Tudományelőzővisszakövetkező

A zéták beszélnek róla, hogy vajon az Univerzum teremtése egy Ősrobbanással történt-e, és hogy Mi követi ezt, hogy milyen kapcsolatban vannak mindezzel a Fekete lyukak, és hogy miért történik Visszafordulás; hogy az Univerzum Sötét anyaggal van-e kitöltve, és vannak-e Tér-idő görbéi; hogy a Gravitációnak sok aspektusa van, és hogy hol megy az emberiség tévútra, amikor Antigravitációs készüléket próbál készíteni; hogy a gravitációt egy Repulziós erő ellensúlyozza; hogy miért ez készteti a Napokat égni; hogy miért gyakoriak a Kettőscsillagok; hogy miért vannak a Napkitörések, és hogyan kapcsolódnak ide a Röntgensugarak, és hogy miért nem fogjuk látni egy Csillag születését. A zéták beszélnek arról, hogyan történik az Atmoszféra-képződés; hogy mi okozza a Hangrobbanásokat, és a Föld Forgását, az Árapály jelenséget, és a színes Sarki fényeket; hogy hogyan működik a Bolygó mágnesesség, és hogy a Gázközegű bolygók miért mennek Ellenállásba; hogy hogyan tudunk jobbak lenni a Földrengés-előrejelzésekben; hogy mi okozta a Tunguzka robbanást, és hogy az emberiségnek sikerülhet-e Eltérítenie aszteroidákat. A zéták beszélnek arról, hogy sok Fény részecske létezik, és hogy mi okozza a Vörös eltolódást; hogy a gravitációt Gravitációs részecskék és Gravitációáram okozzák, és hogy hogyan érinti ez a Galaxisokat; hogy hogyan Áramlanak a részecskék, és hogyan működnek az Energia hullámok; hogy mi okozza a Gömbvillámokat; hogy mi történik a Jégképződéskor és a Robbanások alatt; hogy vannak-e Szubatomi részecskék a szubatomi részecskéken belül; hogy miért nem fogja az ember megoldani az Egyesített elméletet, és hogy miért csak néhány ércnek van Ferromágnesessége.

A zéták beszélnek róla, hogy az élet egy Vízi bölcsőben kezdődik; hogy minden életnek vannak Érzései egy fokig; hogy miért látszik úgy, hogy a Előember néhány fajtája kihalt; hogy a DNS építőelemek univerzumszerte különböznek; hogy miért van Bioritmusunk; hogy az emberek tudják-e lassítani az Öregedési folyamatot; hogy mi okozza az Auto-immun betegségeket, és a Spontán emberi égést; hogy mi okozta a Dinoszauruszok kihalását; hogy a Delfinek beszéde keresztül tud haladni az óceánon, és hogy fogunk-e Világméretű terméketlenséget tapasztalni. A zéták beszélnek róla, hogy a Tudat-Test kapcsolat az, ami a tudatos gondolkodást szüli; hogy milyen funkciót látnak el az Agyhullámok; hogy mi történik a Kóma alatt; hogy az emberek tényleg csak a 10%-át használják-e ki Agyuk kapacitásának; hogy az embereknek EQ-juk is van-e az IQ-juk mellett, és hogy hogyan történik a Telekinézis.

A zéták beszélnek róla, hogy a 12. bolygó megzavarja a Föld Mágneses- és Gravitációs mezejét, illetve a Naprendszer Egyensúlyát és Hatalmi viszonyait, Rezonanciával és Pálya perturbációkkal; hogy miért okoz ez olyan hangokat, mint a Robbanások, és Felvillanásokat; hogy ezek a periodikus látogatások a felelősek a Pólus változásokért és a Forgás változásokért; hogy miért van egy Eltolódási küszöb, és hogy az elbillenés a Leggyengébb láncszem; és hogy miért a legrosszabb egy Közeli elhaladás; hogy miért nem egyeznek meg a Mágneses és a Földrajzi pólusok; hogy mi okozza a Vándorló pólusok kanyargó pályáját; hogy mekkora az Ütközés, vagy egy Forgás/Keringés megváltozás esélye; hogy egy ütközés volt-e felelős a Kisbolygó-övezet múltbeli létrehozásában, és hogy miért vannak Földközeli aszteroidák; hogy hogyan függ ez össze azzal, hogy a Föld nem szabályos alakú, és hogy a Kontinensek vándorlását éli meg; hogy a Földet óriás Meteoritok csapdosták meg a múltban; hogy mi hozta létre az Afrikai Coapikat; hogy miért létezik a Földnek egy ikertestvére, amelyet soha nem látunk, és hogy mi okozta az Olajlelőhelyek kialakulását. A zéták beszélnek róla, hogy miért lettek elfojtva az első hírek az X-bolygóról; hogy az ő pozíciója megfelel a 12. bolygó pályájának, ami egy Lengő pálya; hogy mi a 12. bolygó Másik fókusza; hogyan lehet kiszámolni a jelenlegi Távolságát a Földtől; hogy miért halad Retrográd pályán; hogy mi lesz a gravitációs Küzdelmek okozta előrelátható Belépési szöge és Sebessége, milyen Befolyások fogják lassítani, és hogyan éri el a Szökési sebességet; hogy miben tér el az első és a Második elhaladás, és elmagyarázzák, hogy a 12. bolygó parázslása a Napjáéhoz hasonlóan történik, és hogy miért egy Vörös bolygó ez, Hold forgataggal körülötte.

A zéták elmondják, mi határozza meg a Bolygók sorrendjét egy naprendszerben; hogy a Pályák miért Ellipszisek, és hogy hogyan kapcsolódnak ehhez a Lassuló űrszondák; hogy milyen tényezők okozzák a Pálya sík kialakulását; hogy miért van ritkán a bolygóknak Kettős pályája; hogy a Bolygók keringése miért folytatódik a Perturbációk ellenére; hogy miért nem válasz erre a Centrifugális erő; hogy a Műholdak pályáit valóban az ember alakította ki, és hogy miért nem szimmetrikusak a Trajektóriák. A zéták beszélnek róla, hogy jönnek-e üstökösök az Oort-felhőből; hogy miért vannak Visszatérő üstököseink; hogy a Bolygótáblázatok meg tudják-e jósolni egy üstökös útját; hogy a csillagászok még mindig a Középkorban vannak-e; hogy vannak-e Ellentmondásaik a törvényeikben, és hogy miben tévedett Newton. A zéták beszélnek róla, hogy léteznek-e Abszolút tulajdonságok, és hogy Matematikai bizonyítékok bizonyítanak-e bármit; hogy a Vektorok és a Kvantummechanika hibásak; hogy mi okozza a tornádók Forgását; hogy tud-e valaki hazudni Statisztikai elemzéssel; hogy az idegenek rendelkeznek-e a képességgel, hogy Időutazást hajtsanak végre az Időfolyam manipulálásával, hogy Csillagközi utazásokat tegyenek, vagy hogy Lebegjenek; hogy vannak Szupravezetőik, amelyek szobahőmérsékleten működnek; hogy a Kristályok rendelkeznek-e mágikus tulajdonságokkal, vagy hogy lehetséges-e a Hidegfúzió; hogy miért látszik működni Newman gépezete, és hogy az idegenek a 115. elemmel manipulálják-e a gravitációt.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com