Transformaatio

Zetat puhuvat miten maapallo on käymässä läpi Transformaatiota tällä hetkellä ja miten tämä kuvailtiin Oasphe:ssa, miksi transformaatiota kutsutaan Sadonkorjuuksi ja miten tämä liittyy Hindu Yugoihin; miten monilla on tästä Tietoa Edeltäkäsin; miten monilla maapallolla on erilaisia Henkisiä Kasvuvauhteja; miten Hidas Muutos on jo ilmiselvä ja Sekoittuneet Ryhmät alkavat Eriytyä; miksi tämä aiheuttaa Irrottautumistyrmistystä itse-keskeisten keskuudessa, ketä tulisi Välttää; miten viimeaikaiset eliitin Paljastukset kuten Enron ja Worldcom vähentävät Tukahduttavaa Kontrollia, aiheuttaen eliitin Bunkkerimentaliteetin kun Matkustuskiellot ovat mahdottomia; miten Mihin Suuntaan maapallo ei ole selvitetty asia, kuten Chupacabrat antavat esimerkkiä; tulevatko Massajoukot voittamaan taistelun Maanosan Sielusta ja miten tämä liittyy viimeaikaiseen Brasilialaiseen Roswelliin; miten Transformaatio joskus kuvataan Tieteisfiktiossa, miksi ihmiset yhä enenevissä määrin puhuvat Kuolleitten kanssa, kuten ohjelmassa "Crossing Over", ja Sairastuvat; miksi Kuolleisuus tulee olemaan niin korkea, että jotkut ihmiset hautovat Kuoleman Toivetta; mikä rooli Bill Gates:illa, Internetillä ja U.S.A:lla Sulatusuunina on kaikessa tässä; miten varhainen 2002 Kuvantaminen ja muunnellut Tähtikartat aiheuttavat Levottoman Väestön joka kääntyy Zetatalk:in ja Troubled Times:in puoleen, ketkä ovat Selviytyneet; miten sosiologiset 2002 Trendit ja 2002 Kiihtyminen tulee tapahtumaan, ja mihin suuntaan Venäjä, Katolinen Kirkko ja Raja Yhteenotot tulevat liikkumaan Viimeisenä Vuonna.

Zetat puhuvat miten Organisoidut Uskonnot ja Varakas Eliitti tulee reagoimaan; miten vallitseva järjestelmä yrittää pitää yllä kontrollia ja rajoittaa Taloudellista Romahdusta määräämällä Uuden Maailman Järjestyksen ja liikkeen kohti Maailman Hallitusta; miten onnettomuudet kuten TWA800 ja Swissair111 eivät ole onnettomuuksia; miten Vuosi 2000 ja ohjelma "Survivor" ja Omavaraisuus ovat yhteydessä toisiinsa; kuka päätyy Korkean Teknologian yhteisöihin, ja mitkä niitten määrittelevät Piirteet ovat; mitä odottaa Seuraavina 3ja ½ vuonna kun millennium lähestyy, tai 2000, tai 2001, tai 2002, tai 2003, aikana, milloin Turvallisten Sijaintien tarjouksia ja Yksilöllisiä Valmistautumisia ja Henkilökohtaisia Valintoja tehdään; miten Paras Tapaus, Pahin Tapaus ja Todennäköinen Todellisuus vertautuvat toisiinsa ja miksi Pelastus Odotukset ja Kieroutunut Logiikka vallitsevat; miksi maanviljelijöille annetaan Ristiriitaisia viestejä, ja milloin Kadun Miehen kannattaa jättää taakse investoinnit; miten Vallitsevan Järjestelmän Reaktio on kehittynyt ja miksi Hermostunut Järjestelmä tuottaa Enemmän Rehellisyyttä, pakottaen Myöhäisiä Sisäänpääsyjä ja Paavin Anteeksipyynnön kirkolta; miten Bush:in Hallituksen Johtajuuden Puute johtaa Muitten Selitysten, kuin Annettujen, etsintään ja saattaa Neuvottomaksi; mitä maat Ympäri Maapalloa tai Tukahduttavien Hallitustapojen alla tekevät kun Kahdestoista Planeetta on näkyvissä Punertavana Ristinä ja väestö on Hälytystilassa; ja miksi Zetatalk:ista voi tulla Kielletty Viesti.

