ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Sinking or Rising

זטא טוק: שוקעת או עולה     

מדי פעם במשך שינויים קוטביים חמורים, קרקע עולה או צונחת, לפעמים נעה אל מתחת לגלים. זה נגרם באופן די טבעי ע"י לוחות נעים, אשר מתאמים ללחוץ זה על זה או להתרחק לצדדים. לפתע קרקע שקועה במים יכולה להיות התוצאה גם של דינאמיות. באופן דומה, קרקע שבמשך זמן רב תחת הים יכולה להגיח למעלה לפתע, מהווה חיי ים מתים שהפסיקו לנשום ולכלוך עמוק שלבסוף יתייבש לכדי צורה חדשה ולקרקע מאוד פורייה. התרחקות היבשות זו מזו, בשל ההתרחבות המתמדת של הקרע האפריקני, יכולה לגרום לקרקע לאורך ההיקף לעלות, מפני שהלחץ מעל העיקום של כדוה"א הוסר, כך שמגמת העליה או הצורה של הקרקע יכולה להשפיע. כך הקרקע באזור ניו-אנגלנד של אמריקה מצופה להתרומם במידת מה כשהקרע האפריקני מפריד הלאה. היבשות מתרחקות זו מזו, מפני הבקע האטלנטי המתרחב, הגורם לקרקע השוקעת לאורך החופים מכמה סיבות:

  1. העיקום של כדוה"א גורם לנקודת האמצע בין היבשות להימשך לצדדים לכדי החלשה.
  2. יש פחות קרום כדי לכסות את המגמה שבתוך תוכו, כך שקרעים בקרום נוצרים בנקודות החלשות ביותר או הנמוכות ביותר.
  3. קרום קרוע בתחתית של בקיעי אוקיינוס מרשה לקרקע כבדה לאורך הקצה לאבד מתמיכתו, כך היא יכולה לצלול אל תוך המגמה.

יבשות הנדחקות ביחד כמעט תמיד מוצאות לוח זה או אחר הפועל בתור הלוזר, נשבר לחתיכות בשיפוע בזוית כדי ליצור רכסי הרים חדשים. עבור כל התאמה היכן שיבשות או קרקע שנפרדים בכוח, ישנה לחיצה מקבילה של לוחות במקום אחר. על כדוה"א, לחיצה זאת מתרחשת לאורך שולי הפאסיפי, עם יפן והפיליפינים, יחד עם כל החוף המערבי של אמריקה, מקבלים את ההתקפה של הלחיצה הזאת. זהו לעיתים קרובות המקרה, וכך כתוצאה מהשינוי הקוטבי הקרוב, קרקע חדשה תגיח ליד אנטרקטיקה בין הקצה של אפריקה לבין דרום אמריקה עקב לחץ המופעל כנגד החוף המערבי של דרום אמריקה. עקב העוצמה של הלוח האנטרקטי, הלחץ הזה יופג ע"י הרשאה ללוח האנטרקטי לצוף מעל הלוחות הגבוליות, כך יוצר קרקע חדשה.

היכן שהלחיצה גורמת לקרקע חדשה לעלות זה היכן שלוחות נשברים, משחררים חלק של לוח לפעול כדרכו. לחיצה יכולה לאלץ קרקע לרדת, לפוגג את הלחץ, אבל גם יכולה להרים קרקע למעלה, כך שהיא נעה על גבי לוח נוסף. מה מתרחש כאשר לוח עליון נע לרוחב או דוחף כנגד לוח שמונח למטה תלוי ביסודו במה שהלוח שמונח למטה מהווה. אם הקרקע די שטוחה, הלוח העליון ילך לצוף, עם כל דבר על הלוח שמונח למטה המשתפשף או נמעך מתחת לו. אם הקרקע מלאה גבעות או הררית בעצמה, הגבעות וההרים יידחסו ויתקמטו, יוצרים מצב שבו סלעים ואדמה עפים הנה והנה, נעים באי סדר ונפלטים.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם