Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Ébredés >
< 54 >
1996. április
2003. január
Zombryo

ZetaTalk: Viszályok


Az emberi társadalom, mint az összes társadalom, olyan, mint a kis világokba zárt kis világok - különböző csoportok különböző nézetekkel. A katolikusok egyike a több tucat, ha nem annál is több egyháznak és mindnek van liberális és konzervatív része. Egy liberális csoport egy adott területen nem biztos hogy ugyanolyan mint egy másik liberális csoprot a város túlfelén. Az átalkulás folyamán, amely növeli a csoportok polarizálódását, ezek a különbségek csak kidomborodnak. Hogyan fogja az egy csoporton belüli különbözőség befolyásolni annak ébredését? Meglepően, maga a változatosság felgyorsítja az ébredés folyamatát, mivel így kisebb a lehetősége annak, hogy egyetlen nézet legyen az uralkodó. Mégis mindemellett, a változatosság viszályokat okoz, ebből a szempontból a különböző vélemények vagy hozzáállások a galaktikus állampolgárrá válás folyamatában ugyanolyan sok viszályt okoznak mint a különböző vallási nézetek vagy az eltérő politikai vélemények vagy az a szakadék amit generációs különbség néven említenek.

A hozzáállás az ébredés irányába ma, a totális tagadás és az örömteli elfogadás két véglete között mozog. A tagadás a lehetőség elfogadásának visszautasításától kezdve a betanult szkepticizmusig terjed. Azok között akik elfogadják az ébredést, a felétel nélküli elfogadástól, történjék bármi is, a szelektív jóindulaton át a hezitáló kézfogásig terjed a hozzáállás. A változatosság csak növekedni fog, ezzel egyidejűleg a különbözőség is, ahogy az ébredés előrehalad.

Megjegyzés: az alábbi hozzáadva a 2003. január 11-i élő ZetaTalk IRC chat alapján

Az EuroSETI mostanában bejelentette, hogy nyilvánosságra hoz néhány igen különös műholdas képet, amit egy Spanyolországi csoport gyűjtött be két űrben állomásozó műholdról, olyan képeket amelyeken jól láthatóan "hajó-szerű" jelenés van, amely magyarázatot követel. Az EuroSETI jelentette, hogy a NASA kezdetben pixelhibának próbálta félremagyarázni a képeket, elvonuló meteorok vagy aszteroidák, stb., de amikor az Európai vezetésű társaság bemutatott nekik olyan képeket amelyek bizonyosan nem voltak előtte felemlegetve, ők 'clamped up'*.
Shift2003 Chat

Ahogy a fő média figyelmet szentelt a Clonaid-nek, jóval kiugróbbat mint amit általában az idegenpárti csoportok kapnak, ez egy másik példája annak, hogy a vezetés bizonyos részei remélik az átalakulás felfedését, hogy több segítséget kapjanak a földönkívüliektől. Számos versengő és összeütközésbe kerülő erőfeszítés volt az elmúl pár évtized alatt, Roswell óta.

Az emberpárti oldal
amely kijelenti, hogy a földönkívüliek gonoszak, nem szabad megbízni bennük, ők azért jöttek, hogy gyarmatosítsák a Földet és megegyék vagy rabszolgasorba döntsék az emberiséget. Csak akkor lehet az ember biztonságban ha elutasítja a látogatásokat, ha hűséges az uralkodó réteghez, a hadsereghez és az egyházhoz.
Az idegenpárti oldal
amely kijelenti, hogy az idegen lények űrtestvérek és azért vannak itt, hogy segítsenek a kemény idők alatt és ha a Föld egy olyan válságos helyzetbe kerül, mint amilyen a póluseltolódás, akkor mindenkit biztonságos helyre emelnek, vagy varázslatos életkörülmények közé egy másik bolygra vagy egy űrhajóra.
A valóságpári oldal
rámutat a múltbéli póluseltolódásokra vagy a mai elterjedt, mint az éhezés és a betegségek amelyektől ma is szenved az emberiség, és nincs megmentés, rámutat a földreszálló sokaság hiányára akik gyarmatosítanák a Földet, mintegy bizonyítva azt, hogy sem az emberpártiaknak sem az idegenpáriaknak nincs igazuk.

Nézzünk be a vezető réteghez, amit a tehetősek, a befolyásos politikusok és vallási vezetők alkotnak, nem mind logikus gondolkodók. Köztudott, hogy Reagan amíg elnök volt pszichológushoz járt és sok *notaries furcsa viselkedése megdöbbentené a tömegeket, az igazságra fény kell hogy derüljön. Rákényszerítve hogy a Földön maradjanak, hogy nincs Mars-ra menekvés, félve mert a földalatti üregeik nem lesznek biztonságosak a heves földrengések alatt, a vezető réteg borzalommal néz a póluseltolódás lehetőségének irányába. Meg kell tapasztalniuk a gyakorlatban is, úgy ahogy a köznép fogja, akiket félrevezettek, kihasználtak és akiket nem szándékoztak tájékoztatni? Mivel a Föld változása túlhaladottá vált ahogy azt megjövendöltük és a befelé tartó bolygó közeledik olyan módon és sebességgel ahogy azt megjósoltuk, sokan a vezetésből olvassák az üzenetünket sóvárogva egy út után, amivel elkerülhetik azt amit oly nagy örömmel engedélyeztek a köznépnek, hogy az átélhesse. Másszóval, hogyan szökhetnének el ezelől! Ahogy azt ismertettük, ha a lakosság 89%-a másokat-szolgáló lenne, a fizikai váltás a 4. denzitásba megtörténne még az eltolódás előtt, ezáltal meg lehetne lépni az eltolódás elől, ez az egyik út. Mégis, hogyan lehet rábírni az 50%-át a népességnek, hogy elfogadják ezt a filozófiát, mikor azok akik irányítják őket, a vezető rétegekből, sem tudják magukévá tenni a valódi koncepciót? Nem megvalósítható. Egy másik, sokkal valószinűbb forgatókönyv szerint, a lakossággal el kell fogadtatni az idegen jelenlétet, üdvözölni azt és eképpen a Föld felszínén fel-alá járkáló idegenek, figyelmen kívül hagyva a lakosság állapotát amely zavart lesz, közbelépnek és kivitelezik a megmentés, körülbelül ez a logika.

Tehát láthatjáktok a fent említett emberpárgiak és idegenpártiak kardcsörgetését. A Clonaid bekerült a CNN-be és a Crossfire-be, ahol ezelőtt soha nem voltak a földönkívüliek fókuszban. Előre láthatólag még több szórakozásra számíthatunk ahogy az eltolódás közeleg az egyre inkább reménytelen és visítozó veztéstől. Képek űrhajókról nem újak, a NASA-nak végtelenül sok kép van a keze ügyében. A harc a szoros szövetségek között, mint Spanyolország és a NASA között, már folyik, azzal a célzattal hogy mindkét oldal, az emberpártiak és az idegenpártiak is megelégedettek legyenek.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com