Odgovori, vsebovani v ZetaTalk dokumentu, pokrivajo različna področja, kot so: grožnja prihajajoče Menjave polov in v kakšni povezavi je to s Preobrazbo ob začetku novega tisočletja, skozi katero bo šel svet; o sebični ali uslužnostni Usmerjenosti tako ljudi kot ne-zemljanov in o tem, kako lahko s pomočjo Klica pridemo v stik z eno od skupin ne-zemljanov; o tem, kako je lažje razumeti Obiskovanja, če razumemo duhovno usmerjenost; kako so obiskovalci z drugih Svetov pod nadzorom Parlamenta svetov, ki določa Pravila njihovega obnašanja; zakaj se tako počasi privajamo na obiskovalce iz drugih svetov in kaj bo pripomoglo k temu, da se Prebujenje zgodi hitreje; koliko se Vlada zaveda prisotnosti ne-zemljanov in kontaktira z njimi; pravi razlogi za Hibride, ki jih Zete razvijajo z namenom, da bi združili najboljše od Zet in ljudi; zakaj lahko ne-zemljani izginejo in se premikajo skozi zidove in kakšne bodo v prihodnosti fizične in duhovne spremembe Zgoščenosti; kaj Zete menijo o naših Znanstvenih teorijah; do kakšnih zaključkov so se Zete kot študenti človeške narave dokopali o tem, kaj pomeni Biti človek; in kaj menijo o naših Mitih.

ZetaTalk vas vodi skozi ogromno količino informacij, ki so jih na vprašanja, postavljena njihovi poslanki Nancy, posredovali Zeta Retikulanci od januarja 1995 dalje. Dokument se redno (običajno enkrat mesečno) dopolnjuje z novimi odgovori. V dokumentu izražena mnenja so zgolj mnenja Zeta Retikulancev in niso nujno mnenje njihove poslanke Nancy ali katerekoli druge fizične ali pravne osebe. ZetaTalk je zgolj prenešeno mnenje Zet in glede kakršnihkoli sprememb vsebine se je potrebno dogovoriti z Zetami, ki so dosegljivi s Klicem in so pod sodno pristojnostjo Parlamenta svetov.

Vse pravice pridržane. Besedila, vključena v ZetaTalk, lahko natisnete za osebno uporabo in prepričanje, vendar ne smete nobenega dela ZetaTalk-a razmnoževati z namenom prodaje ali distribucije brez pisnega dovoljenja s strani Nancy, razen v primeru citiranja krajših delov; niti ne smete kateregakoli dela tega hipertekstnega dokumenta razmnožiti, shraniti v javno dostopen računalnik, razen v vaš osebni računalnik ali ga posredovati v kakršnikoli obliki (elektronsko, mehansko, fotokopiranje, snemanje ali kako drugače) brez pisnega dovoljenja s strani Nancy.

Če bi se radi pripravili na čas, ki prihaja, si oglejte Težke čase - Preobrazbo.


[ Pogovor z Zetami ] [ Težki časi ] [ ZetaTalk - originalni dokument v angleščini ]