Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Tudomány >
< 57 >
1996. február
1999. 08.; 2001. 07.
Norcrys

ZetaTalk: Tunguzka robbanás


Egy forrása a végletes spekulációknak a nagy területen letarolt fák, körben szétterülve, egy robbanás nyilvánvaló eredménye, amely a századfordulón történt Szibériában. Nincsenek tanúk, radioaktivitás vagy meteormaradványok, amik előrevinnének a kirakós játék megoldásában. Nukleáris erő nem volt emberi kezekben. Mi okozta? Az emberek tudják, mely robbanások történnek természetesen és melyek az ő kezeiktől, de természetes robbanások az atmoszférában olyan ritkák, hogy látszólag nincsenek is. Mégis, a lehetőség, hogy ez létezik, és a robbanás ereje összefüggésben van a gyakorisággal, amik szikra által keletkeznek. Benzingőzök, gyufa vagy szikra híján végül elpárolognak.

Metángáz előfordul a természetben, a szerves anyagok bomlásának erdeményeképpen. A föld vagy megnyílik vagy robbanást tapasztalunk. Némelyek tudják, hogy meggyújtható és valóban ég a szellentésük. Humusz vagy véletlen eltemetődött szerves anyag egy forrása a metángáznak, és ha nincs szellőztetve, megpróbál felemelkedni, elkezd égni és összegyűl, ha csapdába esik. Szibéria valaha virágzó hely volt, mint a mamutok tetemei is mutatják, mivel gyomruk tele van fűvel. Gyorsfagyasztva és vulkanikus porral elfedve, mint lehetséges szerves anyagok terülnek el. Ahol Szibéria fagyott és lakatlan, a Föld középpontja forró, és a csapdába esett anyagok bomlanak, nagyon lassan, de hosszú idő alatt nagymennyiségű metángáz gyűlik fel. A földkéreg elmozdulásának köszönhetően és megfelelő hőmérsékletet elérve, egy szikra elég, hogy robbanás történjen, a robbanás ereje pedig a kitörő gáz mennyiségével arányos.

Ahol az újabb Tunguzka vizsgálatokat elvégzik, kimutatnak kismértékű sugárzást és magnetikus változásokat a robbanás közvetlen környezetében, (de) ha egy kohó közvetlen közelében a hamut megvizsgálják, ugyanezeket a jelenségeket tapasztalhatják. Az emberek a sugárzást nukleáris robbanásokból eredeztetik vagy a kontrolláltabb fajtáját az atomerőművekkel hozzák kapcsolatba vagy letapogató (röntgen?) géppel, de a hatalmas hő és nyomás egy robbanásnál is átrendezheti az atomokat. Ilyen módon elvándorolt mágnesessé vált labdacsok nem nagyobb dolgok, mint mágneses csoportosulások a megszilárduló lávában. A megolvadt vas beáll mágnesesen, azután megszilárdul.

folyt..

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com