Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
Póluseltolódás >
< 24 >
1995 júliusa előtt
1995. október
ChiefSimi és longint

ZetaTalk: Előre jelzi


A változások már megkezdődtek, és ismerik őket a tudósaitok és meteorológusaitok. Heves viharok, szokatlan időjárási minták, súlyos és hosszan tartó szárazságok, gyakrabban jelentkező hurrikánok, felhőszakadások, és a bolygó általános felmelegedése. Ezeket mind a globális felmelegedés kategóriájába sorolják, bár az ok még mindig nem bizonyos. Polgári személyként vagy akár tudósként, melyikőtök tudná bizonyossággal megnevezni az okot? Mi azt mondjuk nektek, hogy maga a Föld lesz melegebb, és ez hat ki az időjárási mintákra. Az emberiség eljutott odáig, hogy előrejósolhatóságra számítson az időjárásban. Még a kelet monszunjaira vagy az Egyesült Államok keleti részét sújtó hurrikánokra is számítanak és felkészülnek, mivel előre megjósolhatók. Az elkövetkező néhány évtizedben, amíg a Föld meg nem állapodik egy újabb kiszámítható mintában, az emberiség az időjárás legnagyobb problémáját annak kiszámíthatatlanságában fogja találni.

Az óriás üstökös érkezését előrejelző időjárási változások először még a normális paramétereken belüliek lesznek. Ameddig a meteorológusok a könyvekben tudnak egy-egy hasonló mintát találni, vagy ameddig található egy-egy öregfiú, aki megörvendeztet bennünket a régi napok meséivel, addig senki sem fog túlságosan megrémülni. Az időjárás, végtére is, a társalgás egy állandó témája, de az élénksége ezeknek a beszélgetéseknek meg fog változni, amikor a gyakorolt hatások a táplálékláncra, amelyre az ember támaszkodik, a megszokott korlátokon kívülre mozdulnak. Ez lesz az a pont, amikor a Vészharangok megkondulnak. Az összes kísérlet, amely a globális felmelegedés és az üvegházhatás alapján próbálja megmagyarázni a változásokat, kudarcba fog fulladni, mivel az időjárás meg fogja tagadni, hogy kiszámítható legyen. Olyan területei a világnak, amelyek emberemlékezet óta sivatagok voltak, mocsarakká fognak változni az állandó és ismétlődő esőzések hatására. Az időnkénti szelíd esőkhöz szokott mérsékelt éghajlatok makacs szárazságoktól fognak szenvedni. Majd azután ez átfordul, minden látszólagos ok nélkül. Az ok mélyen a Föld magján belül fekszik, egy olyan területen, amelyet a meteorológusok nem hajlandók figyelembe venni, és így jóslataik a légkörre soha nem fognak a helyes paraméterekre alapozódni.

Egy kulcs változás, amelyre lehetne mutatni, az a Föld óceánjainak melegedése, a bolygó egészén. Ezt 6 inches (15 cm-es) vízszint-emelkedésként mérték le, világszerte, az összes tengerparton. A vizek azért emelkedtek meg, mert melegebbek, és a meleg víz több helyet foglal el, mint a hideg víz, mint ahogy ezt az összes általános iskolás fizikakönyvben el lehet olvasni. Hogy lehet az, hogy az olyan nagyon mély és olyan nagyon hideg óceánok felmelegedtek? Talán az alig érzékelhető levegő hőmérséklet emelkedés lenne ezért a felelős, az a kb. 1 fok, amit eddig mondtak? A meteorológusok elmondhatják nektek, hogy a levegő felmelegedés hatása légörvény, és nem melegebb óceánok. Azért Melegebbek az óceánok, mert a Föld magja felhevült, és ezt arra válaszul teszi, hogy a bátyja közelít felé. Ez folytatódni fog, és fokozódni, még egy ideig az után is, hogy a kataklizmák elmúltak.

Megint egy másik jel a forgás mértékének lassulása, mely a tényleges megállás előfutára, ami az áthaladás pillanatában fog megtörténni. Mint az időjárási és melegedési trendek esetében, ez először olyan fokozatos és csekély mértékű, hogy vitatható. A tagadásban lévő emberek nem a jelenlegi adatokat vitatatják, hanem azoknak a múltbéli adatokkal való összevetését kifogásolják. A régi adatok valamelyest érvénytelenek, a mérésüket pontatlan műszerekkel végezték, vagy esetleg egyáltalán nem is végeztek mérést. Pontos időjárási adatokat csak az elmúlt pár évtizedben, legfeljebb száz évben gyűjtöttek, és azelőtt csak extrém időjárások, mint mondjuk hurrikánok esetén jegyezték fel őket, és ezt is csak mesék formájában. Nem volt rá technika, hogy megmérjék például egy hurrikánban a szél sebességét, így egy árhullám magasságának vagy egy tönkretett épület méretének becsült értékeit jegyeztek fel. Hasonló a helyzet a nagy földrengésekkel, melyek a múltban városokat tettek a földdel egyenlővé. A Richter-skálába való besorolás képessége nélkül, a földrengéseket a múltban alig érezhetőnek, kicsinek, vagy nagynak nevezték.

A vitákkal való szembeszállás legjobb módja nem az, ha a múltra mutatunk, hanem ha megkezdjük feljegyezni a jelen eseményeit. Az összes trend és jel egyre számottevőbbé fog válni, az óceánok egyre melegednek, az időjárás egyre rendszertelenebbé válik, de még mindig megjósolhatatlan marad, a Föld forgásának lassulása pedig egyre inkább mérhető lesz. Ha valaki ma összegyűjti ezeket a statisztikákat, és évenként gyűjti őket, a trendek egy világos sémát fognak mutatni. Ily módon az érvek együtt lesznek a most élő emberekkel, és az ugyanazon módok szerint gyűjtött statisztikákkal. Ahogy a trendek és a jelek egyre gyorsabban, exponenciálisan fognak erősödni, ahogy a 12. bolygó belép a Naprendszerbe, ez az összehasonlítást jelzésként lehet felhasználni azon sokak számára, akik a biztonságba vonulást tervezik, hogy az idő elérkezett. Míg az időjárás és a melegebb óceánok mindvégig vitathatók lesznek, a Lassuló Forgás nem vitatható.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com