Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Denzitás >
< 29 >
1996. január
-
longint

spirits ZetaTalk: Életek között


A képződő entitások egy 3. denzitású világban csaknem folyamatosan inkarnáltak a 3. dezitású létük korai szakaszában, kivéve, ha lehetőségek hiánya mutatkozik. Azonban mihelyst egy intelligens fajt genetikailag megterveztek, a képződő entitások pont az ellenkező helyzetben találják magukat: több, mint elegendő inkarnációra váró test; alternatíva. Ez azért van, mert sok képződő entitás befejezetlen marad, amikor a halál elérkezik, így egy stabil vagy növekvő populáció növekvő számú testtel rendelkezik, de kevés reinkarnálódó entitással. Ezen korai évek alatt az intelligens, tudatos élőlények többsége csakugyan szűz területet jelent egy újonnan képződő entitás számára, míg a kisebbséget reinkarnálódó lelkek foglalják el. A születési küldöttek ezen a szinten hagyják a folyamatot automatikusan történni. A megfelelő időben belépnek, hogy megkezdjék az inkarnációk irányítását, de teszik ezt anélkül, hogy bármely fizikai kötöttség terhét kellene magukra venniük.

Említettük, hogy a szellem vezetők egy testén kívül került egyént visszakényszerítenek a testébe, és hogy a születési küldöttek összegyűjtik az entitásokat, akik halott vagy haldokló testeket hagynak el. Hogyan teszik ezt fizikai kötöttségek nélkül? Ha a szellemek keresztülmehetnek falakon, és szabadon utazhatnak, nem suhannának el egyszerűen a felettük őrködő entitásoktól? A rendet ezekben a szituációkban legjobban úgy írhatnánk le, hogy az akarat kényszerével tartják fenn. Ezek az entitások olyan szerepet játszanak, mint iskolai nevelők az udvaron a 3. denzitású világban, akik a 4. denzitásban tevékenykednek, és sokan még magasabb denzitásokból érkeznek, hogy szolgálatot teljesítsenek. Spirituálisan nagyobb súlyuk, nagyobb tömegük van, és mindenképp több bölcsességük és ügyességük, hogy hízelegjenek kisebb entitásoknak, és manipulálják őket.

Egy éretlen, az önmagát-szolgálni felé hajló egyént egy olyan környezetbe vezetik, ahol érettebb entitások veszik körül, ahol a figyelem középpontjában lehet, és így nem érzi szükségét, hogy kóboroljon. Éretlen, a másokat-szolgálni felé hajló egyéneket olyan velük egyenlőkkel rendezik párba, akik gyógyítást igényelnek, és együtt vesznek részt magasabb denzitású entitásokkal ebben a folyamatban. Nekik hasonlóképp megadatik a saját maguk jelentőségének érzése, és nem éreznek ellenállhatatlan vágyat a vándorlásra. Míg a nemrég még inkarnált egyéneknek befejezetlen vállalkozásaik vannak, és meg kívánják látogatni az élőket, vagy bizonyos helyzeteket, lényegében megrendeznek nekik egy helyszíni kiruccanást. Egy-egy ilyen helyszíni kiruccanás eltarthat évekig vagy akár évszázadokig, azt eredményezve, amit ti kísértésnek neveztek. Ez idő alatt a zavart állapotú entitás őrzői társaságában van, akik normál helyzetben egyszerre teljesítenek őrszolgálatot számos más éretlen entitás felett is. Mindamellett az őrzőket felkérhetik arra is, hogy segédkezzenek a kísértő entitásnak, ha szükséges.

Egy időn túl a 3. denzitású világ kifejlődik arra a pontra, ahol a legtöbb intelligens élőlényt reinkarnálódó entitások foglalják el, és - hacsak nem történik drámai csökkenés a népesség számában - várakozó időszakok csak akkor fordulnak elő, ha a születési küldöttek úgy döntenek, hogy a következő inkarnáció speciális körülményeket igényel. A népesség számának gyors növekedési periódusai alatt - mint amilyet a Föld tapasztalt az elmúlt fél évszázad során -, nem reinkarnáció történik sok intelligens élőlényben, hanem lehet, hogy egy képződő entitás indul útjára. Ahogy ilyen körülmények között szokás, a legtöbbnek befejezetlenül kell maradnia. Ezért amikor az Aratás ideje eljön, az elkövetkező póluseltolódás alatt, nem lesz közel 5 milliárd lélek, akiket új otthonukba kellene, hogy kísérjenek, csak egy kicsivel több, mint 1 milliárd. Ahol az életet tétlenül élik, kevés kihívással, és kevés kezdeményező erő felmutatásával, ott egy képződő entitás nem valószínű, hogy mást tehetne, mint hogy szétoszoljon a halál után. Itt semmi sincs a születési küldötteknek, amit összegyűjthetnének.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com