ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Crop Adjustments

זטא טוק: הסתגלויות לגידולים     

במידה מאוד רבה, הסתגלות לכישלון ביבול תלויה באישיות של האדם הפרטי הנאלץ לעבור זאת. אנחנו נהיה יותר ספציפיים.

לאחר התהפוכות המשק החי ימות בשל היעדר האכלה או כי ייאכל. זרעים הנזרעים לא יצליחו להתפתח יפה לאחר הנביטה בשל היעדר בקרני שמש והגשמים המופרזים המרטיבים כהוגן. הידרפוניקים ורוב חקלאות משק החי היעיל עם חלבונים, מיכלי דגים ואגמים, ימצאו את עצמם לא רק מתקיימים אלא מתקיימים היטב. סידורים שכאלו דורשים תאורה ביתית. הידרופוניקים יכולים לגדול מסביב לשעון ודגים אוכלים גם את התוצרת הזאת או צמחי-ים שניזונים משפכי הביוב של הקהילה, אבל הבסיס של שרשרת המזון הזאת היא הצמחייה ההידרופוניקית. עבור צמחים, האור פירושו חיים, שבלעדיו הצמחים מתים. גידול שכזה בתוך מבנה לפני התהפוכות, לא צריך להסתמך על תאורה מהשמש או משאר מקורות מועילים. כולם בעיקרם מסתיימים במשך העשורים שמיד לאחר התהפוכות. עוצמה עבור תאורה בתוך מבנה צריכה להסתמך על רוח מנוצלת, מפלי מים או כל דבר אחר כמו ייצור אוטומטי שיכול להיות חשוב לאחר התהפוכות.

דברי מזון שיכולים לגדול בלי אור מלאכותי ויתפתחו יפה באור אפלולי המסופק ע"י השמש הם פטריות, שלשולים ומגוון חרקים שניזונים מתאים מתים. לאחר התהפוכות יהיו חרקים בשפע, מפני שתאים מתים של צמחים ובעלי חיים גם יחד יהיו בכל מקום. ניתן לראות את המגמה הזאת גם בתור יתרון, סלידה מהרעיון שיכול להופיע אצל בני האדם שמעולם לא אכלו חרקים. זחל, הגדל ברקבובית, יכול להפוך למרק צח ושומני, לפשטידות או לאומלטים ע"י טבחים מיומנים. אלו שאוכלים את המזון לעולם לא ינחשו כי הבסיס שלו אינו שמנת, חלב וביצים. אותם אנשים שלא מתכוננים, הם ימצאו את עצמם אוכלים חרקים בכל אופן, מפני שארוחות ממה שהם יכולים לתפוס או למצוא צומח יהיה בכמות מועטה ורחוק זה מזה.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם