Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Tudomány >
< 46 >
1995. december
-
longint

ZetaTalk: EQ


Az intelligencia teszteket egyre inkább kibővítik olyan területekre, amelyek kis kapcsolatban állnak az intellektussal. Az intellektust a gondolatok, a gondolkodás, a fogalmak képezik. A gondolat lebontható emlékezetre, az emlékek összeszövésének képességére, egy fogalomnak sok valós emléktől való elvonatkoztatásának képességére, egy ésszerű következtetésre jutás képességére, a jövő figyelembe vételének és a tervezésnek a képességére, és az átfogó képességre, hogy ezek közül sokat egy időben végezzenek. A gondolat nem a hangok megfeleltetésének képessége, sem annak képessége, hogy valaki lerajzoljon vagy felidézzen valamit, annak megismétlésével, amit az imént látott vagy hallott, sem annak képessége, hogy társaságilag kellemes és figyelmes legyen. Míg efféle képességek javára vannak az egyénnek, és így ezeket is az intelligencia jeleinek tekintik, ez inkább annak a következménye, amit a társadalom elvár a tagjaitól az intellektuális teljesítőképességen túl. Vajon a kislány, aki gyorsan le tudja majmolni az anyukája pukedlijét és szóhasználatát, éles eszű vagy csak egy utánozó kismajom? Az utóbbi.

Az igazi mély intelligenciát ritkán ismerik fel annak, ami, a kevesebb intelligenciával rendelkezők. Az éleseszű gyerek zaklatottnak látszik, lehet, hogy elfelejti megkötni a cipőjét, hibákat csinál, amikor egyszerű feladatokat végez, és barangol, hogy magában legyen, és egyedül a gondolataival. A tompa eszű gyereknek lehet, hogy nem akad jobb, mint hogy utánozó kismajom legyen, és mivel ezzel dicséretet szerez magának, gyakran megteszi. Ez nem jelenti azt, hogy az éles eszű gyereknek kevesebb lenne egy Érzelmi Hányadosa, egy EQ-ja, ahogy nevezik, ez egyszerűen azt jelenti, hogy jobb dolgai akadnak. Adva egy helyzetet, ami igazán próbára teszi egy egyén képességét, hogy megértse és felismerje a helyes érzelmi folyamodást mások felé, az éles eszű gyerek rutinból ugyanolyan jó eredményt fog elérni, ha nem jobbat, mint az átlagos intelligenciájú egyén.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com