ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Prior Shift

זטא טוק: שינוי קודם     

אתה לא תגלה שהשינוי האחרון של הקוטב הדרומי היה מעל מים, כשהוא נמס במשך 3,600 ולא משאיר מאחוריו שום סימן. אבל הקוטב הצפוני היה צריך להשאיר אחריו, ללא כל ספק, כשהאי גרינלנד, עם הרי געש שהמיסו את הקרחונים הרחק ע"י הצפות גדולות, עדיין יותר כבד עם הקרח שלו מכל מה שהצטבר מעל אותם מים שבהם נוצרו הקטבים, במשך 3,600 השנים שחלפו. קודם לכן, לפני השינוי הקוטבי האחרון, אירופה היתה מעט קרה יותר, ורוסיה היתה חמה מעט ממנה.

ומדוע היבשות נתחלקו, כך שהאוקיינוסים הורידו את הטמפרטורה באופן כה משמעותי אל תוך הסדקים, במהלך השינוי האחרון? זה מפני שהכוכב עבר קרוב יותר מאשר המרחק שהוא יעבור בפעם הקרבה ובאה. התאריך והשעה המדוייקים, שבהם כדוה"א מצא את עצמו במצוקה, והתאריך והשעה שבהם התרחש המעבר של הכוכב, לא היו באותו זמן! משום כך, השינוי היה מספיק מהיר כדי לפרק לחלקים את היבשות, כך שהקוטב בקושי נע לפני שכדוה"א ניסה להימשך אל תוך המערך עם מעברו המהיר של הכוכב השנים-עשר, ולא להתנגד. לכן הקרום הטלטל חזק ובמהירות. המעבר האלים הספיק גם כדי להרים את קרקעית ים סוף ולערום כלפי מעלה את המים להרים, כך שקבוצה מיואשת של יהודים יכלה לנוע מהר לעבר אזור בטוח, הם הבינו היטב שזאת הברירה היחידה שלהם על פני מוות אכזרי ונקמני לכולם.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם