Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Tudomány >
< 38 >
1995. október
1998. január
longint

ZetaTalk: Olajlelőhelyek


A kőolaj-, földgáz- és szénlelőhelyek csakugyan biológiai elemek termékei nagy hő és nyomás alatt felbomolva, ám ez nem az egyetlen forrása ezeknek a termékeknek. Ezek az atmoszférában is képződnek bizonyos körülmények között, ahol intenzív hő kitörő vulkánokból és folyamatos villámlás létrehozzák az ásványi olajok és gázok megfelelőit szénből, hidrogénből és oxigénből a légkörben. Az ezt az állítást kétségbe vonók rámutathatnak a modern kor vulkánkitöréseire és villámló viharaira, amelyek nem szolgálnak bizonyságul ilyen formációkra, de a modernkori környezet nem egyenértékű annak, ami egy póluseltolódás alatt van jelen, a trauma során, amelyen a Föld a bátyja, a 12. bolygó keresztülhaladásakor megy keresztül.

Miért van az, hogy olaj- és gázlelőhelyek nem keletkeznek ma? Vajon az éghajlat ennyire eltérne a múlt klímájától? Ma nem temetnek maguk alá erdőket földrengések, és a láva nem folyik rá füves területekre? Az olaj és gázképződésre vonatkozó elképzeléseket naponta le lehetne tesztelni, ebben a modern korban, ám egyetlen ilyen bizonyíték sem lett felajánlva, sőt, ami azt illeti, még keresve sem. Olaj és gáz nem alakul ki normál körülmények között, ezek rendkívüli körülmények közepette alakulnak ki, és a Földön ezek a körülmények leggyakrabban egy póluseltolódás idején vannak jelen, ahol erdők tényleg összepréselődnek a kőzetrétegek között, és olvadt láva áraszt el nagy kiterjedésű területeket. Azok a petrolkémikumok, amelyek az égen képződnek, ahol nem tudnak elégni szabad oxigén hiánya végett, a felaprózódott talajban szívódnak fel, és a lecsillapodási folyamat során ejtődnek csapdába, amit utórengések nyújtanak még sok évvel egy póluseltolódás után is.

A legtöbb esetben, ilyen, az atmoszférában póluseltolódások során keletkezett, és az összetöredezett földbe szivárgott petrolkémikumok a szerves anyag bomlásának normál folyamatában bomlanak le. Az olaj, amit az emberek ma találnak, védve volt ettől a folyamattól azáltal, hogy el volt zárva a levegőtől, mert egy sírkamra jött létre, ahol a baktériumok nem érvényesülhettek változatlanul. A szárazföldön, ez a hirtelen elzárás azért történt, mert a masszív árhullámok, melyek a póluseltolódásokat kísérik, az összetöredezett talaj ezeknél egy csapdába esett víz megrekedt rétegével lett elborítva. Ez, természetesen, idővel elpárolgott, egy sósüveget hagyva az olajlelőhelyek tetején; innen az olajnak a sólelőhelyekkel való társítása.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com