Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Tudomány >
< 29 >
1995. augusztus
1995. október
ChiefSimi

ZetaTalk: Üstökös pálya


A 12. bolygó pályája ellipszis alakú, egy hosszú lapos kört tesz meg a két gravitációs gazdája között, a Napotok és egy másik test között, melyet nem láthattok. A Nap alteregója ebben az esetben nem egy objektum a csillagtérképeiteken, de avégett, hogy a 12. bolygó pályáját számoljátok, feltételezhetitek, hogy ugyanakkora tömege van, mint a Napnak, és hogy egy olyan távolságban van, amely lehetővé teszi, hogy az ellipszis görbülete a két orbitális fókuszpont között lényegében egy egyenes vonallá simuljon. A 12. bolygó utazásai hasonlóak a párhuzamos síneken utazó vonatéhoz, ahol a vonat a sínek egyik oldalán megy az egyik irányba, és a másik oldalon jön vissza. Meg fog lepni benneteket, ha megtudjátok, hogy a másik fókuszpont nincs annyira messze. Miután a tömege vetekszik a Napéval, a feltevés az lehet, hogy a csillagászaitok tudnának róla. Azonban mivel sötét, elbámulnak mellette, és űrnek gondolják. Többszörösét használva a Nap és a körülötte keringő legmesszebb ismert bolygó - melyet ti Plútónak neveztek - távolságának, ez a fókuszpont a Naptól 18.724-szer akkora távolságra van.

A 12. bolygó ellipszis alakú útvonala kevés közvetlen kárt tesz a Naprendszeretekben lévő bolygókkal, melyek egymással egy síkban sorakoznak fel. A 12. bolygó olyan szögben érkezik be, hogy csak az elhaladás pontjánál fordulhatna elő egy közvetlen ütközés. Ez a pont jelenleg nincs a Naprendszeretekben lévő egyik bolygó keringési útvonalában sem, habár nem ez volt az eset a távoli múltban, amint azt a Kisbolygó-övezet tanúsítja. Ennél a póluseltolódásnál, mi úgy mértük fel, hogy a Föld ugyanazon az oldalon lesz, mint a 12. bolygó, körülbelül 18 fokos szögben attól, ahol a 12. bolygó legközelebb lesz a Naphoz. A visszatérése a Nap másik oldalán lesz, de a Föld szerencsétlen ebben az ügyben, mivel ez lehet előny vagy hátrány, annak függvényében, hogy a Föld a saját pályáján hol lesz abban az időben. A 12. bolygó visszatérő utazásán, ennek az áthaladásnak az idején, a Földet a Nap fogja megvédeni egy teljes hatástól, de enyhe földrengések és súlyos dagályok akkor újból jelentkezni fognak.

Elhaladva a Nap mellett a 12. bolygó most lassul. A lassulás mértéke alapvetően két tényezőre van utalva: a sebességére és arra a tényre, miszerint mindkét gravitációs ura most mögötte van. Amilyen gyorsan tett szert sebességre a 12. bolygó, mikor a Naphoz közeledett, ekkor még gyorsabban lassul, és nem kis tényező ebben a Nap közelsége, mögötte. Először meg kell állnia, és ezt a Nap melletti elhaladása után körülbelül 2 év és 3 hónap után hajtja végre. A 12. bolygó pályája jó messze elviszi őt a Naptól az elhaladása után, úgyhogy mielőtt a megállásig lassul, olyan távolságra mozog ki, mely egyenlő a Nap és a 12. bolygó másik fókuszpontja közötti távolság 1/4-ed részével. Miután keresztülhaladt a Naprendszeren, kimozog az ellentétes oldalon, a Nap és legmesszebbre lévő bolygója, a Plútó távolságának olyan 3,560-szorosára, majd megáll. Utána álldogál, lényegében nem mozog 3 év és 6 hónapig, és azután lassan megkezdi a visszaútját, amely egybevág a kifelé vezető útjával, vagy tükrözi azt.

A megfigyelt vonalban nincs olyan csillag, amit útmutatóként lehetne használni, de az embernek nem szükséges útirányjelző táblákért tapogatóznia az égbolton, amikor a legjobb a saját Naprendszereteken belül van. Sem a 12. bolygó pályasíkján, sem a tengelymetsző pontoknál ráhelyezett tengelyeken nincs azonosítható csillag közvetlenül a síkon vagy egy ilyen tengelyen. Egy kicsit erre vagy kicsit arra az oldalra térne el, és megint csak a pontatlansághoz lyukadnánk ki. Hadd javasoljunk egy kielégítőbb megközelítést, ami a Naprendszereteken belüli rögzítő pontok használata lenne. A holdatok útja jól ismert, és a pályája egy síkot képez, ahogy a Föld körül mozog. Még akkor is, ha a Hold a Föld körül, a Föld pedig a Nap körül kering, a pályasíkok szögben vannak egymáshoz képest, és ezért a Hold pályasíkja a szembe lévő pontoknál kétszer egy évben következetesen metszi a Föld pályasíkját. Ez stabil lesz, amíg a kataklizmák a nyakatokon nem lesznek, és így használhatóvá em válik más síkokkal való háromszögeléshez.

A Föld pályája egy síkot képez. A Hold pályája egy olyan síkot képez, amely kétszer egy évben egy fix helyen kettészeli a Föld pályáját. A 12. bolygó pályája, közeledve és távolodva is, olyan síkot képez, amely ugyancsak keresztezi a Föld pályasíkját. A 12. bolygó pályasíkja kiszámolható, ha referenciaként szolgáló pontokat veszünk a másik két pályasíkon. A Föld Naptól való távolsága ismert. Vegyétek a Föld elhelyezkedését annál a két pontnál, ahol a Hold pályasíkja vonalba áll. A háromszög három pontjának a két pontjaként használjátok ezt a két pontot. A harmadik pont az egyenlő oldalú háromszögben, a 12. bolygó pályájának a síkján lesz. Ez a harmadik pont stabilabb lesz bármely olyan pontnál, amelyet adhatnánk nektek, ahová kinézhetnétek az űrbe. Emlékezzetek, hogy a 12. bolygó fel és a Naptól messze emelkedik, amikor az ennyire közel lesz, ezért valójában nem lesz ennél a harmadik pontnál, amint közeledik. Azonban, az égbolton haladó pálya kiszámításához, ez a harmadik pont hasznos kell legyen.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com