Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Átalakulás >
< 62 >
1997. február
-
longint

ZetaTalk: Jövőbeli póluseltolódások


Amint elmondtuk, a 12. bolygó nem fog a 4. denzitásba mozdulni, amikor a Föld átmozdul, minthogy az ott élő humanoidok számára még nem esedékes az Átalakulás egy darabig. A Föld viszont most van a transzformatív időszakában, bár a tényleges átváltás a fizikai 4. denzitásba még jó néhány évtizedig nem fog bekövetkezni. Hanem mi fog történni akkor, amikor a 12. bolygóbéli humanoidok már készen állnak majd az aratásra? Akkor a bolygójuk a fizikai 4. denzitásba mozdul-e majd át, és nem fogja-e ez visszaállítani a periodikus póluseltolódásokat, amelyeket a Föld ma tapasztal? Csakugyan ez lenne a helyzet, ha a 12. bolygó átmozdítása be lenne tervezve, csakhogy nem minden életet hordozó bolygóból lesz entitások 4. denzitású spirituális létének otthona. Néhányuk tartósan megmarad 3. denzitású entitások otthonául, entitásokat képezve a spirituális élet első lépésében.

Aratások történnek időszakonként 3. denzitású világokban, éspedig Átalakulás nélkül. Átalakulás csak akkor történik, ha a fizikai világ arra van szánva, hogy a fizikai 4. denzitásban élő entitások otthonává váljon. Az Átalakulás így magában foglalja egy szavazását a jelenlegi honos entitásoknak, akik az adott bolygón képződtek, a saját orientációjukra vonatkozólag. Mihelyst a szavazás eredménye megszületik - mint ahogy az a Föld esetében volt nem sokkal az évszázad közepét megelőzően, úgy 50 évvel ezelőtt -, a jövőbeli 4. denzitású bolygó orientációja megállapítódik. A Föld esetében - ahogy azt elmondtuk - ezt a jövőbeli orientáció másokat-szolgálónak lett megállapítva. A Föld számára ezt azt jelenti, hogy másokat-szolgáló entitások reinkarnálódnak a jelen időben.

Az aratás egy 3. denzitású világban érett másokat-szolgáló és önmagukat-szolgáló entitások eltávolítását eredményezi, az életforma fizikai halála után, amelybe a jelenlegi inkarnációjuk történt, egy másik világba, egy szellemileg és fizikailag egyaránt 4. denzitású világba. Ennek következtében, a jövőbeli Föld befogadója lesz sok, más világokból származó entitásnak, akik megértek a másokkal ill. önmagukkal való foglalkozás legalább 50-50%-os arányáig. Ezek az entitások abban a hibrid életformában fognak megtestesülni, amelyet mi hozunk létre. Néhányan ezek közül az entitások közül elképzelhetőleg lehetnek majd a 12. bolygóról, a korábbi óriás humanoidok arról a bolygóról, amely a Földet pusztította időszakonként a Naprendszeren való keresztülhaladása során. A 12. bolygó továbbra is 3. denzitási létű bolygó marad, entitásokat képezve az óriás humanoidokban, akik mint a bolygó honos faja lettek oda beoltva.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com