Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
Póluseltolódás >
< 21 >
1995 júliusa előtt
95/07; 96/08; 97/03
longint

ZetaTalk: Póluseltolódás


Amikor az óriás üstökös beérkezik pontosan a Föld és annak Napja közé, a dolgok megváltoznak. A Föld ekkor előző helyzete legfőbb támogatóját, a Napot és annak mágneses beállását, megfordulva találja. A Föld, úgyszólván, most csak az óriás üstökös mágneses hangját hallja, amely a Föld és a korábbi mágneses parancsnok, a Nap között áll. Ti tisztában vagytok azzal, hogy a Föld súlyosabb az olvadt magja környékén, melyről az a hír járja, hogy főként vasból áll. Ez nem teljesen valótlan, de tekintet nélkül az összetételre, a Föld magja érzékenyebb a mágneses igazodásra, mint a kéreg. A mag ragadja magával a kérget, és nem olyan folyékony, mint ahogy azt valaki esetleg gondolná. Súrlódás van. Van az egésznek egy hajlama arra, hogy egyként mozogjon, a különböző mágneses beállásaik ellenére is.

A póluseltolódás valójában a Föld belsejének, a magnak egy elmozdulása, hogy hozzáigazodjon az óriás üstököshöz. A 12. bolygó, a Földhöz képesti masszív tömegének köszönhetően, uralkodó a mágneses játékban, és ebben a tekintetben van az, hogy a gravitáció belép a póluseltolódás egyenletébe. A Föld kérge ellenáll az óriás üstökössel való összeállásnak, közvetlen közelsége felőli mágneses vonzások egy hálójának csapdájában lévén. Más szavakkal, a Föld kérge a régi, megalapozott mágneses vonzással akar maradni, miközben a Föld kérge, kevesebb ragaszkodása és fűződése lévén a környezethez, hallgat az új hangra. Egy nagyon nagy mennyiségű feszültség keletkezik a Föld kérge és a Föld magja között. Ez a feszültség felszabadul, amikor a Föld magja szakít a kéreggel, és elmozdul. Mindamellett, a Föld magja azért magával húzza a kérget, amint elfordul, hogy új helyzetébe igazodjék.

A póluseltolódás ennek következtében hirtelen, és a drámában kénytelenül résztvevő emberek számára perceknek tűnő idő alatt játszódik le, bár ténylegesen egy jó óra alatt megy végbe. Vannak olyan szakaszok, amelyek között az emberi szemtanúk, a döbbenettől, megdermednek. Először valamiféle vibráció, egy rázkódás érezhető, ahogy a mag elválik különböző helyeken a magtól. Aztán egy elcsúszás történik, melynek során a kéreg elvonszolódik, perceken át, az új helyzetbe, együtt a maggal. Az elcsúszás közben, árhullámok ostromolják a Föld felszínét a partvonalak mentén, mivel a víz nem rögzített és függetlenül mozoghat. Azonban a víz hajlamos ott maradni, ahol van, és lényegében a kéreg mozog alatta. Amikor a mag már beigazodva találja magát, még kavarog egy darabig, csillapodik, de a kéreg, mivel szilárdabb, és mozgásban van, tovább folytatja. Tulajdonképpen ez az a pont, amikor a hegyképződések és a masszív földrengések történnek, mint ahogy az autós karambolok is a becsapódás pontján okozzák a sérülést, amikor a mozgásnak meg kell állnia.

Gyenge pontok a Föld kérgi lemezei között engednek a nyomásnak. A Csendes-óceán meg fog rövidülni, az Atlanti-óceán pedig szélesedni fog. A süllyedő lemezek nagymértékben meg fognak süllyedni. Hegyképződés fog történni hirtelen, főként olyan területeken erősödve fel, amelyek eddig is hegyképződésen mentek keresztül. Mindezek a dolgok, egy jó óra alatt, de bizonyos szakaszokban csak percek alatt történnek. A növények megmaradnak, mivel őket tartja a gyökerük és a magjaik mindenütt ott vannak, az állatok, beleértve az embert is, pedig túlélnek, mivel ők együtt utaznak a Föld mozgó lemezeivel, és nem tapasztalnak komolyabb rázkódást, amikor a lemezek mozgása megáll, mint amilyet egy a Richter-skálán 9-es erősségű földrengés során tapasztalnának. Bár hegyképződés történik a lemezek mozgásának megállásakor is, a megállás nem egyszerűen egy hirtelen ütközés, mintha egy kocsi nekimenne egy téglafalnak. Minden mozgásban van, a megállás pedig inkább olyan, mint amikor egy kocsi homokkal megtöltött műanyag hordókból álló gátnak ütközik - kisebb zökkenések sorozata történik gyors egymásutánban.

Jelenleg úgy számítjuk, hogy az óriás üstökös 14 millió mérföldes (22,5 millió kilométeres) közelségben fog elhaladni a Föld mellett. A mágneses mezejének ereje ebből a távolságból olyan lesz, hogy az üstökös Északi pólusa - lényegében ugyanolyan irányba állva be, mint a Föld Északi pólusa - a Föld Északi-sarkát a nyomás elkerülésére és nagyobb bátyjához való hozzáigazodásra kényszeríti, délre, Brazília kidomborodásának helyére lengve át. Ez a helyzet már nem fog változni, ha a testvér bolygók közti tényleges távolság még megváltozik is, de az eltolódás sebességére és erélyességére kihatna egy közelebbi elhaladás. Az árhullámok magasságára és az ebből következő belterületi kiáradásra hatással lenne. Hatással lenne a földtömegek hőjére az elsüllyedő lemezek fölött, ahol a súrlódás a talajt megolvaszthatja. Az eltolódási szelek erősségére pedig egészen biztosan hatással lenne.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com