Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Szabályok >
< 02 >
1995 júliusa előtt
1996. február
longint

ZetaTalk: Szabad akarat


A mi látogatásaink célja nem az, hogy beleavatkozzunk a népeitek döntéseibe, tekintettel az orientációjukra.

Az emberek, általánosságban nem értik, hogyan működik a be nem avatkozás. A földön ez úgy nyilvánul meg, mint minden, vagy semmi. Ti a szexet úgy állítjátok be a gyerekeitek előtt, hogy az nem létező, és megbüntetitek őket, amiért rágondolnak, majd pedig egy napon megházasodnak, és lehet nekik - mindent, vagy semmit. Közötte egy ingoványos terület van, ami miatt mindenki aggodalmaskodik - tizenéves petting, házasságon kívüli ügyek, és a fiatalok kíváncsisága. Az elveket az iskolában örök érvényűként tanítják, még akkor is, ha a legfelsőbb szinteken is megkérdőjelezik ezeket. Az örök érvényű igazságok sokkal kényelmesebbek, és távol tartják mindazokat a kellemetlen vitákat. Sajátosan elkerülhető így az a nyugtalanító érzés is, hogy valaki igazán nem érti, hogyan működnek a dolgok. A be nem avatkozás nem képezi a legteljesebb távolmaradást a felemelkedő entitásoktól a 3. denzitású világokban, vagy bizonyos témák elkerülését, mert azok nem magyarázhatók el teljesen. Ez egy emberi elv, arra a módra alapozva, ahogy az emberek irányítani próbálják a környezetüket, de nem az, ahogy az Univerzum többi része működik.

A be nem avatkozást legjobban úgy lehet elmagyarázni, ha figyelembe veszitek, hogy egy idegen semmit sem tehet, hacsak az nem egy emberen keresztül történik - semmit. Ebben várniuk kell, amíg az ember leadja a Hívást, jelezvén az érdeklődést egy értekezésre. A közvetítők a másokat-szolgálni vagy az önmagukat-szolgálni orientációból csak oly módon értekezhetnek az emberekkel, amit az emberek "close encounternek" (találkozás), vagy "kontaktnak" neveznek. Az önmagukat-szolgálók követei ígérhetik javak kézbesítését, mint ahogyan valaki haszon reményében eladja a lelkét az ördögnek, vagy mint amikor a kormányotok, még az elején, azt gondolta, hogy idegen űrhajózási technikákat szerezhet az önmagukat-szolgálókkal való korai kapcsolataiból. Ez az orientáció közismert arról, hogy nem az igazat mondja, és így az emberek nem kaptak cserébe technológiát - semennyit. Mindazonáltal keletkezett néhány, szilárdan az önmagukat-szolgálók soraiba verbuválódott lélek ezekkel a manőverekkel, melyek még benne voltak a Földön az idegen magatartást irányító szabályok keretei közt.

Mi nem azért vagyunk itt, hogy megmentsünk benneteket. Szabad akarattal rendelkeztek, mint a társas érintkezéseitekben. Azok, akik hívnak minket, a másokat-szolgálók, megkapják a segítségünket és az útmutatásunkat. Azok, akik másokat hívnak, az önmagukat-szolgálókat, ugyanezen az alapon kapnak segítséget és útmutatást azoktól a másoktól. A ténykedéseinket nagymértékben megszabja a ti népeitek Hívása, egyedüliként vagy egy csoportként. A zéták a másokat-szolgálni orientációban - mi magunk, akik beszélünk hozzátok - csak annak érdekében léphetünk túl ezen az irányzóvonalon, hogy biztosítsuk a genetikai anyagot, amire a hibrid programhoz szükségünk van. Ezekben az esetekben, amikor ez nem meghívásra történik, értekeznünk kell a Világok Tanácsával. Szigorú óvintézkedések történnek, beleértve az entitás genetikai környezetéből való ideiglenes elmozdítását is.

Az emberek nem értik, általában, hogy mekkora kontrollt gyakorolhatnak a Földhöz nem honos entitásokkal való párbeszédükön keresztül. Honosnak lenni a Földön azt jelenti, hogy az entitásnak még nem voltak korábbi inkarnációi más bolygókon. Itt tartózkodó látogatók, akik emberekként a jelen időbe inkarnálódtak, befolyásolhatják egymást, de a honos földieket nem, hacsak nem kérik fel őket. Ezt úgy ismerik, mint a Kirekesztés Szabályát. Ez zavarba ejtőnek tűnhet, de része a magyarázatnak, hogy az osztály, amit Bigfootnak hívtok, miért olyan fellelhetetlen, mint amilyen. Ők karanténban vannak.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com