Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Újidő >
< 30 >
2003. február
-
longint

ZetaTalk: Csoportrend
Megjegyzés: a 2003. január 25-i élő ZetaTalk IRC chat alatt íródott


A másokat-szolgáló közösségek, és az ő kölcsönhatásaik egy olyasmi, amit mi már leírtunk próbálva egy felfogást adni az embereknek. Leírtuk például, hogyan működünk "pénz nélkül" az e című írásban, törődéssel és kommunikációval váltva fel a pénzügyi tranzakciókat. Emberek, zavarban lévén, hogy ki és mi a másokat-szolgáló, sok embert és tettet annak feltételeznek, amikor az nem is az. Egy példa lehetne egy hiú személy, aki sok időt áldoz a kinézetére, és aggasztja, hogyha mosdatlan vagy kócos. Ez másokat-szolgáló vagy önmagát-szolgáló? Attól függ. Ha adott egy választási lehetőség egy kötelesség betöltésére, az én kellemetlen helyzetbe hozásával mások segítéséért, akiknek szükségük van arra a segítségre, a másokat-szolgáló hiú személy megmutatná a színeit. Ha az önmagát-szolgálni felé hajlik, vagy eldöntetlen, ez a személy lehetséges, hogy hátat fordít a szükséget szenvedőknek, hogy csinos maradjon, vagy vacillál. Ezért, a hiúság, vagy a lustaság, vagy a vitatkozós hajlam, vagy a harciasság, vagy az intellektuális megfutamodások, vagy egy felhalmozási hajlam, vagy egy hajlam, hogy lelépjenek, amikor a dolgok húzóssá válnak, ezek közül önmagában véve egyik sem fosztja meg az entitást attól, hogy a másokat-szolgálók magatartásának részese legyen.

A másokat-szolgáló személyt látni kell egy olyan szituációban, amikor döntenie kell, vagy véleményt változtatnia, hogy segítsen másokat, vagy ne. Kijelentettük, hogy a tetteknek nagyobb jelentőségük van, mint a szavaknak, hogy szavak nem utalnak orientációra, hanem csak az, hogy mit tesz a személy, amikor konfliktus támad. Ezek a konfliktus-szituációk olyanok kell legyenek, ahol a személy potenciálisan veszít saját magára nézve, elveszíti az életét, vagyontárgyait, a pozícióját, az egészségét, miegyebet. Ekkor van az, hogy meglátod a személy természetét, mikor így próbára lesz téve.

Valakit lehet, hogy lustának tekintenek, ám ez végeredményben csak egy véleménykülönbség arra nézve, hogy minek kell elvégezve lenni. Muszáj a háznak olyan nagyon tisztának lenni, a fűnek lenyírva lenni, az autónak lemosva lenni, vagy az élet ugyanúgy mehet tovább e feladatok elvégzése nélkül is? Valakit lehet, hogy zárkózottnak tekintenek, előnyben részesítve, hogy elszigetelje magát ahelyett, hogy folytonos trécselésekbe folyjon bele, azonban annak a jele ez, hogy ő nem másokat-szolgáló? Amennyiben olyan helyzet adódnék, hogy a kommunikációra és interakcióra szükség van, annak érdekében, hogy megmentsék a csoportot a bajtól, a zárkózott és hallgatag egyénből hirtelen egy locsi-fecsi lesz! Ezért hát nem lehetséges embereknek, akik általában igenis eldöntetlenek, útmutatásokat adni annak megítélésére, hogy ki másokat-szolgáló vagy ki nem, sem effélét tanácsolni társadalmi szerkezetre vonatkozóan egy túlélő csoport esetére, akiket az ember úgy remél, hogy alapvetően másokat-szolgálók lesznek. Ezek a dolgok egy-kettőre le fognak tisztázódni, amikor az eltolódás megtörténik, az emberek igaz színeinek megnyilvánulásaival, gyakran egy megrázkódtatásként azok számára, akik mást feltételeztek. Csak várjatok, és meg fogjátok látni, és legyetek felkészülve, hogy változtassatok, ha kell, ott akkor.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com