Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Hívás >
< 49 >
2003. január
-
longint

ZetaTalk: Újidei Hívások


A 100 év a póluseltolódás után egy átmeneti időszak a Föld bolygó számára, abban, hogy nem lesz teljes egészében felosztva másokat-szolgáló és önmagát-szolgáló csoportokra, kiket elkülönítenek a 4. denzitású spirituális csoportokra érvényes szabályok. Ennek ellenére lesznek azonban fészkek, egész országok sőt kontinensek is akár, melyek ebben a szellemi denzitásban működnek, és melyek el lesznek karantenizálva a 4. denzitás másik orientációjabéliektől. Mint ahogy a ZetaTalk Szabályok szekciójában leszögeztük, a Föld látogatóinak, akik a másokat-szolgáló orientációban illetve az önmagát-szolgáló orientációban működnek, egy Érintkezésbe kell bocsátkozniuk, hogyha egymással kölcsönhatásba akarnak kerülni. Ezeket az Érintkezéseket felügyeli a Világok Tanácsa, és szabályok keretein belül jár el, nehogy káosz uralkodjék el. Hacsak egy Érintkezés nem áll fenn, az orientációk nem kerülnek kölcsönhatásba egymással.

Mindamellett, a 3. denzitásban, mely általában véve eldöntetlen entitásokból tevődik össze, akik egyik orientáció felé sem hajlanak teljesen, mindnyájan Érintkezések nélkül állnak kapcsolatban egymással. A Hívást, mely egyfajta Érintkezés egy 3. denzitású eldöntetlen entitás és egy látogató között, szintén szabályok irányítják, hogy így a látogatók nem járhatnak el egyszerűen saját belátásuk szerint az éretlen entitással. Önmagukat-szolgáló látogatóknak így nincs lehetőségük megszállni, elfoglalni, felfalni, vagy egyéb módon saját belátásuk szerint eljárni az emberekkel, akik nekik adják a Hívást. A Hívás egy konferencia, kizárólag. Abban a szituációban, melyet mi leírtunk, amikor is az eltolódást követően emberek másokat-szolgáló közösségei jönnek létre, és hozzájuk csatlakoznak hibridek vagy sok más világokból érkező látogatók, milyen szabályok lesznek érvényben? Ez lényegét tekintve semmivel nem komplikáltabb, mint a mai szituációk a Földön, ahol sok csillaggyermek van inkarnálva fejlett lélekkel a 4. vagy magasabb denzitásokból, s mégis emberek között él az emberi társadalomban.

Vagyis, ez fokozatosan lekristályosodik majd úgy, hogy emberi túlélők a szomszédaikkal beszélgetnek, nem pedig látogatókkal, ami általánosnak mondható a 4. szellemi denzitású társadalmakban.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com