Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Szabályok >
< 51 >
2000. szeptember
-
longint

ZetaTalk: Vegyes összetétel


Nem egyszer nagy mértékű zavar van az idegen szabályokat illetően; azokkal kapcsolatban, amiket a Világok Tanácsa adminisztrál, ahogyan azok a látogatásokra és a Földön vagy a Föld Naprendszerén belüli idegen jelenlétre vonaktoznak. Ennek a zavarnak az alapja az emberi szabályokban rejlik, amelyek joghatályban és érvényben vannak az emberi társadalomnak vagy az emberi természetnek az eredményeképpen, és a két szabályrendszer összevegyítésében. Úgy tűnik, nem illenek össze, és csakugyan nem illeszthetők össze, mivel itt két különálló szabályrendszerről van szó.

A 3. denzitás leckéje, ahogy elmagyaráztuk, az, hogy az egyén meghatározza az orientációját - önmagát-szolgálni vagy másokat-szolgálni. Ez egy rövid denzitás - ameddig a denzitások eltartanak -, rendszerint csak egy pár ezer inkarnációval, mielőtt az egyén megteszi az elhatározását. A döntés lassanként fejlődik ki, ahogy az életkörülmények az entitást olyan szituációkba helyezik, ahol az ént fel kell áldoznia valamilyen módon mások javáért. Ahogy az inkarnációk telnek-múlnak, az entitás különböző helyzeteket él át, és megszerzi a képességet az empátiára, mivel már volt ott és így el tudja képzelni, mit él át a másik. Az önfeláldozás egy másvalakiért szintén felvesz több formát, egy pillanatnyi éhségtől vagy egy horzsolástól az élet teljes elveszítéséig; onnantól, hogy hagyjuk egy másvalakinek, hogy egy elért eredményért ő vegye fel a jutalmat, odáig, hogy száműzzenek és elkergessenek a törzsből egy olyan bűnért, amit nem is követtünk el. Felderítődik az önmagát- ill. a másokat-szolgálás számos kis nüansza, tesztelve az entitás fokozatosan kibontakozó orientációját. Bele kellene-e avatkozni ebbe a folyamatba, és felgyorsítaná-e vajon egy ilyen beavatkozás a folyamatot, avagy előnyös lenne-e?

A Be-Nem-Avatkozás Szabálya itt hasonlít a vizsgákhoz, amiket a diákok tesznek le, hogy felmérjék a megértésüket és a tudásukat. Az ilyen iskolai vizsgák alatt a diákoknak nem szabad egymással beszélgetniük vagy cetliket továbbadniuk, és kívülállóknak sem szabad eszmecserét folytatniuk a diákkal. Ez egy teszt, annak megállapítására, hogy készek-e előbbre lépni egy másik szintre. Hasonló módon, beleavatkozni a 3. denzitás tapasztalataiba azzal, hogy lecsapjunk és megmentsük egy entitást egy rossz döntés elől vagy egy olyan döntéstől, amit, valójában, meg kell hogy tapasztaljon, késlelteti a lecke evolúcióját. Harmadik denzitású entitásoknak tapasztalniuk kell lesújtó körülményeket, így aztán próbára legyenek téve mind a saját maguk önvizsgálata szempontjából, mind pedig azok előtt a szellemi vezetők előtt, akik a folyamatot figyelemmel kísérik. Amikor látogatások létrejöhetnek, a Hívás leadásának eredményeképpen, vagy amikor tanácskozás történik a születési küldöttekkel inkarnációk között, akkor ezt nem tekintik beavatkozásnak, hanem egy áttekintésnek és a történtek megbeszélésnek. Ez hasonló ahhoz, mint amikor egy érzelmektől töltött szituációt beszélsz át egy barátoddal egy kávé vagy egy sör mellett, illetve amikor kikéred valakinek a tanácsát egy problémát illetően, amit az adott illető már megélt. Az entitás itt még mindig a saját élete döntéseit hozza meg.

Ahol az idegen látogatások vagy más 3. denzitású csoportok közelsége ellenkezik azzal, hogy az entitás a saját döntéseit hozhassa meg, egy kiegyenlített játékmezőre alapozottan, ott a Világok Tanácsa belép és szabályokat léptet életbe a látogatások vagy egy karantén kormányzására. Ez olyan, mint kiengedni egy diákot a WC-re egy vizsga közben, de ugyanakkor nem engedni meg beszélgetéseket vagy diszkussziót az aulában egy ilyen szünet idején a vizsga alatt. Egy kiegyenlített játékmező egy olyan, ahol, általában, a 3. denzitású entitás döntése határozza meg a végeredményt, nem ahol a végeredmény lett elferdítve, hogy befolyásolja a döntésüket. Ezért, egy döntés, hogy élelmet harácsoljon össze és ne ossza meg azt, éhezési időszakok alatt, csak azt jelenti, hogy mások legyengülnek, megbetegednek és meghalnak, nem pedig azt, hogy a harácsoló egyén király lesz és uralkodhat, mert idegen látogatók megszervezik ezt a felállást. Az idegen látogatók, ha az önmagukat-szolgálni orientációból valók, csak javasolhatják, hogy egy kontakta megtegye ezt vagy azt; nem szervezhetik meg a végeredményt vagy lehetnek hatással arra, közvetlen módon. Ez az, amiért egy tömeges földreszállás, amely halálra rémítene embereket, nem lesz megengedett. Ez az, amiért egy elmenekülés a Marsra az elit által a készülő póluseltolódás idején, ami lehetővé tenné ezeknek az embereknek, hogy elkerüljék az előttük álló életkörülményeket, nem lesz megengedett.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com