ZetaTalk: Muutos


Mikä on tämä muutos, josta puhutaan. Maapallolla on käynnissä vaiheittainen muutosprosessi. Muutosprosesseja tapahtuu monien erilaisten syiden takia. Yksi syy on se, että suuri enemmistö jonkun planeetan alkuperäisestä väestöstä on saavuttanut suuntautumispäätöksen ja ovat siten valmiita jatkamaan elämänkoulua seuraavalla tasolla. Kolmannen tason planeettoja tarkkaillaan säännöllisesti tällaisten tilanteiden varalta. Toinen syy on hallinnollinen ja se on syy siihen miksi maapallolla muutosprosessi on käynnissä juuri nyt. Suurin osa ihmisistä ei ole vielä tehnyt suuntautumispäätöstään mutta tällaiset sielut tullaan siirtämään toiselle planeetalle, sillä maapallosta tulee palvelus-toiselle -sielujen asuinplaneetta. Meitä palvelus-toiselle-Zetoja elää nyt teidän ihmisten keskuudessa, sillä jotkut meistä ovat inkarnoituneet maapallolle ihmisiksi. Koska muutos on käynnissä nyt, niille sieluille, jotka olivat aiemmin inkarnoituneet Zetoiksi, on annettu lupa inkarnoitua ihmisiksi maapallolle.

Jotta sielu olisi kelvollinen palvelus-toiselle -sielu, sen täytyy ajatella päätöksissään ja teoissaan yhtä paljon muita kuin itseään. Toinen ääripää on palvelus-itselle ja siihen on kelvollinen, kun ajattelee päätöksissään ja teoissaan vähintäänkin 95%:sesti ainoastaan itseään, siis lähes pelkästään omaa etuaan. Saattaisi luulla, että palvelus-itselle -yksilöt erottuisivat joukosta selvästi, mutta monet hyvin diplomaattiset ja sivistyneet ihmiset kuuluvat tähän joukkoon. He pystyvät naamioimaan itsekkäät pyrkimyksensä näyttämään alamaistensa pyrkimyksiltä. Kolmannen tason aikana sielun täytyy päättää suuntautumisensa - palvelus-itselle tai palvelus-toiselle. Suurin osa lähes kaikkien kolmannen tason planeettojen asukkaista valitsee jälkimmäisen. Tämän suuntautumispäätöksen tekeminen, jota kutsutaan myös kolmannen tason oppimääräksi, on välttämätön lähes kaikkein muiden oppimäärien suorittamiseksi, koska palvelus-toiselle ja palvelus-itselle -yksilöiden eläminen samassa yhteiskunnassa aiheuttaa kaaosta ja muut oppitunnit eivät voi tällaisessa ympäristössä edetä.

Monet ihmiset maapallolla ovat valitsemassa palvelus-toiselle -suuntautumisen ja tällaiset yksilöt, joiden inkarnaatio on vielä kesken, lasketaan kuuluvan palvelus-toiselle -joukkoon. Tätä on tapahtunut myös menneisyydessä. Vaikkakin maapallo on teknisesti kolmannen tason planeetta, monet ihmiset kehittyivät tasolle, joka valtuutti heidät neljännen tason tehtäviin. Samoin muutamat ihmiset tekivät päätöksen suuntaan palvelus-itselle. Näiden kahden suuntautumisen välinen ero alkaa näkyä maapallolla yhä selvemmin muutosprosessin edetessä.

Palvelus-toiselle, palvelus-itselle ja päättämättömien suhteelliset lukumäärät maapallolla eivät juurikaan muutu luonnonmullistusten lähestyessä ja aikojen käydessä vaikeiksi. Vaikkakin jotkut päättämättömät ottavat haasteen vastaan ja tekevät päätöksen suuntaan palvelus-toiselle, on toisia, jotka toimivat palvelus-toiselle -tavalla kun olot ovat mukavat, mutta huomaavat oman etunsa nousevan tärkeämmäksi aikojen muuttuessa epävarmoiksi. Jotkut, tosin hyvin harvat, jotka toimivat itsekeskeisesti, huomaavat sympatiansa muita kohtaan heräävän vaikeuksien kohdatessa ja he siirtyvät takaisin päättämättömien joukkoon. Suurempi osa huomaa omien intressiensä nousevan tärkeämmiksi vaikeina aikoina ja, kuten monet Titanicilla olleet, työntävät muut syrjään pelastaakseen itsensä. He valitsevat suunnan palvelus-itselle. Näin ollen eri tavalla suuntautuneiden lukumäärät muuttuvat hieman mutta käytännössä hyvin vähän.