ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Space Trash

זטא טוק: פסולת חלל     

מטרי המטאוריטים ההולכים וגברים הם למעשה מבשרים על הגעתו של הכוכב השנים-עשר, שהולך להיכנס שוב למערכת השמש שלכם ולעבור במסלול הבלתי נמנע מסביב לשתי השמשות של המערכת. הגעתו של הכוכב השנים-עשר מלווה בכמות גדולה יותר מאשר רק של הכוכב וירחיו, שמשתרכים מאחוריו כמו הרבה ברווזונים מאחורי אמם. ישנה כמות עצומה של פסולת, שגם עושה את המסלול הזה, מחוברת בצורה רופפת אבל לא מצורפת היטב כדי להיות ערבוביה בתוך האטמוספירה של הכוכב השנים-עשר. כמו תנועת ההקפה של מישור מסלול השמש של כוכבי הלכת וחגורת האסטרואידים מסביב לשמש, הכוכב השנים-עשר גורר איתו פסולת, שיש לה נטייה להשתרך מאחוריו. כשהכוכב השנים-עשר עוזב את השמש שלכם וחוזר לקראת התאום המת של השמש, כ-18 צעדים מהשמש שלכם לפלוטו ומה שמאחוריו, הפסולת הזאת שוהה ולא נעה מלפני הכוכב השנים-עשר. היא נוטה להיות בעלת דחף מועט יותר. אבל כשהכוכב השנים-עשר חוזר, יש לחץ לנוע בחזרה אל תוך מערכת השמש ולחצות אותה.

מדוע הפסולת הזאת מקדימה את הכוכב עצמו? היא נדחפת קדימה, כשהמשיכה הכבידתית מתואמת ע"י מגוון של דחיות של כח המשיכה, וכל תנועה שנוצרת משפיעה על כל מה שבסביבה. כוח הדחייה, השומר על עצמים גדולים שיהיו במרחק זה מזה ומונע את התנגשותם, נכנס למשחק שהוא יותר מאשר רק חלקיקים כבידתיים, מפני שיש הרבה חלקיקים תת-אטומיים שבני האדם לא מודעים להם, שגם מושפעים. רק צריך להסתכל במסלול של השמש כדי לראות שיש השפעה על כוכבי הלכת מהשמש, כך שהם כולם עומדים בשורה לאורך מישור, כאילו שהיתה סחיפה פנימה או החוצה מהשמש. כמו כן, כאשר גוף גדול נע בחלל, הוא יכול להגיע למרחקים נרחבים, החוצה לתוך החלל, ודוחף עצמים עומדים. זה בדומה לשחיינים המשתכשכים במים. מישהו יכול לנוע מעלה מטה בחלק העליון או בקרקעית, אבל לעולם לא יעזוב וילך לגמרי מסביב לקרקעית אבל רק ינוע קדימה אחורה. כך, פעילות של מטאורים ופסולת חלל תגבר, ייכנסו אל תוך המעבר, רחוק יותר מהמעבר בעצמו. הפסולת הזאת אינה יציבה והיא תצלול אל תוך אטמוספירת כדוה"א. תהיה פעילות מוגברת מהסוג הזה- מטאורים גדולים יותר, יותר מאשר סתם כדורי אש דרמטיים או פסים ירוקים. המקרה שאירע לאחרונה של סלע גדול שנפל לעבר גרינלנד לא הולך להיות נדיר שוב. תהיינה הופעות דרמטיות יותר, אבל באותו הזמן פחות דיבורים על כך במדיה.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם