ZetaTalk: Vuonna 2003


Kaikki aiempien vuosien trendit jatkuvat myös vuonna 2003 mutta lisääntyvässä määrin. Näihin sisältyvät oudot, arvaamattomat, vuodenaikaan nähden poikkeukselliset ja äärimmäiset sääolosuhteet, sekä lukumäärältään että voimakkuudeltaan lisääntyvät maanjäristykset ja lisääntyvät sairaudet, jotka aiheutuvat tunnetuista ja tuntemattomista taudinaiheuttajista ja mikrobien kulkeutumisesta uusille alueille. Sapelinkalistelu kansalaistensa vaatimusten vaientamista haluavien vallanpitäjien kesken tulee jatkumaan. Tästä ovat esimerkkeinä USA:n ja Irakin välinen kiista sekä Pohjois-Korean asenne USA:ta kohtaan. Sotaa tai hyökkäystä pelkäävä kansa asettuu helposti valtaapitävien tueksi, unohtaa omat vaatimuksensa ja on passiivinen ja helpommin vallanpitäjien ohjailtavissa. Nälänhätä tulee lisääntymään kaikessa hiljaisuudessa eikä siitä uutisoida muuten kuin vahingossa niissäkin valtioissa, jotka tavallisesti reagoivat tällaisiin tilanteisiin. Saaria peittyy nousevan meriveden alle - hukkunut väestö ei sano mitään ja tiedotusvälineitä kehotetaan toimimaan samoin. Vuorovedet tulevat entistäkin arvaamattomammiksi ja korkeiksi ja ne nousevat kaupunkien kaduille toisin kuin koskaan aiemmin, vaikkakin niitä tullaan selittämään myrskyn aikaansaannoksiksi vaikkei myrskyä alueella olisikaan. Mitä uutta siis tulee tapahtumaan vuonna 2003, näinä muutamana kuukautena ennen napojen siirtymistä. Olemme maininneet, että henkilökohtaiset valmistautumiset tulevat lisääntymään. Ei mitään kovin uutta muuta kuin, että pian melkein jokainen tietää tai tuntee jonkun, joka suunnittelee lähtevänsä ainakin hetkeksi pois normaaleista kuvioista, erämaahan, harjoittelee luonnossaselviytymistaitoja ja pyrkii olemaan omavaraisempi. Tällaiset henkilöt, joita aiemmin pidettiin hieman omalaatuisina, eivät enää tule saamaan osakseen sellaista pilkkaa kuin he aiemmin saivat, koska ajat ovat muuttuneet niin epävarmoiksi, että tällaista toimintaa aletaan pitää melkeinpä nerokkaana, rohkeana ja viisaana.

Olemme aiemmin ennustaneet maanjäristysten lisääntyvän, luhistavan kaupunkeja. Tämä tulee saamaan vuonna 2003, niiden muutaman napojen siirtymää edeltävän kuukauden aikana sellaiset mittasuhteet, että kokonaisia kaupunkeja tuhoutuu, ei pelkästään itse järistysten, vaan myös niitä seuraavien tulipalojen ja ryöstelyn vaikutuksesta. Katsopa vaikka World Trade Centerin tuhoa, missä palava materiaali saastutti ja myrkytti ympäröivän alueen siten, että nyt monet alueella asuvat ihmiset sairastuvat elleivät he käytä hengityssuojainta. Tuhoutuneita kaupunkeja, huteria ja turvattomia, vaarassa sortua lopullisesti jälkijäristysten tai maansiirtymien vaikutuksesta, aletaan pitää turvattomina, joten asukkaat eivät voi palata sinne takaisin ja jatkaa normaalia elämäänsä. Mitäs sitten tehdään? Minne he menevät? Monessa tapauksessa on talvi, kylmä tai ei ainakaan sellaiset lämpimät olosuhteet, joihin telttakylä tyypillisesti pystytetään. Nopeasti rakennetut parakit? Asukkaiden siirto toiseen kaupunkiin? Pakolaisongelmien ratkaisu Bosniassa ja muilla sodan aiemmin runtelemilla alueilla vaatii aikaa pystyttää pakolaisleirejä epätoivoisten pakolaisten majoittamiseksi. Ajattelepa kaupunkia, jonka väestö täytyy majoittaa sen rajojen ulkopuolelle - hallinnollinen painajainen. Tällaiset tapaukset johtavat todennäköisesti tiedotuspimentoon mahdollisimman pian katastrofin tapahduttua. Sotavoimat pakottavat esikaupunkialueilla asuvat majoittamaan pakolaiset kotiinsa, useita perheitä saman katon alle jakaen tarvikkeet ja ruuan, tarvittaessa aseella uhaten. Sotatilalain voimaansaattaminen ainakin paikallisesti tarpeen niin vaatiessa.

