ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Green Meteors

זטא טוק: מטאורים ירוקים     


כל הדיבורים העצבניים של הממשלה אודות אסטרואידים בהגיענו למילניום הם לא רק דיבורים. סטאר וורס החלו את כל הרעיון, נאס"א מעולם לא השמיטו אותו, וסרטי אסונות הביאו את הרעיון הביתה לציבור- דאגה מפני אסטרואידים.

מדובר כאן לא רק במעבר התקופתי של הכוכב השנים-עשר. הירחים של הכוכב השנים-עשר נעים בחלל כמו מחרוזת של פנינים מאחורי הכוכב המפלצתי הנע כי הם נתפסו בשדה כח המשיכה שלו. וגם פסולת רבה נתפסה, מסלעים שהפכו לחצץ ואז לאבק, שנגרר לאורך כל הזנב של כוכב השביט הענקי. אבל מלבד לכוח המשיכה של הכוכב השנים-עשר, העצם שמושפע ע"י הכוכב השנים-עשר יותר מכל עצם אחר הוא פסולת שעושה את הסיבובים עם הכוכב השנים-עשר. כמו אסטרואיד פראי או אבק מטאורים, הפסולת הזאת יכולה באופן שמתקבל על הדעת להתנגש בכדוה"א, מפני שהמסלול שלה הוא לא כמו זה שבחגורת האסטרואידים, המקיפים תמיד את השמש במרחק מכדוה"א, אלא היא חוצה את מערכת השמש בזוית, כמו מה שעושה גם הכוכב השנים-עשר בעצמו.

סימנים מוקדמים לפסולת הזאת החלו לבוא, ומכריזים על הגעתם בדרכים דרמטיות. בשונה מהכוכבים הנופלים המוכרים, עצמים אלו ירוקים, לא לבנים, כשהם נשרפים באטמוספירה. כמו שאר הסימנים המגברים, העצמים האלו יגדלו מבחינה מספרית ויצטרפו לדרמות אחרות בשמיים, שהשלטונות לא יוכלו להסביר.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם