Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Hívás >
< 12 >
1995 júliusa előtt
-
longint

ZetaTalk: Célba vett kontinens


Nem titok, hogy egy idegen faj vágyik az afrikai kontinensre. Nemcsak ez a földrész van ebben a kategóriában. Dél-Amerika is célkeresztben van. Nem tárgyalhatjuk ki teljesen a nevüket és természetüket az Afrika és Dél-Amerika kontinenseit leigázni vágyó idegeneknek, mivel kötnek minket az Érintkezési (Belebocsátkozási) Szabályok. Se nem adhatunk választ időkeretre vonatkozóan, mivel az időkeret a földi emberek szabad akaratának alárendeltje. Ez még nem egy eldőlt ügy, sem különben a többi, emberek szabad akaratának alárendelt ügy. Egynél több idegen faj részes ebben. Csakúgy, mint az emberek esetében, egy ugyanabba az idegen fajba inkarnálódó entitások sem biztos, hogy ugyanabból az orientációból valók. Sajnálatos módon, vannak zéta reticuliak is, akiknek az irányultsága önmagukat-szolgáló. Ezek kis számban vannak a másokat-szolgáló orientációban álló terjedelemhez képest, ám - ahogy mondani szoktátok - egy rossz alma tönkre teheti az egész ládát, és ez még élesebben igaz, ha az a rossz alma a kezdeti nagykövetei közül való egy Ébredésére beütemezett bolygónak. Mi rossz nyilvános megítélést kaptunk egy ilyen incidensből kifolyólag, és folyamatosan az ebből való kilábaláson iparkodunk.

Nem tudjuk tisztázni az ügyet az önmagukat-szolgálókkal való Érintkezésbe bocsátkozás nélkül. Adhatunk mindamellett általános információkat az önmagát-szolgáló orientáció célkitűzéseire nézve. Az uralkodás elől van a listán. Uralkodhat valaki úgy is, hogy nincs jelen. A Föld a másokat-szolgáló orientációjúak otthonává válásra van beütemezve, az Átalakulás után. Ez az Átalakulási periódus már folyamatban van, és az időkeret nem válaszolható meg csalhatatlanul. Ez függőben van. Minthogy ez az ügy, hogy mi fog történni a Földdel, nem egy lezárt ügy, önmagukat-szolgáló idegenek jöttek elő, hogy egy fordulatot kíséreljenek meg véghezvinni. Megpróbáltak mozgásba lendíteni olyan történéseket, amelyek nagyban az ő javukra lennének. A háború eféleképp kedvez nekik. Az osztályi vagy faji összecsapások eféleképp kedveznek nekik. Ennyit mondhatunk mindössze erről az ügyről.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com