Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Átalakulás >
< 36 >
1996. február
-
longint

ZetaTalk: Átalakulási tevékenységek


Az emberek tudatában vannak, hogy a Földjüket jelenleg nagy számmal látogatják idegenek, minthogy a Föld Átalakulása most van. Mit csinálnak ezek az idegenek, és ki mit csinál? Az idegen látogatók többet tesznek a Hívások megválaszolásánál és egy genetikai tervezési projekt levezénylésénél - asszisztálnak a szellemileg a másokat-szolgálni orientációban működő embereknek az ő átalakulási tevékenységeikben. A Föld jövője az emberek kezében van, a jelen pillanatban, és semmi sem vihető végbe hacsak nem emberek kezei által történik, egy ember Hívása leadásának eredményeként, félrelépése következtében, vagy engedélyadása folytán egy másik ember felé, hogy egy tevékenység megtörténhessen. Ezt észben tartva, mik ezek a tevékenységek?

Amit az emberek a változás folyamatának vélelmeznek, az emberi társadalmon történt megfigyeléseikre alapozva, egyáltalán nem az, ami történik. Az emberi társadalomban, a változás elsősorban egy felülről lefelé módon jön, rendeletekből vagy törvényekből, és másodsorban akkor, ha külső befolyások, amelyek észrevehetőek - mint időjárási változások, vagy nyilatkozatok, vagy háború, vagy betegség pusztításai -, változást kényszerítenek ki. Az emberi kezek által kikovácsolt változások a Föld Átalakulásának idején sem nem rendeletek, sem nem mindenki által észrevehető dolgok - rejtettek és emberek közötti együttműködés eredményei. Amikor szemmel látható módon csöndes forradalmak játszódnak le az emberi társadalomban, ezek valójában rendeleteknek bizonyulnak a közelebbi vizsgálat során, a hadvezér a hegyek között, terrorista tevékenységeket vezényelve egy vezetés ellen, amelyet meg kíván dönteni, a bandavezér a bűnszövetkezetben, a többieket olyan tettekre sarkallva, amely az alárendelteknek lesz kiosztva, megbízatásokként.

A csöndes forradalom, ami az Átalakulás, más, mivel itt nincs egyedüli vezető, sem bandavezéreknek egy szövetkezése, nincsenek megbízatások vagy rendeletek, hanem inkább minden, a másokat-szolgálni orientációban működő ember maga választja ki a szerepét, és a saját belátása szerint tevékenykedik.

Ezeket a tevékenységeket képezhetik olyan kisebbrendű dolgok, mint hírek közlése, hitelesebben, vagy az erőfeszítések koordinálása, ahol valakinek a szükségei egy másik valaki felajánlásával találkoznak. Van úgy, hogy egy fáradozás heroikus, az élet feláldozásával jár, hogy felhívja a figyelmet egy igazságtalanságra, és a nehezen megkeresett megmentés csöndes ajándéka vagy az illetőnek egy ügyért áldozott ideje pedig személyesen nem jutalmazódik meg. Egyre inkább, az Átalakulási aktivitások egynél több személyt foglalnak magukban, embereknek egy-egy csoportját, akik megtalálták egymást, gyakran idegenektől kért segítségnek köszönhetően. Hová nézzek, hová menjek, kivel találkozhatok ott, és hogyan kezdődhetnek bemutatkozások - teszik fel a kérdéseket a kontakták. Minthogy ők leadták a Hívást, mi a másokat-szolgáló orientációból segítünk, információkat adva, sőt még bemutatkozásokat is megszervezve a színfalak mögött csoportos látogatások során, hogy így később azok, akik találkozni kívánnak egymással, ne idegenekként érezzék magukat.

Ezek a tevékenységek növekvőben vannak az emberek között, és következésképpen a másokat-szolgáló idegenek számára alig akad egy szabad pillanat. Minden jelenleg a Földet látogató másokat-szolgáló idegen - függetlenül attól, hogy milyen életforma - igénybe van véve ezekben a tevékenységekben. Ezért, kontakták lehet, hogy egymással megbeszélésben találják magukat látogatások során, és egy intelligens faj, amely egy poliphoz vagy egy sündisznóhoz hasonlít, koordinálja ezeket a tevékenységeket. Mindamellett, amikor csak lehetséges, a szemtől-szembe találkozásokat humanoidok végzik, hogy minimalizálják a szükségét bármiféle alkalmazkodásnak, amelyet az elkötelezett embereknek kellene megtenniük.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com