Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Világok >
< 36 >
1995 júliusa előtt
1995. 09.; 2002. 02.
longint

ZetaTalk: Nagy Piramisok


Az emberek Egyiptom piramisairól és a Dél- és Közép-Amerikában található hasonló építményekről elmélkednek, és elcsodálkoznak, hogyan voltak képesek a korabeli emberek akkora köveket megemelni és megmozgatni. Persze, hogy nem voltak képesek. Az ehhez szükséges szerkezetek még ma is tekintélyesek lennének egészen a megvalósíthatatlanság pontjáig. A válasz természetesen az, hogy nem a régi emberek építették ezeket a struktúrákat. A fenség kedvéért, a korai emberek odamentek a masszív struktúrákhoz, mint amilyenek a hegytetők, hegyi szirtek vagy mély szakadékok. Az erő-isteneik a szél - a tornádók és hurrikánok képében -, és a földrengések voltak, melyek időnként nagy sziklatömböket mozgattak meg és átrendezték a tájképet. Mit tehettek hát a látogatók, ha benyomást akartak kelteni ezeken a befolyásolható vadembereken? Nagy sziklatömböket mozgattak meg. A számos piramis, amiket világszerte megkonstruáltak, több volt, mint csupán kilátó-állomás, és bár stabil pontot kínáltak a csillagnézésre, inkább olyan szerepük volt, mint zászlót eregetni a Föld vidékeire. Egy bejelentés. Itt vagyok. Letelepedtem itt. Innen engem nem lehet elmozdítani vagy eltávolítani.

Ez nem volt egy erőfeszítés ezeknek a humanoidoknak, ebben az időben, mivel megalkudtak az önmagukat-szolgáló idegenekkel, akiknek voltak levitációs képességeik, és a köveket ezek mozgatták nekik. A piramisok építéséhez használatos köveket transzportálták, és levitáció használatakor a távolságnak nemigen van jelentősége. Egy bányából termelték ki őket, tömbökben, majd elmozgatták őket a föld körül. A hangsúly inkább a kő minőségén és a kifejtés egyszerűségén volt, mint a közelségen. Ezek az idegenek, akik a piramisok felhúzásában segédkeztek a humanoidoknak, még ma is befolyásolják őket, és ez az, amiért az ő kultúrájuk még nem kész az Átalakulásra úgy, mint a Föld, hanem késni fog. Sok önmagát-szolgáló hatás érte őket, és a magukhoz térésük most is tart, a reinkarnálódó lelkeik többsége még most is ennek a létnek az árnyoldalait tanulgatja. Nagy árat fizettek ezekért a szolgálatokért, és még most is az ebből való kiúton dolgoznak. Sokan fejlesztettek ki közülük erős önmagát-szolgáló orientációt ebben az időben, és súlyosan és hosszú távú módon befolyásolták a kultúrájukat. Hogy miként néztek ki ezek az önmagukat-szolgáló idegenek, arra elegendő mítosz és legenda van, mint a indiai könyvek, a Védák. Széles terjedelmű külső megjelenési formák, és viselkedések.

Mindazonáltal, a Nagy Piramisok elsősorban mint Navigációs eszközök épültek. Mi itt a 12. bolygó lakosairól beszélünk, akik a múltban a Földet látogatták egészen odáig, hogy korlátozott tartózkodási helyet vettek fel itt. Amíg többé már nincs rá lehetőségük, hogy hasonló módon szabadon idelátogassanak - lévén, hogy karanténban vannak ebből a szempontból -, a múltban megvolt erre a lehetőségük. Miért volt szükséges ekkora nagy építményeket emelni csillagközi navigációs iránymutatókként? Azért, mert ott, azon a helyszínen, bármely csillagászati eszköz a futóhomoknak lenne kitéve. A Nagy Piramisok a roppant méretüknél és tömegüknél fogva, biztosítják a stabilitást. Mindez csak azért, hogy meglássanak egy beérkező üstököst, amely minden alkalommal egy szabályos alapon jelenik meg, és amely már hetekkel ha nem hónapokkal előre látható? A Nagy Piramisokat nem pusztán egy érkező üstökös megtekintésére használták, mivel az elsődleges céljuk egy irányítórendszerként való működés volt a 12. bolygó számkivetett lakosainak rakétakilövései számára, hogy elérhessék otthon-bolygójukat. Ez precíziót igényelt - minthogy az ő rakétáik sem voltak bonyolultabbak, mint azok, amelyek manapság az embert szokták az űrbe repíteni -, és amint kijutottak az űrbe, egyszerűen csak siklottak addig, amíg el nem érték gravitációs hatását a víz-bolygónak, melynek hűségükkel adóztak.

Nem tartottak ki a Földön a 12. bolygó egyik feltűnésétől a másikig. Számos generáció múlt el, a csillagokban való olvasás ismeretei, és hogy mit vár tőlük a 12. bolygó királysága, apáról fiúra szálltak. Bizonyos lelkiismeretes szülők, megöregedve és biztosan meghalva, mielőtt a leszármazottaik visszatérhettek volna az otthon bolygóra, ahol királyi címük volt, építettek egy navigációs rendszert, amely sziklaszilárd és biztos volt - az Óriás Piramisokat. Lehetséges volna, hogy a piramisok iránymutatóként működjenek az óriás üstökös, a 12. bolygó közelgő újra-feltűnésénél is? Sok póluseltolódás történt azóta, hogy megépültek, és a Föld kérge minden alkalommal újabb és újabb pozíciókba csúszkált át. Újra kellene kalibrálni a pontokat, amelyek semmi esetre sem konvergálnának ahhoz a ponthoz, ahol az óriás üstökös újra-belép a Naprendszerbe. Legendák szerint az Óriás Piramisok eredetileg az Orion csillagkép közelébe mutattak, és ezek a legendák az eredetük igazságát hozták magukkal. Bár ez az eredeti konvergencia pontja - a hely, ahol az óriás üstökös először beúszik a képbe -, az óriás piramisok többé már nem használhatók iránymutatóként ebben a tekintetben.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com