Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Denzitás >
< 43 >
1997. február
-
longint

ZetaTalk: Lakható világok


Azon tény miatt, hogy entitások magasabb denzitásokból gyakran vezényelnek le látogatásokat fény formában - mivel nekik már nem szükséges egy anyagi test a spirituális növekedésükhöz - mindig zavartság adódik abból, hogy hol élnek ezek az entitások. Nem olyan gyönyörű bolygókon élnek-e esetleg, mint a Szaturnusz? Fény formában lévő entitások nem igényelnek egy otthon-bolygót, és oda igyekeznek gyűlni, ahol kevésbé érett entitások élnek és fejlődnek; lakható világokra, vagy azok közelébe, mivel ezek azok a helyek, ahová érdekeltségük köti őket. Az élet csak ott evolvál, ahol valami DNS-hez hasonló fejlődhet, és táplálkozhat. Ahol a fizikai folyamatok alapvetően robbanékonyak, mint a Napok belsejében, vagy mozdulatlanok, mint a külső, fagyott bolygókon, a DNS jellegű struktúra darabokra szakadna, vagy nem lenne képes növekedni. Milyen gondolkodási folyamatot lenne képes folytatni egyetlen atom?

Lakható világokat a következők képeznek:

  1. Azok, melyeken nem játszódnak le alapvetően robbanásszerű folyamatok, mint a Napokban, vagy nincsenek olyan közelségben ilyen folyamatokhoz, hogy ugyanazon környezetből részesülnének. Néhány hő-, sőt fénytermelő folyamat végbemehet lakható világokban is, és ezek még az élet számára is lehetnek kedvezőek, de a határ ott húzódik, ahol a robbanó folyamat széttépi a DNS szerkezetet, ahelyett, hogy táplálná azt.
  2. Azok, amelyek nincsenek túl messze a fény- és hőtermelő folyamattól, különben atomjaik valósággal megbénulnak. Nagyobb változatosság van az ilyen típusú világokban, mint azt az emberiség jelenleg feltételezi. Amíg egy DNS jellegű szerkezet kialakulhat, és nem pusztítja el semmi, az élet létezik. Mindamellett, mivel a korai denzitások során tanulandó leckék legjobban inkarnációk útján sajátíthatók el, ilyen lassú mozgású világok szegényes iskolaépületek, és ritkán fejlesztenek ki bármely képződő entitást, melyek kudarcot vallanak egy ilyen unalmas környezet "beszikrásításában".
  3. Azok, amelyek nagy túlsúlyban folyadékot tartalmaznak, például vizet, hogy elősegítsék a mobilitást. Az emberiség azt feltételezi, hogy az életnek vízre van szüksége, és nincs messze az igazságtól. Vannak más helyettesítők, mint ahogy a szénnek is vannak alternatívái a kémiai láncokban, melyek DNS típusú szerkezeteket alkotnak, de a szint, hogy bármely komplex létforma fejlődhessen, a mobilitás számára kell, hogy meghatározott legyen.

Ezért

Mindemellett a Naprendszereteken belül jelenleg csak a Föld támogatja az komplex életet, bőséges vízzel és egy olvadt magból származó hővel, és megfelelő mennyiségű napfénnyel egy mérsékelt méretű Napból. A Mars is és a Vénusz is, és korábban számos bolygó a Kisbolygó-övezetben támogatta az életet a múltban. A Kisbolygó-övezetnek vízi bolygói voltak, komplex létformák kialakítására képesek, de darabokra zúzódtak a szemét és a Holdak által, melyek a 12. bolygó periodikus áthaladásának kísérői. A gáz-bolygóknak olyan a kémiai összetételük, amely inkább gátolja, mint segíti a DNS típusú struktúrák felépülését. a 12. bolygónak pedig - mely szintén tagja a Naprendszereteknek - egy nagyon lassú, és nagyon irányított égési folyamata van, amely saját hőjét és saját fényét termeli, ami az óceánok mély szakadékain keresztül bukkan fel, és szétszóródik az atmoszférában, hogy egy diffúz fényforrást képezzen az utazó bolygó körül.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com