ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: New Game Plan

זטא טוק: New Game Plan     

לנאס"א יש תוכנית אמיצה חדשה. היא נקראה כדי להוציא את האמת לאור, מבלי להודות בה באופן ישיר. זה יכול להיעשות בצורה הטובה ביותר ע"י הבלים מכוונים, כך שהציבור מתחיל להתבונן בעיניים פקוחות נגד המעוזים המסורים של שלטון מדעי בלתי מעורער. הכל יתחיל להתערער, והציבור יתבונן בכל מה שהוצהר בעיניים חדשות, בבדיקה מדוקדקת חדשה, יראה דפוסים ויגלה מידע שקודם לכן הוסתר ממנו באגרסיביות. ה- IAU מצביע לעבר אסטרואיד, טוען שהוא יבוא בוודאי קרוב לכדוה"א בשנת 2028, וביום המחרת המרחק כבר מתוקן שוב. אז זה יתבהר שאותו אסטרואיד אינו הקרוב ביותר, גם לא בזמן וגם לא במרחק! מדוע זה נעשה, הציבור לבטח חייב לשאול, ובשילוב המיתוסים אודות אוריון וכוכב חריג הבא מאותו כיוון, כבר החל להרים גבה בתמיהה. נאס"א תאשר באי-רצון את הסרט של הפנים על המאדים ואז תשלח נגטיב לציבור, בטענה שזה נבע מאי-הבנה, למרות שאי-הבנות שכאלו לא מתרחשות בשאר הפרסומים שלהם. מדוע זה נעשה, הציבור לבטח חייב לשאול, וביחד עם החשיפות של הכומר כי הכנסייה מאמינה עתה שמבקרים מן החלל החיצון הינם אמיתיים ולא שטניים, זה יגרום לרבים לחשוד שיש אמת בשמועות אודות הכיסוי שנעשה בידי הממשלה, שמכחיש את קיום החוצנים לכל אורך הדרך.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם