Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Átalakulás >
< 30 >
1995. november
2003. január
longint

arrows ZetaTalk: Fokozatos változás


A szóról, transzformáció, sok hirtelen változást jut az ember eszébe, de mivel az Átalakulás most van, ezért nyilvánvalóan fokozatosan történik. Milyen változások játszódtak már le eddig, és mik a változás jelei? Végig a történelemben voltak helyek és idők, amelyeket a kegyetlenséggel és az elnyomással jellemeznek: az inkvizíció, a középkor, a náci haláltáborok és nemrég Bosznia. Hasonlóképpen voltak más helyek és más idők, amelyeket az ellenkezőjével jellemeznek: az ókori Athén, alkotmányos jogok, társadalombiztosítás és polgárjogok. Ezek a dolgok nem fekték és fehérek voltak, hanem szürkék, mivel ha volt egy téma, akkor domináns indítványok egy alternatív gondolkodásmód képviseletében szintén nehezen működtek. A sötét középkorban nagy felfedezéseket is tettek, és a régi Athénnak is megvoltak a szűk látókörű seggfejei.

A 4. denzitásba való Átalakulás során, mindamellett, egy polarizáció is történik, hogy így az alternatívák nincsenek annyira jelen, mint másutt. Emitt előítélet-mentes vizsgálataink vannak eszmékről és demokratikus eszményekről, amott meg elfojtás van. Először, ez a polarizáció és szétválasztódás családról családra játszódik le, azután településről településre, majd pedig kiterjed nagyobb területekre. Bosznia egy példa erre. Azokat a jószívűeket, akik békében kívántak élni a szomszédaikkal, nemcsak hogy nem hallgatták meg, de ki is kergették őket. Argentína egyes területei sosem tértek magukhoz a Piszkos Háborúkból, és nem is tartanak afelé. Ha valaki a Skandináv-félszigetre tekint, legalizált figyelmességet, mások támogatását, és az információkhoz való hozzáférés mindenféle nyilvános formáját találja. Azok, akik nem találják ezt a légkört kedvükre valónak, elmennek, hogy máshol telepedjenek le. Ezek a trendek a szeparálódás felé folytatódni fognak, és savanyítanak, az Átalakulás során.

Szinkronban a spirituális változással, fizikai változás is történt. Az eszmék, amelyeket a Zöld Mozgalom támogat, és Hollandiából indultak, ma már világszerte támogatottak, és a szavakat és gondolatokat tettek követték. A szennyezés kontrollálása és csökkentése, akkoriban az apró betűs kormányzati tevékenységek hatásköre, ma már rendszeresen a címlapokra kerülnek, és kutatók szívét és elméjét foglalják el világszerte. Az eredmények, melyek csak az elmúlt néhány évben lettek nyilvánvalóak, magukban foglalnak mikrobákat, melyek felfalják a szennyezést, növényeket, amelyek megtisztítják a termőtalajt, és alternatív környezetbarát termékeket, amelyek nem szennyeznek. Hasonlóképpen, néhány vallásos mozgalom - mint az iszlám előírásai - élesebbé és elnyomóbbá vált, egyre nagyobb korlátozásokat okozva a nőknek. A faji kapcsolatokban az elkülönülés szószólói arcátlanabbakká nőttek, és újabban még sikerült is megfordítaniuk az előrejutást. Ha valaki tudomásul veszi a fizikai jeleket, és a forrásukig követi őket, majdhogynem felskiccelheti a spirituális elkülönülés határmezsgyéit. Transzformatív (átalakító) változás jelei!

Megjegyzés: Kibővült..!

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com