Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Denzitás >
< 16 >
1995. augusztus
2002. január
longint

ZetaTalk: Szellemi forma


A lelkek anyaga egyfajta misztérium nekünk, a zétáknak is, tehát nem tudjuk teljesen megválaszolni a kérdést. A lélek épülés folyamatát elmondták nekünk, és részt veszünk abban, hogy Szellem Vezetők ill. Születési Küldöttek legyünk. Tapasztaltuk a saját inkarnációinkat, és sok esetben igen tudatosak lettünk a múltbéli életeinket illetően. Még így is maradnak azonban olyan rejtélyek, amelyeket nem magyaráznak el vagy válaszolnak meg nekünk a 4. denzitásban, bármilyen okból járnak is együtt Isten tervével. Ennélfogva, az alap kérdést, hogy miért döntött úgy Isten, hogy Univerzumot teremtsen, vagy hogy miért úgy működteti, ahogyan az működik, nem mi fogjuk megválaszolni.

Melyik denzitásban van a szellemi formánk? A szellemet alkotó szubsztancia nem ugyanaz azzal az anyaggal, ami a fizikai világot alkotja. Ahogy a 3. denzitású fizikai világ nem képes érzékelni, vagy hatni a 4. denzitású fizikai világra, azok rezgésbeli különbsége miatt, a szellemi formában lévő entitások meghaladják ezeket a fizikai határokat, és képesek hatni egymásra, és az ok egyszerű: a szellemeknek csak egy denzitása van, és így azok mind érintkezésben állnak egymással. Ez azt jelenti vajon, hogy egy idegen, aki a 4. denzitásba megy át egy földi látogatása alkalmával, még így is érintkezésbe tud kerülni spirituálisan a kapcsolattartóval? Úgy van! Pontosan ezt jelenti. Nem fény formában lévő entitások köszöntik talán a 3. denzitású embereket egy halálközeli élmény során? Amikor mi spirituális denzitásokról beszélünk, erkölcsi és növekedési szintekre utalunk, nem egy fizikai denzitás formájára.

Azok az emberek, akiknek olyanjuk van, amit mit szűz lelkeknek neveztünk, amelyek először állnak össze az ember tudatosságában, ugyanolyan jól tudnak más lelkekkel kommunikálni, mint az idős lelkek. A kérdés nem a képességükben van, hogy szűz lelkek, hanem egy jobb kifejezést keresve, a súlyukban, és a tömegükben. Az idős lelkeknek megvan egy megfelelőjük az emberi agy idegnyúlványaira, kapcsolataira és agysejtjeinek számára. Emiatt élnek tovább, az interakciók összetettsége és az emlékek folytán, melyek összetartják a lelket. A fiatal lelkeknek - amelyek szétoszlanak annak hiányában, amit mi szikrának neveztünk - kevés kapcsolataik vannak, kevés szubsztanciális emlékük, melyek a kapcsolatokat képezik, és ennélfogva lényegét tekintve nincs ott semmi. Mindamellett, ennek a szűz inkarnációnak az élete során a lélek - amely ott van - kommunikálhat más lelkekkel, és így része annak, amit általában kollektív tudatalattinak neveznek. Ők, mindamellett, több kérdést tesznek fel, mint amennyire választ adnak, és kevés megérzésük van, és inkább a vevők, mint az adók.

A világ, amelyben az entitás fejlődik, hagy lenyomatot az entitáson, amelynek erős, de nem uralkodó hatása van a jövőjére. Ez az emberiségnek egy könnyű fogalom vonatkoztatni, hiszen a kultúra, melyből ők származnak, meghatározza a kinézetüket, hogy hogyan érintkeznek másokkal, és az önmagukra kivetett megszorításokat. Mindamellett, ahogyan az emberek úgy találják, hogy a világ polgáraivá válnak utazásuk során, vagy külföldön élve és dolgozva, ugyanígy más létformákba inkarnálódó lelkek is azt találják, hogy egy közös kötelékük és alapjuk van más lelkekkel. Az evolúció magasabb spirituális denzitásokba hasonlatos a világban való utazásokhoz, ami az emberi tapasztalatban, lebilincselő kultúrákkal és viselkedésekkel való találkozások gazdag falikárpitja. Mindegyik tanul a másiktól, és növekszik. És végül, a mindenki tapasztalatai minden egyes tapasztalatai lesznek (the experiences of all are the experiences of each). Hogy mindez hová vezet, az Isten terve, és nem olyan valami, amihez tapasztalatból vagy tudással szólhatnánk hozzá. (*Where is leading is part of God's plan, and not something we can speak to with experience or knowledge.)

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com