osrednja stran

ZetaTalk: Pospešitev v letu 2002

V začetku leta 1995, ko se je v okviru ISCNI začela debata o prihajajoči menjavi polov, je bila v ospredju debate sama menjava polov in nova geografija po njej. Tako kot ljudje, ki odhajajo na morje mislijo na plažo in kaj bodo oblekli, ne pa na utrujajočo pot in morebitno predrto kolo na poti. Kot smo že omenili, teden, ko pride do ustavitve vrtenja in menjave polov, ne pride nepričakovano, vendar je nekaj znamenj, ki jih do sedaj še nismo podrobneje omenili. Katera znamenja so to?

Premiki tektonskih plošč
Napovedali smo že povečevanje potresne aktivnosti pred samo menjavo polov in ta napoved vključuje sedanji čas, leto pred menjavo polov. Tektonske plošče, ki so podvržene vedno večjim pritiskom, pa se na te pritiske ne bodo več odzivale samo s povečano aktivnostjo, tresenjem in premiki vzdolž tektonskih prelomov, pač pa se bodo ti pritiski vedno bolj čutili tudi v notranjosti plošč. Kot ste lahko zasledili v novicah, se je v okolici Karibov pojavila črna voda, ki smo jo razložili kot umazanijo, ki se je sprostila izpod prekrivajočih se skladov na dnu morja, ki jih je razmaknila potresna aktivnost. Kmalu za tem je na Floridi zaradi zvitih tračnic iztiril vlak. Zakaj so se tračnice zvile? Zaradi večjih pritiskov v notranjosti plošč, se tla med potresi ne samo tresejo, pač pa vedno pogosteje tudi deformirajo in to ne bo edini primer iztirjenega vlaka iz tega razloga. V majhnem obsegu lahko pride celo do dvigovanja gorovij, ali upadanja posameznih področij. Znotraj vseh tektonskih plošč so področja, kjer skalnate plasti niso trdne, ampak krhke in ko se lomijo se na površju lahko zgodi marsikaj, od dvigovanja, do upadanja, vključno s spreminjanjem višine vodnih gladin.
 
Podirajoča se mesta
Deformacije površja se bodo poznale tudi na zemljiščih, ki jih zasedajo mesta. Ob zagotovilih svojih voditeljev, prebivalci mest mislijo, da živijo na varnem, da so plinske napeljave dobro zaprte, vodne napeljave nepropustne in elektrika dobro izolirana in da je vse v najlepšem redu. Dejstvo pa je, da najšibkejši člen v verigi popušča in to člen, ki ga mestni arhitekti niso predvideli. Tako plinska kot vodovodna napeljava se lahko pod pritiski lomi in poškoduje in pride do uhajanj. Če združite plin, vodo in elektriko, kaj dobite? Če se pod zgradbami, kjer je ogromno napeljave, zaradi tektonskih premikov naredijo luknje, se bodo le-te podrle, uhajanje plina pa lahko povzroži eksplozije, ki ne bodo omejene le na zgradbo ali dve, temveč v najslabšem primeru na širše področje celotnega mesta. Teoretično lahko katera od teh katastrof zasenči tragedijo WTC.
 
Vremenske skrajnosti
Vremenske nepravilnosti se bodo nadaljevale na način, kot ga opisujemo že od leta 1995, s povečanimi nihanji in skrajnostmi. Ker narava s povečano atmosfersko aktivnostjo in oceanskimi tokovi izravnava nepravilnosti, ne bo prihajalo do izrazitih temperaturnih skrajnosti, pač pa bo v vedno večji meri prihajalo do ekstremnih sprememb, ki jih že poznate - nenadni obrati iz toplega v hladno, nenadne, za letni čas neprimerne otoplitve, in podobno. Tem vremenskim skrajnostim bodo sledili izpadi pridelka in težave pri oskrbi s hrano. Poleg običajno zaznanih, se pogosteje pojavljajo tudi druge atmosferske motnje, ki jih opažajo piloti - vedno več je t.i. mikro-sunkov, ki lahko povzročajo tudi strmoglavljenja letal. Vremenske skrajnosti pomenijo toplejše zračne mase, nenadne vdore hladnega zraka in nepričakovane vetrove, ki izravnavajo zračne mase. Poleg teh problemov letala za navigacijo uporabljajo satelite, ki bodo občasno odpovedali, ali se ravnajo po magnetnih kompasih, ki bodo vedno pogosteje dajali napačne rezultate.
 
Ekonomski polom
Kot smo že napovedali, bodo po vsem svetu podjetja prihajala v položaj, ko se bodo morala skrčiti ali zapreti svojo dejavnost, kar bo vplivalo na ekonomijo, ki bo v korakih drsela k polomu. Ko se proces enkrat začne, bo prišlo do domino efekta, ki bo povzročil hiter polom trga in bank. Javnost, ki je videla, kako hitro se je podrl sistem v Argentini, je vedno bolj v dvomih, kljub donečim besedam, ki se uporabljajo pri opisovanju borznih trgov po svetu. Ljudje, vedoč, da bo javnost zadnja izvedela o prihajajočem kolapsu, vedno bolj razmišljajo o svojem preživetju, ne čakajoč, da jih njihovi voditelji "pokopljejo". Zato bodo ljudje vse bolj prehajali na menjalno ekonomijo, celo v državah, kjer se bo zdelo, da je monetarni sistem še trden in stabilen. Koliko Enron-ov bomo še videli? Verjetno še ducate, mnoge s precej hujšimi posledicami. Predvidevamo, da bo do splošnega zloma prišlo, ko bodo delnice padle na četrino sedanje vrednosti, težko pa je predvideti, kdaj, saj je sistem že sedaj na majavih nogah in se lahko poruši ob kombinaciji takšnih ali drugačnih vzrokov.
 
Porast bolezni
Omenili smo že porast različnih bolezni, tako s strani znanih, kot tudi novih, povzročiteljev in ko pride do tega, so ljudje začudeni. Vendar obstaja dejstvo, da zdravniki večino časa ugibajo in so to počeli tudi do sedaj, vendar se tega ne zavedate, saj ste navajeni, da vas obisk pri zdravniku vodi k ozdravitvi. Pošteni zdravniki priznavajo, da večino časa ugibajo, poskušajo in vsakršna zagotovila so laži, s katerimi od pacientov vnaprej izdirajo denar. Sedaj, ko se pojavljajo nove bolezni, ali že znane bolezni na novih področjih, je javnost osupla, vendar je to dejansko le status quo. V letu, ki sledi, bodo ti pojavi vedno pogosteje prisotni v novicah.