ó, hát a lakosság kimehet december 21-én, és megtalálhatja Oriont a megfelelő helyén, nem ez a probléma. A probléma az, hogy december 21-e későbbre mozdult volna el, hogyha az összes óra együtt ketyegne, ahogy tervezték, egy nap 24 órát, és szökő másodperceket csak pár évtizedenként illesztenének be. Mivel a főóra az Egyesült Államok Haditengerészetének kezében van, amely a középpontjában áll az X-bolygóról és az azzal kapcsolatos dolgokról való titkolódzásnak, ez nem egy nagy bravúr. A világ összes hálózati számítógépe, végső soron, az amerikai haditengerészet főórájával jár szinkronban, főként úgy, hogy a hálózatok éjszaka betárcsáznak, és hozzá igazítanak. Egy másodperc itt, egy másodperc ott, és mindig azt feltételezik, hogy a külső számítógépek térnek el, egy kicsivel, amikor egy igazítás történik! Hacsak nem olyan körültekintő, hogy észrevegye a megszaporodott igazításokat, amelyeket az órái és karórái igényelnek, az egyén azt fogja feltételezni, hogy nála van a probléma, és nem a fő óránál, mely a világot vezeti. Míg az órákat ki lehet cselezni, a Hold nem ennyire kooperatív, és így a Földnek hosszabb és hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy beálljon abba a helyzetbe, ahonnan ugyanarról a helyről teliholdat mutathat.

A holdfázisokról szóló publikációk léte és az ehhez kapcsolódó fogyatkozások vetületei arra késztették a Haditengerészetet, hogy korai igazításokat végezzen el a Föld késlekedő forgása végett. Ezek a publikációk a Haditengerészetre támaszkodnak, mely gyakorlatilag, ha nem hivatalosan, a világ pontos idejének őrzője. Amikor az X-bolygót 1983-ban megtalálta az IRAS csapata, különféle forgatókönyveket játszattak le az "agytrösztökben", szempontok sokaságát fedve le. A világ idejének őreként, a Haditengerészet ekkora már észlelt egy lassuló forgást, bár olyan csekély mértékűt, hogy az elkerülte a közvélemény figyelmét. Megbízva a feladattal, hogy a nyilvánosságot tudatlanságban tartsa az X-bolygó közeledtét illetően ameddig az csak lehetséges, a haditengerészet elhatározta, hogy:

  1. titokban szökő másodperceket fog beszúrni a főóráján keresztül. Miután az Internet és a hálózati számítógépes rendszereket ezzel a főórával szinkronizálják, leggyakrabban egy automatizált alapon, naponta, ezek az igazítások csekélyek lennének, és elkerülnék a figyelmet.
  2. hogy késleltesse a kíváncsi kutakodásokat ennek a tevékenységnek a kapcsán, eltörli a hivatalos szökő másodpercek gyakorlatát. Ezt az elhalasztást a Haditengerészet kérvényezte, de nem kapott széleskörű támogatást a közössége tagjaitól.
  3. előreigazítja a Hold és az ehhez kapcsolódó fogyatkozások előre jelzett dátumait és időpontjait, hogy majd mire világszerte vita tárgya lesz az X-bolygó közeledésének lehetősége felőli riadalom, a Föld és a Hold kapcsolata majd látszólag eloszlassa az indítványt, miszerint a Föld lassul.

Így tehát megváltoztatták az előrejelzett adataikat, egy lassuló Földet feltételezve, és remélték, hogy a lassulás mértékéről végzett számításaik majd helyesek lesznek. Kulcsfontosságúak voltak azok a kiadványok, amelyek 5 vagy 1 évvel előre adtak ki statisztikákat a Hold fázisairól és a fogyatkozásokról. Ezek a kiadványok a kinyomtatandó anyagaikat legalább egy teljes évvel előre tervezik, a legújabb adatokkal az adott év folyamán frissítve őket a haditengerészeti számításokból. Ezért, amikor azzal számoltak, hogy a legsúlyosabb lassulás 2002-ben fog történni, és azt feltételezték, hogy egy 5 évre előrejelző kiadvány lesz a legszélesebben keresett az éves naptár után, hozzáadva azt a plusz egy évet a kiadvány előkészítéséhez és figyelembe véve, hogy egy 5 évvel előrejelző kiadvány 2002-re az első évben kezdődne el, úgy kalkuláltak, hogy a változtatásaikat a statisztikáikban az 1994-es év végére kell elvégezniük. Ezek a manipulációk két igen nyilvánvaló dolgot tettek a statisztikáikkal:

  1. A valódi holdfázisok nem voltak szinkronban a statisztikáikkal az 1995-ös év folyamán, és közvetlenül az ezt követő években. Azonban, miután a nyilvánosság általában olyan nyomtatott anyagok alapján tájékozódik, amelyek sokkal korábban lettek kinyomtatva, és amelyek a Haditengerészet által, a manipulációk előtt összegyűjtött adatokon nyugszanak, ezt nem valószínű, hogy észrevenné a nyilvánosság.
  2. A Föld forgásához kapcsolódó haditengerészeti adatok (a Hold fázisai és a földi évszakok) nem lennének szinkronban a múltbéli adatokkal, amennyiben valaki végigfutna ezeken a számokon.
All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com