Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Tudomány >
< 97 >
1998. május
-
longint

ZetaTalk: Időfolyam


Ahogy mondtuk, az idő csak egy tényező az egyenleteinkben, ami lehetővé teszi számunkra, hogy visszafelé utazzunk az időben, amikor erre ritka alkalmakkor és jó indokért az engedélyt megadják, és hogy előrefelé utazzunk, még ritkább alkalmakkor. A tárgyak mozgása és elhelyezkedése, szubatomi vagy más szinten, kiszámítható, ha adott az elhelyezkedésük, mozgásuk és összetételük bármely adott pontban. Hasonlóan, ahogy ti képesek vagytok visszafelé megtervezni technológiát, mi is így tudunk visszafelé megtervezni tárgyakat, az ő atomi szerkezetüket, és az egy pillanattal ezelőtti mozgásukat és helyzetüket. Az időutazás magában foglal tevékenységek visszafordítását vagy felgyorsítását, amelyek kiszámíthatók. Ez a visszafordítás vagy felgyorsítás magában hordozza az ügy kényszerítését, mivel normál körülmények között a tárgyak a saját környezetükre, az ismert világotokra alapozottan érvényesülnek.

Tényezők, alkotórészek - melyekről mi tudunk, de ti nem - jutnak szerephez az idő előre irányuló haladásában, és ezeknek az alkotóknak a hiánya eredményezi az időben való visszacsúszást, akár egy vákuumba esést. Az előrenyomulás vagy a visszaesés egy áramlás irányának a következményéből adódik, egy olyan valaminek az áramlása folytán, ami csupán egy újabb másik elem az Univerzumotokban. Ti nem tudtok erről az elemről, mivel az állandó előre irányuló haladás egy olyan valami, amit ti egy adottnak tekintetek. Semmi sincs véletlenül, és egy mozgás sem értelem vagy ok nélküli. Számotokra, a ti érzékelésetek szerint, az idő folyamatos az előrehaladásában, de amikor ennek az alkotónak a nyomulását megállítják vagy lecsökkentik, akkor ami már megtörtént, aktívvá tolódik vissza, ami a fordítottja annak, ami már az imént megtörtént.

A fogási pontok, melyekre hivatkozunk, olyan helyek a részecskék szabályszerű elrendeződésében, amelyekhez, egy időutazás alkalmával, lényegében, az irányzékunkat és a célpontunkat be tudjuk állítani, és meg tudunk állni, különben a már megtörtént dolgok kigombolyodása változatlanul folytatódna. Senki nem kezd bele egy utazásba fékek nélkül! A fogási pontok olyan kiszámítható pontok, ahol a részecskék egy sajátos mintázatot alkotnak, és mi ezeket a mintázatokat vesszük célba. Ezt meg lehetne feleltetni az óra megannyi kettyenésével, vagy a harang megannyi kondulásával, mivel a közben eltelt időtartamok kiszámíthatók és megbízhatók, akár az óramű. Mindezek a dolgok kívül esnek azon a világon, amely a ti felfogásotok szerinti, de a mi tudományunknak egy részét képezik, csakúgy, mint ahogy ti a szilárd, folyékony és légnemű anyagokkal dolgoztok. A mi fiataljaink röviden kísérleteznek ezekkel a dolgokkal az iskolában, előkészületként arra a napra, amikor lehet, hogy szükségük lesz rá, hogy az időutazást használják, ha hozzájuk fordulnak azért, hogy ezt mozgásba hozzák.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com