Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Látogatások >
< 13 >
1995 júliusa előtt
1996. május
longint

ZetaTalk: Mediálisan közvetített üzenetek


A "channeling" egy olyan tevékenység, amely magában foglalja egy emberi test időleges birtoklását egy üzenet közvetítése érdekében. Az üzenet sokféle formában lehet - tánc, zene, próza vagy kijelentések. A legtöbb közvetítői közeg - az emberek, akik megengedik testük ideiglenes használatba vételét - tud róla, amikor ez megtörténik, és így van ezzel a megcélzott hallgatóság is. A közvetített üzenet különbözik attól, amit az ember - aki a legtöbb esetben valamilyen módon ismert a hallgatóságnak - adott volna elő. A legtöbb channelinget szavak előidézéséért teszik, amelyeknek hatása széleskörű lehet, és amelyek sok nyelvre lefordíthatók, és több ízben megoszthatók. A mediálisan közvetített tánc rövid és mulandó, a prózának pedig kisebb közönségre van hatása általában, mint az írott szavaknak. A channeled zene szintén némileg behatárolt, mivel a zene nagyrabecsülése kultúránként változik. Ennek következtében a mediálisan közvetített információ leggyakoribb formája írott szó.

A legtöbb médium tökéletlenül van összehangolva az entitással, akit a vezetői ülésbe helyez. Olyan egyszerű dolgok, mint egy szorulás vagy fejfájás, zavarólag hathatnak. A leghatározottabban, az emberi médium saját fix elképzelései zavarhatnak, olyan biztosan, mint ahogy egy lezárt kormánykerék az autót körbe-körbe haladásra kényszeríti. Ha a médium vak, a közvetíteni próbáló entitás nem fogja látni, hogy mit írnak le, mivel az entitás a médium elméjével van összeköttetésben. Ha az entitás egy fogalmat továbbít, és a médium elméjében lévő kerékvágások következtében ez a fogalom bukfencet vet, és más jelenik meg, mint amit az entitás szándékozott, akkor a közvetített üzenet el lesz torzítva. Ez az, amiért mi gyakran javasoljuk, hogy a mediálisan közvetített munkákat majdhogynem úgy kell olvasni, mint a lírát, a mögöttes tartalomért, és nem elakadni némely részleten, ami kívül esni látszik a szinkronon. Ily módon a kis ellentmondások lemorzsolódnak, és az összefüggések tömegei az egyes igaz médiumitások között alátámasztják egymást, és ilyen módon igazság és értelem bontakozik ki.

A legtöbb mediálisan közvetített munka eredete misztérium az emberi médiumok számára, akik olykor ragaszkodnak egy névhez, mivel másként kényelmetlenül éreznék magukat. A médiumot arra kérik, magyarázza el, hogy ki közölte az üzeneteket, és nincs válasza - ismeretlen, úgy tűnik. Az emberi társadalomban a személyazonosítás kudarca gyanús, és az üzenetet hazugságnak valószínűsítik. A channeled művek a legtöbb esetben csoportos próbálkozások, sok hang szólal meg egyként, és ahogy elmagyaráztuk, a nevek a másokat-szolgálni magasabb denzitásaiban semmitmondóak, és egyszerűen nem használatosak. Ezeknek az entitásoknak, vagy fluktuáló csoportjaiknak, nincsenek neveik. Még akkor sem, ha valaki kitalált nekik, hogy megfeleljen a hallgatóság elvárásainak, mivel ennek nincs jelentősége. A csoport egy pillanatban lehetséges hogy egyazon csillagképből származó entitásokból áll, de ezek az idővel migrálhatnak, hogy egy másik konstellációból valók túlsúlyba kerülnek, és aztán a legtöbb konstelláció egyszerűen ismeretlen az embereknek ezidőtájt.

Az egyetlen jogos kérdés a forrásra vonatkozóan annak orientációja, önmagát-szolgáló vagy másokat-szolgáló, vagy esetleg a kettő keveréke, ha az emberi médium mindkettejüknek leadta a Hívást. Ez az, ami befolyásolja az üzenetet, és az üzenet az, ami számít!

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com