Samaan aikaan tieto lähestyvästä planeetasta ja olettamus tulossa olevasta napojen siirtymisestä tulee lisääntymään. Niin yllättävältä kuin se saattaakin kuulostaa, niin kaikki valtaapitävät eivät ole pohjimmiltaan niin pahoja ja ainoastaan omaa etuaan ajavia kuin Bushin hallintokoneisto antaa aihetta olettaa. Huipulla saattaa olla muutama vallanhaluinen mutta mukana on muitakin. Tiedotusvälineissäkin tulee olemaan niitä, jotka käyttävät hyväkseen pienimmänkin mahdollisuuden julkistaa ikävät uutiset ja teoriat ja antaa selviytymisohjeita ja jälkeenpäin selittää tekonsa hetkellisellä mielenvikaisuudella ja tunteiden pintaan nousemisella. Kun tällainen lähetys pääsee esitykseen, sitä ei voi enää vetää takaisin ja kun niitä tulee useita, niistä muodostuu tietovarasto, joka saa ihmiset pohtimaan ja luo vaikutelman, että vallanpitäjät salaavat jotakin. Kuten kaikissa lehdistötilaisuuksissa tiedottajat, jotka eivät puhu mitään joistakin asioista, kertovat tilanteesta yhtä paljon kuin jos he puhuisivat niistä. Asioiden välttely kertoo jotakin. Miksi asiasta ei puhuta? Miksi tiedottaja selvästi välttelee aihetta? Miksi useat tiedottajat eri yhteyksissä välttelevät samaa aihetta? Tällainen käytös itse asiassa kertoo, että vallanpitäjät peittelevät asioita kansalaisilta.

Ja sitten alkavat mellakat. Ne kukistetaan käyttäen tekosyynä terrorismin torjuntaa, ryöstelyn estämistä ja luonnonkatastrofien uhrien auttamista - näin saadaan rauha pidettyä yllä. Siellä missä valtaapitäviltä vaaditaan vastauksia, heillä ei ole mitään sanottavaa, koska he ovat olevinaan kiireisiä käyttäen tekosyynä turvallisuuden lisäämistä tms. Niinpä on turha odottaa minkään hallituksen olevan kansalaisiaan kohtaan avoin, vaan entistäkin vaikeammin lähestyttävä - ei kommentteja. Kun maapallon pyörimisliike pysähtyy, sotavoimat määrätään pitämään levoton väestö kurissa, esimerkiksi luhistuneiden kaupunkien laitamille pystytetyissä telttakylissä. Kun sotilaat huomaavat, että on tapahtumassa jotakin, josta heitä ei ole tiedotettu, he jättävät asemansa ja liittyvät siviileihin. Kaikki ovat paniikissa ja ryntäilevät eri suuntiin. Jos kukaan ei tiedä minne on turvallista mennä, kaikki ryntäävät jonnekin muualle - mikä tahansa suunta käy kunhan pääsee pois. Niinpä sillat ruuhkautuvat molempiin suuntiin kulkevista autoista, esimerkiksi kaupunkiin ja sieltä pois, ja tukkeutuvat kun paniikissa olevat ihmiset eivät enää pysty istumaan seisovissa autoissaan vaan jättävät ne siihen ja juoksevat karkuun. Tämän tilanteen olemme selittäneet yksityiskohtaisesti aiemmissa viesteissämme otsikolla "viime hetken merkit" (www.zetatalk.com/poleshft/p60.htm) ja "pahin päivä" (www.zetatalk.com/poleshft/p68.htm).

Mutta kuvittele, että tällainen tilanne voi tulla eteen jo ennen maapallon pyörimisliikkeen pysähtymistä eli noin viikkoa ennen napojen siirtymistä, jos paikallinen tilanne antaa siihen aihetta. Niinpä tarkkaile oman paikkakuntasi ja maasi hallinnon käyttäytymistä ja sitä milloin he siirtyvät edellä kuvattuihin viimeisten hetkien asenteisiin, sillä juuri sinun maassasi ja paikkakunnalla tämä tilanne saattaa toteutua jo aiemmin. Jos hallituksesi on entistäkin haluttomampi kommentoimaan tiedotusvälineissä valtion rajojen sisällä tapahtuvia suuria katastrofeja, se on selvä varoitusmerkki. Jos hallituksesi on määrännyt armeijan pitämään kurissa tilapäisesti majoitettuja kansalaisia, estämään ryöstelyt ja pitämään yllä rauhaa ja sotilaat vaikuttavat huolestuneilta ja levottomilta, se on selkeä varoitusmerkki. Niinpä me haluamme kerrata aiemmin antamamme ohjeen, että heidän, jotka haluavat selviytyä ja ovat hankkineet turvallisen paikan ja omaksuneet mielestään uuteen tilanteeseen sopivan elämäntyylin, ei tule juuttua mukavaan elämäntapaan ja loputtomaan tosiasioiden kieltämiseen. Mitä menetät, jos siirryt turvalliseen paikkaan jo aikaisemmin? Ainoastaan rahaa ja statusta. Mitä menetät, jos viivyttelet? Elämäsi, terveytesi ja niiden lähimmäistesi elämän ja terveyden, jotka ovat riippuvaisia sinun tekemästäsi valinnasta.