Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Tudomány >
< 58 >
1996. február
2001. december
ChiefSimi

ZetaTalk: X-bolygó


Az X-bolygó létezik, és ez a 12. bolygó, a kettő egy és ugyanaz. Amikor először az IRAS csapat infravörös leolvasás segítségével megpillantotta és beszámolt róla 1983-ban, a beszámolókat olvasó emberi tudósok sok módon értelmezték az IRAS felfedezését, és ezért sok értelmezést engedtek szabadjára arra vonatkozólag, hogy a 12. bolygó infravörös leolvasása mire utalhat. Az infravörös hőt sokféle dolog jelentéseként lehet értelmezni, függően az érzékelt objektum távolságától, méretétől, és összetételétől. Egy nagyon messze lévő forró objektum összehasonlítható lehet egy közelben lévő alig meleg objektummal, vagy egy messze lévő nagyon nagy objektumot egy közelben lévő kisebb objektumnak lehet tekinteni, és mivel az objektum tömege által okozott sűrítést/összenyomást úgy tekintik, hogy azok infravörös sugarakat termelnek, akkor egy nagyon nehéz, de hideg objektumot összehasonlíthatónak lehet tekinteni egy könnyebb, de melegebb objektummal. Az IRAS felfedezését tanulmányozva, a tudósok a 12. bolygót, más néven az X-bolygót nagyobbnak, hidegebbnek, és messzebbnek lévőnek gondolták, mivel az elme nem akarja fölfogni az alternatívákat. Amikor 1983-ban először meglátták, akkor az Orion jobb kéz felőli oldalán volt, az északi félgömbről nézve. Először balra és fel, az ekliptikus sík felé fog haladni, amint a Föld naprendszere felé történő elhaladásához közeledik, mintha a Naprendszer más bolygóival venne fel egy helyet, ennél a pontnál csekélyen balra lesz az Oriontól. 1998-ban jobbra változtat irányt, a Taurus és az Aries felé haladva, fordított irányú pályát felvéve, és az ekliptikus pályasík fölöttről nézve, a síkon keresztül fog felbukkanni, az első elhaladásakor.

A külső bolygók perturbációi - ami néhány évszázada ismert, és a Plútó felfedezésével aligha magyarázható - adták meg hivatalosan az indokot az X-bolygóra indított keresésre. Épp, ahogy a Marsra tervezett letelepedéshez is adnak hivatalos magyarázatot a lakosságnak, aki az egészet fizeti, az X-bolygó iránti keresést is aligha lehetett elrejteni a nyilvánosság tekintete elől. Amit a nyilvánosságnak nem mondtak, természetesen, az az, hogy a bizonyosság iránti nyomás annak volt köszönhető, hogy információt adtunk az MJ12-nek, és azt sem mondták el, hogy ez az információ megbízhatónak látszott az ég gondos megfigyelésének az évtizedein alapulva. Roswellt követően, miként a történet meséli, kapcsolatot létesítettünk az amerikai kormánnyal, amelyik ezt a kapcsolatot az MJ12 kezeibe helyezte, hogy elkerülje a normál államszövetségi hivatali szervezetek információval történő beszennyezését. Mi érdekeltek voltunk abban, hogy a világ emberi vezetői informálják a nyilvánosságukat, így korán tisztáztuk, hogy mi van készülőben, 2003-ban. Ahogy azt az 1-es, 2-es, és 3-as Alternatívák története elmondja, az azonnali reakció az volt, hogy megmentsenek egy-két bőrt. Amikor világossá vált, hogy a következő póluseltolódás alatt valószínűleg a Föld felszínén lesznek, megerősítést akartak. Elmenekülni viszonylag könnyű, mivel egyszer csak az ember hirtelen távol marad. De ez sokkal nehezebb, ha az embernek azok előtt kell biztonságos komplexumot építeni, akiknek hazudik. Tehát, azért volt szükségük megerősítésre, hogy biztosítsák az együttműködést azok között, akiket majd meg kell nyerni maguknak, a Földön. A NASA-n és a JPL-en keresztül, az MJ12 a koordinátáinknak és a jóslatainknak megfelelően figyelte az X-bolygó közeledését. Ez pontosnak bizonyult, így a korai 1980-as években összetoborozták az IRAS keresést, amely azt a felfedezést eredményezte, melyet reméltek, hogy nem fognak felfedezni.

Az emberi elme nem kíván szörnyű gondolatokkal foglalkozni, így ebben a csoportban a legtöbben tagadásban voltak, bár egy érdekes tudományos feladatként végigvitték a keresést, hasonlóan a naponta hozzákezdett NASA tevékenységek legtöbbjéhez. Az alapos bizonyíték felfedezése annyira megdöbbentette a keresésbe beavatottak legtöbbjét, hogy felhagytak az elővigyázatosságukkal, és ezért lettek a beszámolóik olyanok, mint például a cikk a címoldalon az 1983-as Washington Postban. Az X-bolygó iránti érdeklődés tovább harsogott, folytatódva az 1983-as IRAS kutatás évében. Ha az X-bolygót nem találták volna meg, az érdeklődés a médiában lehet, hogy még mindig harsogna, ami akkor így is történt. Amikor a médiára és a fontosabb csillagvizsgálókra - akik ezekben a napokban minden percben tudják az X-bolygó pontos helyét - az elfojtás lepedőjét dobták, egy kis időbe tellett kiagyalni egy magyarázatot, hogy csend legyen. Ezért, az ember majdnem egy évtizedig tartó különös csendet talál, az X-bolygó 1983-as felfedezését követően. Miután a JPL és a NASA erősen kézben van tartva, - sok információ kibocsátást illetően megtéve az erőfeszítéseket a kormányzati célok elérésére, - ők váltak a magyarázat kijelölt karjává. A rejtélyt, hogy a külső bolygók miért tűntek kitérítettnek, legalább 160 évig a csillagászok számára, a külső bolygók szondák által felfedezett méretbeli és összetételbeli módosításaival magyarázták ki. A nyilvánosság megkapja a végkövetkeztetést, de a részleteket nem, vagy oly módon kapja meg a részleteket, hogy egy független végkövetkeztetésre nem lehet elérkezni. Ez így mind nagyon biztonságos.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com