osrednja stran

ZetaTalk: Lekcija usmerjenosti

Glede namena lekcije v 3. zgoščenosti, da določite svojo usmeritev, ali sebično ali uslužnostno. To se sicer zdi bolj izbira kot lekcija, a je dejansko prva lekcija, skozi katero mora entiteta. Brez tega, da se odloči, oziroma nauči to lekcijo, entiteta ne more napredovati na poti znanja in rasti. Zakaj je tako?

Stopite v nižje razrede osnovne šole in poglejte, kaj se zgodi, ko učitelj za hip zapusti razred. Kaos. Ravno tako entitete v 3. zgoščenosti porabijo večino časa za jezo in pričkanje. Višja izobrazba sledi samo v primeru, da pride do ene od sledečih situacij. Pravila lahko postanejo neznosno stroga, tako da se vsakega učenca, ki se želi povzpeti ali spregovoriti pretepe. To je rešitev, ki jo tisti v sebični usmerjenosti vsiljujejo svojim podrejenim. Druga rešitev je, da se učence loči, tako da so tisti, ki se želijo učiti, namesto da se borijo za prevzem kontrole od učitelja, skupina zase. To je pristop, ki se izvaja med Preobrazbo, ko se entitete v uslužnostni usmeritvi, katerih cilj je učenje in ne borba za oblast, ločijo od tistih, ki niso zadovoljni, dokler nimajo drugih pod popolno kontrolo.