Zetat puhuvat miten kontaktihenkilöille annetaan usein Visioita Tulevaisuudesta heitä motivoidakseen; mikä vaikutus Napojen Siirtymisen Ennusmerkeillä on ja tapahtuuko Yhteiskunnallisnen Häiriinnys; miksi on olemassa 2 Leiriä suhteessa tulevaan napojen siirtymiseen; miten Kontaktiryhmillä on transformatiivinen vaikutus ryhmään; miten kontaktihenkilöt usein tekevät Elämänmuutoksia mutta ovat usein Epävarmoja; miksi monilla kontaktihenkilöllä on Tiettynä Aikana Vapautuvaa informaatiota, Roolit; miksi monet tulevat olemaan Lapsien Johtamia siirtymän jälkeen; miten kontaktihenkilöt usein huomaavat olevansa Hallinnassa Omasta Kohtalostaan ja voivat Vaikuttaa Asioihin; miksi kontaktihenkilöiden Koordinaatiota tapahtuu yleistyvästi; minkälaisia Transformaatio Aktiviteetteja tapahtuu; miten on olemassa Ruumiillistuneita Auttajia tai toisia Läsnä, toisista maailmoista; miten ihmiset kuten Einstein ja Buckminster Fuller yrittivät aikaansaada muutosta; miksi Parisielut enenevissä määrin etsivät toisiaan; miksi Sosiopaattiset Jengit tuntuvat väkivaltaisemmilta mutta myös Uuden Ajan Trendit ovat lisääntymässä; ja miksi yksilölle Transformaatio ei ole välttämättä Uusi Alku. Zetat puhuvat miten Nancya valmisteltiin hänen Kommunikaatio rooliinsa ja Miksi Nancy on Zetojan lähettiläs; mitkä ovat Reaktiot Zetatalk:iin, ja miten on monia Zetatalk:in Vihollisia; mikä on Zetatalk:in Lähde ja miksi Suora Linja Zetoihin ei aina ole mahdollinen, mutta Live Zetatalk todennäköisesti jatkuu siirtymän jälkeen.

Zetat puhuvat miten ihmiskunta muuttuu parempaan suuntaan Mullistusten Jälkeen; miten Luonnonvarojen Uudistuminen tulee tapahtumaan ja on Suuria Tilaisuuksia; miksi Vihreä Liike on tärkeä tulevaisuudellemme, ja Tuhoutuneet Maailmat voivat kokea Puhdistuksen; miten se, mikä koetaan Arvokkaaksi Omaisuudeksi ja Sosiaalihuollon käsite väistämättä muuttuu ja Vaihtokauppa järjestelmä tulee hallitsemaan; miksi Varastoimista ei suositella, mutta Ruuan Kasvattamista suositellaan; miten ihmiskunta tulee tuntemaan itsensä eksyneeksi ja nämä muutokset heijastuvat Jälkiajan Uskonnoissa; miten Palvelus-Toisille yhteisöt tulevat Saamaan apua Palvelus-Itselle ryhmien ja Vankilajengien Jälkiajan Hyökkäyksissä ja jopa jakavat Hybridikoteja; että teknologisia ihmeitä kuten Ikuinen Voimalähdelaite tulee ilmestymään; että monet ihmiset tulevat ruumiillistumaan Toisista Maailmoista tulevien henkien kanssa; että kaikki tämä ei tule olemaan shokki sillä Kulttuurisista Eroista huolimatta Kulttuurista Vaihtokauppaa on ollut jo jonkin aikaa. Zetat puhuvat tuleeko Elämän Tarkoitus aina olemaan mysteeri; että onko Transformaation tarina ollut haudattuna Väärintulkittujen Viestien alle; niin että monet eivät tiedä Ketä Uskoa; miksi monet vastustavat heidän Uskomusjärjestelmistään johtuen; että onko myytti vai totuus, että Tuomiopäivä on tulossa ja aiheuttaako tämä Kristuksen Toisen Tulemisen, tai Ylösnousemuksen, mitä Zetat tarkoittavat Nostolla, miksi ei tule olemaan Napojen Siirtymisiä Tulevaisuudessa; ja onko Transformaatio aikataulussa Suunnitelmissa Olevien Tapahtumien kanssa tai lähestyykö erikoinen Sininen Tähti.