Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Világok >
< 34 >
1995. augusztus
1995. szeptember
longint

ZetaTalk: Földalatti élet


Az emberek nincsenek egyedül a Földön intelligens fajként. Míg bolygónként csak egy intelligens faj fejlődik ki a 3. denzitású létre, a Földnek van néhány áttelepítettje. Ti megszoktátok a Bigfootot, aki a felszínen él, és a Fekete embereket, ők áttelepítettek, akik a föld alatt élnek, humanoid csoportok, és a 3. denzitásban vannak, mint az emberek. Kevéssé ismert, hogy egy hüllő faj is él a föld alatt, a barlangokban és vízcsatornákban, melyek a természetben fordulnak elő. Ezt a hüllő fajt, ha az emberek látnák, nem ismernék fel intelligens fajnak, mivel nem mutatják a civilizáltság semmi jelét. Van technológiájuk, vannak építményeik, számítógépeik? Igen és nem. Bár az IQ-juk kevesebb az emberekénél, és nem annyira ügyesek, és nem is egyenesedtek fel, mégis tudnak környezetükben manipulálni. Társadalmilag, a 3. denzitású létük nem nagyon különbözik az emberekétől. Mindketten törődnek egymással és gyilkolják is egymást. Nem fogunk utalni az alakjukra, sem otthonaik helyére, mivel sebezhetőek lennének, ha az emberek vadászni indulnának rájuk, sportból, és ezek a dolgok biztosan az önmagát-szolgálni orientáció felé hajlóak lennének.

Ezek a Földre áttelepítettek olyan világokból érkeztek, melyek többé nem voltak képesek a 3. denzitású létükben támogatni őket. Ott, felszíni életet éltek. Mindkét földalatti áttelepített az után érkezett, hogy az ember tekintélyes genetikai tervezésen ment keresztül, de még mielőtt civilizálttá vált volna, ahogy ti mondanátok. Megértették a helyzetet, hogy jelentős idő áll rendelkezésükre, hogy meghonosodjanak, mielőtt az ember, az erőszakos természetével, felfedezné őket.

A fekete emberek egy másodlagos intelligens faj voltak a származási bolygójukon, az elsődleges faj már keresztülment egy Aratáson vagy Átalakuláson a 4. denzitásba. Mint a legtöbb Átalakulásnál, az átalakuló intelligens faj a 4. denzitású lét támogatására evolvál át, és nem áll tovább rendelkezésre a 3. denzitású lét számára. Az Átalakulás után elegendő növény és állatvilág maradt a 3. denzitásban ezen a bolygón, hogy az még egy intelligens faj fejlődését támogassa. Mivel e naprendszerben a nap zöme részlegesen a 4. denzitásba vándorolt, sokkal sápadtabb volt e második fejlődési ciklus számára. Ezért van az, hogy a fekete emberek nem viselik el az életet a felszínen. Hozzászoktak a halovány fényhez. A fekete embereket és az embereket semmi nem kapcsolja össze, kivéve, hogy mindkettő humanoid. A fekete emberek valójában nem is összeférhetők az emberrel biológiailag olyan mértékben, hogy utódlás lehetséges lenne, egy olyan helyzet, mint a 12. bolygóról jött humanoid látogatókkal történt. A hüllő faj egy víz-bolygón fejlődött ki. Ők szintén szenvedtek egy haldokló naptól, és hozzászoktak a hideg, sötét körülményekhez, mielőtt át lettek volna telepítve.

Minden intelligens faj a saját időciklusában van, a 3. denzitás alatt, az Aratás periodikusan történik, szabályos időközönként. Ha a Földetek nem lenne beütemezve, hogy 4. denzitású létezés otthonává váljon, egy Átalakulással, amely a Földet lényegében egy halott bolygóként hagyja a 3. denzitásban, folytatólagos emberi létezés a 3. denzitásban lehetséges lenne, például. A két földalatti áttelepített esetében, az ő ciklusaik időzítése nem egyezik meg a Homo Sapiens ciklusáéval. Közeli, de némiképp elmarad mögötte. Mindkét átültetett fajnak volt számos Aratása, ahogy a Homo Sapiensnek is, és ahogy a Homo Sapinsnek, számukra is ez az Aratás lesz az utolsó. Azok az inkarnálódott entitások, akik nem fejezték be a 3. denzitású spirituális leckéjüket - hogy meghatározzák spirituális orientációjukat -, máshová fognak inkarnálódni egy újabb fizikai formába. Áttelepítés nem fog történni.

Van-e valami igazság a történetekben a mesés földalatti városokról, és mérföldes alagutakról, melyek átívelnek a kontinenseken? Nagyon kevés. Ezek a történetek mesés alagútrendszerekről csalások, amelyeket arra találtak ki, hogy letörjék a kíváncsiságot a földalatti bunkerekkel és alagutakkal kapcsolatban, amiknek építésébe néhány kormány, beleértve a Egyesült Államokat, belekezdett. Földalatti építmények? Nos, lehet hogy ezeket az egyik vagy másik idegen csoport alkotta, de semiképpen sem az önök kormánya. Ha ezek a mesebeli alagútrendszerek olyan valósak, miért nem vitték el a médiát vagy a nyilvánosságot, ami azt illeti, egy körútra?

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com