Kallesen

Zetanerna berättar vad som menas med Kallelsen; vilka som Mottar Kallelsen och hur termen Ljusarbetare relaterar till det; hur vissa som ger Kallelse till Självtjänarna är avlyssnade utan telepati; hur, många är Omedvetna att de ger Kallelsen, men hur Intuition kan hjälpa som en guide; hur Nyfikenhet och Bön kan vara en Kallelse; varför även andra än själar ger svar under Seanser; huruvida Besvärjelser eller Symboler hjälper till vid Kallelsen; hur utomjordingar Väntar på Kallelsen och varför Kallelser får gensvar Utan Fördröjning; hur vissa kontakter är Huvudmål under Transformationen; huruvida utomjordiska Bråkstakar har påverkat Gemene Man; och hur vi kan bestrida skrämseln från elaka utomjordingar genom att bara Säga Nej.

Zetanerna berättar hur en Kontakts Kallelse i dem flesta fallen beror på Överenskommelser före Födseln; vad som händer när en som önskar Utomjordisk Teknologi ger Kallelsen; huruvida vi kan begära Kontakt av första Graden eller erhålla Upplysning bara genom det faktum att vi gör Kallelsen; huruvida Scallions Förutsägelser eller profetior av Edgar Cayse är respons på Kallelse; vad som händer om en grupp människor gör en Samtidig Kallelse till olika utomjordiska grupper; huruvida det förekommer Kollektiva Kallelser från människomassorna; varför en Kallelse från någon i Hög Position eller MJ12 behandlas på ett annorlunda sätt; och vilken typ av Kallese Zetanerna på Jorden är inställd på.

Zetanerna berättar om ryktena huruvida Hitler och Nazisterna gav Kallelse för Andra Världskriget; vad som händer under Satanistiska Ritualer; huruvida AIDS Ursprung var resultatet av någons Kallelse och syftet med Spridandet av AIDS; huruvida Afrikanska kontinenten är en Måltavla och vad för samband Ebolaviruset har; Zetanerna berättar om Människans Tillstånd och hur detta visar sig i form av önskan att ha Övertaget; varför människor ofta finner sig själv i Infångade Situationer; vilken roll Själaguider har; huruvida det är en myt eller sanning att Antikrist finns bland oss; huruvida Tredje Världskriget är oundviklig; huruvida Djävulen existerar; huruvida De Tio Budorden var gensvaret på en Kallelse; huruvida föresatsen redogjord i boken The Gods of Eden är riktiga; och varför Besöket från Kladen inträffade.