Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Hívás >
< 13 >
1995 júliusa előtt
2002. április
longint

ZetaTalk: Kollektív Hívás


A nagyobb társadalmi színteret illetőleg, amit lehetne a közösségi vagy kollektív hívásnak is nevezni. Ez hogyan valósul meg? Hogyan működik? Az Alkotmány koncepciójával tisztában lévő emberek magától értetődőnek tekintik, hogy a hangjuk képvisel legalább egy szavazatot, és hogy a szavazatuk továbbvivődik egy másik szavazásra, egy képviseleti jellegűre. Ily módon az ember úgy érzi, volt beleszólása. A kollektív hívás ügye tisztázatlan az embereknek. Mindamellett, ez egy rendkívül könnyen megérthető módon működik. Szavazások történnek, melyek során minden egyén szavazatának egyenlő súlya van. Ezek a szavazat-összesítések aztán belekerülnek olyan egyenletekbe, melyeket a Világok Tanácsa állít fel. Például, a jelen időben, hogy a Föld a másokat-szolgálni orientáltak otthonává fog válni, - a túlsúlya végett - egy kollektív hívásnak az ilyen hajlamosságú emberektől nagyobb jelentőség tulajdoníttatott.

Egy probléma kapcsán egy tömeges Hívás nagyobb figyelmet élvezne? Először is, ilyesmi nincs. Bár szavazatokat össze lehet gyűjteni ilyen módon, minden egyes egyén a saját érdekeltségei szerint adja a Hívást, és még ha verbális vagy tudatos megegyezés is van köztük, hogy ezen vagy azon a napon, ebben vagy abban az órában fejtsenek ki egy Hívást erős intenzitással, ezek a Hívások akkor is különböznének. Vagyis, visszajutottunk az egyéni kezeléshez. És hasonlóan, a Hívás csak egyéni individuumokon keresztül hoz tetteket. Miután a Hívás egy konferenciára szól - minthogy mi idegenek csak konzultálhatunk -, a legjobb, amit tenni lehetne, az informálni, bátorítani egy aggódó embert, hogy kezdjen tettekbe maga. Ez az amire mi számítunk, a vegycsík/kondenzcsík drámában is, hogy megundorodott emberek információkat szivárogtatnak majd ki a sajtónak, véletleneket hoznak működésbe, melyek során ezek az információk feltárulnak, stb. Minden esetben, a tettek emberektől jönnek, nem idegenek jönnek szülőkként megmenteni. A ti gondotokban van a világ, a Földetek, és nektek kell cselekedni, hogy változás történjék!

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com