Besöken

Zetanerna berättar om hur besöken memoreras endast i det Undermedvetna så att kontakten oftast är förvirrad över Alternativa Realiteter; hur kontakten kan Urskilja ett Besök; hur minnen kan framkallas snabbare genom HypnosFörsta Mötena med utomjordingar oftast kommer fram först; varför Hågkomst kommer gradvis, och Blockering kan inträffa, och hur Tecken ibland ges som försäkring om det inträffade. Zetanerna berättar hur kontakterna Alltid är i Kontakt med besökarna genom Telepati eller genom Själ till Själ kontakt; huruvida kontakterna utvecklar Dubbla Identiteter eller är tilldelad en Speciell Utomjordisk Vän; varför utomjordingar tycks vara Fula; varför Kontakternas Kreativitet och Gemensamma Visioner tycks vara på uppgång; varför Genetiska Förändringar av kontakter utförs; varför kontakter ibland upplever Allergier, Öron Problem eller Hjärnsurr; huruvida en Förteckning över Ledtrådar eller Blodtyp är till hjälp för kontakten att bestämma sin status; varför antalet kontakter Ökar; hur kommunikation kan upprättas med hjälp av en Kanal, men att så inte är fallet med ZetaTalk; hur Varsel ges innan en besök från Serviceinriktade entiteterna; hur kontakten försätts i Paralyserad Tillstånd eller Går ut ur Kroppen under en besök; varför Zetanerna ibland Tittar djupt i Ögonen på kontakten; hur upptagna kontakter kan upptäcka att de Vinner Tid; eller att en utomjording tar Kontaktens kropp i Besittning; och varför kontakter tycks uppleva periodisk återkommnade Osynlighet.

Zetanerna berättar om hur besöken har pågått i Eoner och att de ibland lämnar Spår av Besöken; hur en del människor upplever det Bara som en Dröm eller Hallucination och hur Falska Minnen kan erinras; huruvida besök kan framkallas av Droger; hur vissa besökare kommer i Ljusform; att besökarna inte lämnar något Visitkort men ibland förvarnar om sin ankomst med Knackningar; hur besökarna kommer från Olika Grupper; hur kontakterna ges en introduktion i Olika Livsformer; huruvida Zetanerna går under Andra Namn; huruvida vissa figurer i Sagor representerar besökare; huruvida Elektriska Störningar eller Ljussken inträffar vid besök; huruvida besöken görs över Telefon; huruvida den Nya Världsordningen Arrangerar Besök; Vilken betydelse Färgad Ljus eller den Svarta Lådan har; och vad som hände de Saknade Piloterna och deras Flygplan.

Zetanerna reder ut förvirringen bakom begreppet Bortförande och förklarar begreppet Bortföranderätt; varför Zetaner tycks vara Gravallvarliga och varför de ibland kan uppvisa Rädsla; varför ingen bortförd är Snärjd för Alltid och varför kontakter har Blandade Känslor; hur Kontakt med Barn är begränsat; varför det finns faror med Hågkomst; huruvida Budd Hopkins eller Dr. John Mack förvränger sanningen; huruvida Betty Hill eller Betty Andreasson är ärliga; huruvida Triangeltecknet är Zetanernas tecken; varför det finns olika Tefatsformer; huruvida Triangulära UFON eller Klotformade UFON är äkta UFO former; huruvida Plasmaskepp existerar; varför Blixtrande Moln åtföljs av flygande farkoster; och vad för sorts ledtrådar ett Moderskepp ger.