Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
< Ébredés >
< 132
2003. január
-
longint

ZetaTalk: Sylvia Browne
Megjegyzés: a 2002. december 21-i élő ZetaTalk IRC chat alatt íródott


Egy efféle lehetőség sok évnyi tagadása után, ezen a héten a közismert médium, Sylvia Browne bejelentette az Art Bell rádiós show-n, hogy ő most egy világméretű természeti katasztrófát lát előre a jövőben, és az emberiség 5 éven belüli eltűnését.
A póluseltolódási vitacsoport

Említettük, hogy sok idegen eredetű, hiteles médiumok általi mediális közlés vonakodó bejelenteni az elkövetkező kataklizmákat. Elmagyaráztuk, hogy ez minek köszönhető:

  1. nem kívánnak rossz hírek hordozói lenni
  2. nincs rossz hírek hordozására hajlandó emberük

Azoknak az idegeneknek, akik visszahúzódnak egy teljes, hű beszámoló elől, hogy az emberiség mit fog tapasztalni, számos érvük van arra, hogy ezt tegyék. Először is, mint minden sarokba szorító hír közvetítése esetében, a hírek hordozóját is sarokba szorítják. Így, a hírhordozó inkább nem tapasztalná meg ezt a sarokba szorítást, nevezzétek akár gyávaságnak, akár az énnel való cinkosságnak, akár gyengeségnek. Másodszor, ott vannak, akik úgy érzik, hogy a hír sok olyanhoz is eljutna, akik a hír hallatán semmit nem tudnának tenni, nem tudnának elköltözni, felkészülni, és a vívódás csak meghosszabbítódna. Ez olyan, mint amikor egy orvos nem mondja meg egy páciensnek, hogy az meg fog halni, egészen a halál napjáig. Ennél az esetnél is, az orvos, a hírhordozó, kimenti magát a beteg családjának sarokba szorító követelései elől. Nem lehet-e a beteget valamiképp mégis meggyógyítani, megtett-e az orvos minden tőle telhetőt, stb. Hasonló módon, az egy póluseltolódási forgatókönyvet benyújtó idegeneket is folyton azzal nyaggatják, a médiumaikon keresztül, hogy nem lehet-e az egész emberiséget megmenteni, felemelni, az eltolódást elkerülni, stb. Az egy rózsaszín, vagy kifényezett áttekintő képet nyújtó idegen csoportok elmagyarázzák a tényeket azoknak, akiket úgy ítélnek, hogy képesek lesznek azokat jól fogadni, vagy akiket úgy ítélnek, előnyeik származnak majd ilyen tényekből.

Mindkét tényező, mind a csatorna, mind az ember játékban van, így egyszerre kell meglegyen:

  1. egy idegen információforrás, mely hajlandó közölni a szörnyű igazságot
  2. egy ember, aki hajlandó hordozója lenni ennek.

A jelen időpontig, Nancyt kivéve senki nem töltötte be ezeket a cipőket, ám az idők változnak, több okból is. Ahol az információs források utaltak az elkövetkező változásokra, ott ezek az újidőre koncentrálnak mint egy jobb időre, nem az ahhoz vezető, bekövetkezésre váró lépésekre. A földi változások light-os szövegezéssel íródnak le, erősen kihangsúlyozva a ragyogó időket utána: béke, együttműködés, Krisztus újbóli eljövetele, vagy miegyéb. Ha a kataklizmák egyáltalán leírásra kerülnek, akkor rövid kifejezésekkel történik rájuk hivatkozás, úgymint "sok halál", részletezés nélkül. Kijelenteni, hogy a világ mely részei fognak árhullámokat tapasztalni, melyek kerülnek hirtelen víz alá, melyek fagynak be, melyeket fojtogatja majd hamu, és hasonlók, túlságosan szemléletesek. A light-os szövegezést olvasók képzelhetik azt, hogy mások át fognak élni valamit, de nem ők maguk. Ez az eltolódást és annak hatásait az elmélet szintjén hagyja, absztraktul. Mi történt vajon, hogy néhány forrás most inkább afelé hajlik, hogy szóljon az elkövetkező időkről? Igazság szerint, minden egyes forrásra, amely közelebb mozdul az igazság elmondásához, jutnak mások, akik viszont visszahúzódnak!

A földi változások minden tudatba benyomulnak, tagadhatatlanul, és így a tagadás kényelme egyre nehezebben elérhető. A más üzenetekre ráhangolódottaknak van egy választásuk, hogy úgy ahogy van az egészet kizárják, illetve hogy figyeljenek, és ha úgy döntenek, érintkezésben maradnak, akkor be kell ismerjék, hogy valami készül. Mint Scallion, aki ebből a tekintetből foglalkozik eme fájdalommal és rátapad, vagy mint Cayce, aki szintúgy jelezte a kellemetlent, néhányan az igazság igaz tolmácsai lesznek. De ugyanígy néhány egyébként igaz médium egyre szeszélyesebbé, bizonytalanabbá, földöntúlibbá válik, és tagad bármely a közeli jövőben várható rögös időszakot. Vegyétek tekintetbe - amikor erre a sokféle hangra hallgattok -, hogy egy ember továbbítja ezt az információt, és helyezzétek ezt annak kontextusába, amilyennek az emberi magatartást ismeritek. A társaitok közül hányan tudnak igazán rossz híreket elfogadni anélkül, hogy először megpróbálnák azt letagadni? Vegyétek tekintetbe másodszorra azt is, hogy embereknek információkat közvetítő idegen csoportok lehet, hogy ugyancsak előnyben részesítik, hogy megspórolják az igazán rossz híreket egészen az utolsó pillanatig. Mi csak annyit kérünk, hogy az igazságot kutatók vegyék fontolóra a ZetaTalk helytállósági jegyzékét, mely lenyűgöző egészen odáig, hogy egyedülálló az emberi közvetítő közegén kívüli forrásból érkező információk tekintetében. Egyetlen másik médium vagy forrás sincs, amely hasonló jegyzékkel bírna.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com