Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Hívás >
< 18 >
1995 júliusa előtt
-
longint

ZetaTalk: Az ember végzete


Az emberiség osztályrészét, beleértve a nők elviselt fájdalmát, miközben életet adnak a medencenyílásukhoz képest láthatóan túl nagy fejjel világra jövő csecsemőknek, sok spekuláció övezi. Ezt betudták például Éva szerepének a bűnbeeséskor, az ő büntetéseként. Hasonlóképpen, rengeteg spekuláció lengi körül a betegségek némelyikét, melyektől az emberiség szenved. A leprásokat gyakran kiközösítik mint tisztátalanokat, az osztályrészüket maguk a leprások számlájára írva mint átkokat, amiket saját bűneik hoztak rájuk. A rákos áldozatokat gyakran egy hasonló módon kezelik, mintha egy takargatni való vétkük lenne, nem csupán egy elviselendő betegségük. Ha nem az elszenvedő, akkor talán egy másik valaki okozta a kiszabást egy átok rámondásával. Voodoo-mesék is bőven akadnak e vonalak mentén, megátkozókkal, akik képesek halált kimérni a távolból.

A fájdalmas gyerekszülés, hasonlóan az ember sok más sajátosságához, a genetikai tervezés eredménye. A lepra csupán egy egyszerű fertőző betegség, mint a közönséges nátha: megszokott mindenki számára, aki elég szerencsétlen hozzá, hogy összetalálkozzon vele, amíg egy fogékony állapotban van. A rák, természetesen, egy természetes jelenség, és a rák egyszerűen egy mulasztás a test részéről, hogy azonnal megszabadítsa magát egy mutációtól. A Voodoo áldozatok a saját halálukat okozzák; a szívüket megállítja az erős félelem, szépen együttműködve az átokkal. Miért ragaszkodnak az emberek ahhoz, hogy a szenvedést valaki akaratának vagy tettének számlájára akarják írni? Részben megérzik az önmagukat-szolgálók mozgatóit, akik újoncokat kaszálnak be mind a kiutasítottak közül, mind a kiutasítók közül, amikor ezeken a kétségbeesés és a reménytelenség uralkodik el, és kevésbé befolyásosnak találják magukat, amikor az emberek nyugodtak és biztosak egymást illetően.

Míg az önmagát-szolgáló tömegnek kevés köze volt az emberiség szerencsétlen osztályrészéhez, azért alkalmanként feleltek a Hívásra, és közrejátszottak a betegségek és a bánat szétosztásában. A háború és mások megalázása a rendszeresen használt utak, mindamellett, a betegségeket pedig ritkán veszik fontolóra. Ennek oka nemcsak abban keresendő, hogy a betegségek mindenkire hatnak, és hogy mint a biológiai fegyverek esetében, az én megfertőződésének veszélye magas, hanem abban is, hogy ember képessége biológiai fegyverek előállítására nem túl régi. Ahol a betegségek évszázadok óta jelen voltak, ott ezek mögött nem lehet biológiai fegyvereket sejteni, ám ahol egy betegség újonnan jelent meg, ott ez bizonyosan egy lehetőség.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com