osrednja stran

ZetaTalk: Smisel življenja

Ljudje, brez dokaza o življenju po smrti in reinkarnaciji, se pogosto sprašujejo, v čem je smisel. Zakaj bi bili dobri, če pa se zdi, da so dobri vedno zadnji. Zakaj bi gradili cesarstva, ko pa jih nesreče porušijo. Gledajo naokoli in se sprašujejo ali je to res vse kar je? Sprašujejo se, če obstaja Bog, oziroma če je, zakaj dopušča okrutnost. Vse to se prej ali slej konča z vprašanjem - kakšen je smisel življenja?

V 3. zgoščenosti, ki je relativno kratka, je zmeda glede smisla življenja namerno povzročena, saj se prej osredotočite na edino lekcijo, ki se jo morate naučiti, če vaše oči ne vidijo čez obzorje. Sebična ali uslužnostna usmeritev, to je odločitev, ki jo morate sprejeti, ker pa je to bolj čustvena in moralna odločitev in ne intelektualna, je bolje, če izida ne veste vnaprej. Zamislite si, da otrokom v šoli ne bi opisali izida njihove odločitve o poklicu. K temu se sicer teži, a se to redko upošteva, saj starši in učitelji, pa tudi družina in mediji, vplivajo na mladostnike s kazanjem primerov, ploskanjem ali kaznovanjem, če ne celo odkritimi zahtevami. Otrok je lahko zainteresiran za gradnjo stvari z Lego kockami, a se mu pove, da to vodi v umazana dela z rokami, ali pa je glasbeno nadarjen in je tako očaran s komponiranjem glasbe, da drugih aktivnosti sploh ne vidi, a se ga kar naprej opominja, da izvajalci nimajo tako dobrega življenjskega stila kot profesionalci v belih haljah. Na kratko, mladostnikova odločitev v glavnem ne bazira na njegovih nagnjenjih.

V 3. zgoščenosti se duhovne odločitve, ki jih je potrebno sprejeti, najhitreje skristalizirajo, če niso dovoljeni nobeni zunanji vplivi. Zavedanje o izidu med inkarnacijami, v katerih se učite, upočasni proces, saj so intelektualne odločitve, ki jih sprejmete, lahko v nasprotju s čustvenimi in moralnimi nagnjenji, zato lahko pride do nazadovanja ali omahovanja. V primerih, ko se entitetam v 3. zgoščenosti pove izid njihovih odločitev, se praktično vsi razglasijo za uslužnostno usmerjene, čeprav dejansko še vedno nihajo med usmeritvama in se še niso odločili. Pojavi se hinavstvo, kjer se sebično orientirani cilji maskirajo in ko entiteta ne more več sama sebi zanikati, da se ukvarja s sebičnimi cilji, lahko opusti ves trud samopremagovanja. Če se tega ne zavedajo, so entitete same s sabo bolj poštene, pretehtajo rezultate svojih aktivnosti in bolj odprto razmišljajo, kaj čutijo ob tem, lažje poskušajo več alternativ in v glavnem nadaljujejo s trenutno zadevo bolj pristno.

Med Preobrazbo le redke entitete zaključijo svojo lekcijo v 3. zgoščenosti saj so pod pritiskom hitrega spreminjanja razmer. Nekatere entitete, ki se nagibajo k uslužnostni usmeritvi zgrabijo priložnosti, ki jim omogočajo, da več pomagajo. Mnoge entitete, ki se nagibajo k sebični usmeritvi izvršujejo svojo izbiro brez oklevanja in prakticirajo življenje, ki jih čaka: življenje, kjer plen dobi najmočnejši. Entitete, ki se inkarnirajo neodločene, skoraj vedno ostanejo v takšnem stanju, saj povečana polarizacija sveta okoli njih bolj škoduje kot pripomore pri odločitvi.

Torej, smisel življenja v 3. zgoščenosti je, da določite svojo duhovno usmerjenost, kar vam zdaj, ko smo že globoko v Preobrazbi, lahko povemo.